İnternet Şubesi

Sigorta ve BES


Tüm Şekerbank şubeleri bankacılık işlemlerine ek olarak sizlere tek çatı altından tüm finansal hizmetleri sağlamak amacıyla yetkili birer sigorta acentesidir. 

Canınızı, sağlığınızı, sahip olduğunuz menkul ve gayrimenkullerinizi, sunduğumuz sigorta hizmetleri ile güvence altına alabilirsiniz.

Sigorta Ürünlerimiz

 • Depremin
 • Deprem sonucu yangının
 • Deprem sonucu infilakın
 • Deprem sonucu yer kaymasının;

Sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının bezer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dâhil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

 
Konut Paket Sigortası ile teminat altına alabileceğimiz riskleriniz;

• Yangın, yıldırım, infilak
• Yangın mali mesuliyet
• Deprem ve yanardağ püskürmesi
• Dâhili su
• Duman
• Sel ve su baskını
• Fırtına
• Yer kayması
• Hava, kara ve deniz taşıtları çarpması
• Hırsızlık
• Kar ağırlığı
• Enkaz kaldırma masrafları
• Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
• Kira kaybı
• Kıymetli eşya hırsızlık
• Alternatif Konut Masrafları
• Ferdi Kaza
• Sabit dekorasyon
• Elektronik cihaz
• 3.şahıs mali mesuliyet
• Cam kırılması
• Yeni değerinden ödeme
• Sabit tesisatta hırsızlık
• Badana boya teminatı
• Enflasyondan koruma
• Yakıt sızması

Aynı zamanda Konut Paket Sigortası, Konut Yardım Hizmetlerini kapsamaktadır.

Apartman boşlukları, dükkân, spor ve diğer sosyal tesisler, sığınak, otopark, kazan daireleri gibi açık ve kapalı alanlar ile bahçe istinat çevre duvarları, yüzme ve süs havuzları, binalara monteli uydu, güneş enerjisi vs. gibi binayı tamamlayan cihazlar, mülkiyet ve kullanımı site yönetimine ait ve site demirbaş defterine kayıtlı sabit ve taşınabilir araç, gereçler vs. sitenizin ortak mülkiyetinde bulunan ortak alanları kapsayan teminatlar sunan bir sigorta ürünüdür.

Apartman ve Site Ortak Alanların Sigortası ile teminat altına alabileceğimiz riskleriniz; 

 • Yangın,
 • Deprem,
 • Terör,
 • Dâhili su,
 • Sel su baskını,
 • Fırtına,
 • Kar ağırlığı,
 • Yangın Mali Mesuliyet,
 • Yer kayması,
 • Kara-Hava ve Deniz Araçları çarpması,
 • Duman,
 • Yakıt sızması,
 • Kasa ve Demirbaş hırsızlık,
 • Kasa yangın,
 • Cam kırılması,
 • Enkaz kaldırma,
 • Makine Kırılması,
 • Elektronik Cihaz sigortaları,
 • Yönetime gelebilecek tazminat talepleri (Ferdi Kaza Teminatı, 3.Şahıs Mali Mesuliyet Teminatı; Taşınan Para Teminatı; Emniyeti Suiistimal Teminatı, İşveren Mali Mesuliyet Teminatı)

İşyeri Paket Sigortası ile teminat altına alabileceğimiz riskleriniz;

 • Yangın, Yıldırım, İnfilak
 • Yangın Mali Mesuliyet
 • Dâhili Su
 • Fırtına
 • Yer Kayması
 • Kar Ağırlığı
 • Duman
 • Hava Taşıtları Çarpması
 • Kara Taşıtları Çarpması
 • Enkaz Kaldırma Masrafları
 • Alternatif İşyeri Masrafları
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör
 • Terör Sorumluluk
 • Kira Kaybı
 • İş Durması
 • Hırsızlık

Aynı zamanda İşyeri Paket Sigortası, İşyeri Yardım Hizmetlerini kapsamaktadır.

İşyeri Sigortası'nın teminat kapsamı istenildiği takdirde aşağıda yazılı ek teminatlarla genişletilebilmektedir:

 • Deprem ve yanardağ püskürmesi
 • Sel ve su baskını
 • Cam kırılması
 • Enflasyondan koruma
 • Ferdi Kaza
 • 3. Şahıs Mali Sorumluluk
 • İşveren Mali Sorumluluk
 • Taşınan Para
 • Emniyeti Suiistimal
 • Makine Kırılması
 • Elektronik Cihaz
 • Kasa Yangın
 • Yazar Kasa Yangın

Poliçenizi Yaptırırken özellikle 3. şahıs emtiası varsa bildirilmelidir.

İşyeri Paket Sigortası ile teminat altına alabileceğimiz riskleriniz;

• 10.000-TL. Bina –Muhteviyat Deprem
• Sel-Su Baskını
• Dâhili Su
• Hırsızlık
• Cam Kırılması
• Elektronik Cihaz
• Yazar Kasa Hırsızlık
• Ferdi Kaza ve Asistans Hizmetleri

 

Ana teminatları yangın, hırsızlık, cam kırılması, yangın mali mesuliyet, GLKHHKNH/Terör/Sabotaj olan bunun yanı sıra, Gıda Zehirlenmesi ve Gıda Bozulması teminatlarını içeren bir sigorta üründür.

Yangın ve yangına bağlı ek teminatlar sonucu sigortalının 3 günden fazla iş durması kaybını teminat altına alan bir sigorta üründür. 

6.000TL ve 12.000TL seçenekli iş durması teminatı bulunmaktadır. Yangın teminatı ilk ateş poliçesi esasına göre hazırlanmış olup 500TL ile sınırlıdır.
 
Çiftçilerimiz için özel hazırlanan, 15.000TL teminat bedeli ile yangın, sel, dâhili su, hırsızlık gibi ana teminatların yanında, 15.000TL. Ferdi Kaza teminatı da içeren bir sigorta bir üründür. 

Ana teminat 25.000TL olup ve bina ve eşyayı teminat altına almaktadır. 
25.000TL teminat bedeli ile yangın, sel, dâhili su, hırsızlık gibi ana teminatların yanında, 5.000TL. Ferdi Kaza teminatı da içeren, bir sigorta üründür. Ana teminat 25.000TL. olup, bina ve eşyayı teminat altına almaktadır.
 

Sigortalının pazarcılık faaliyeti esnasında ve pazar yeri sınırları dâhilinde uğrayacağı zararlar için geçerlidir. 5.000 TL, 10.000 TL, 15.000 TL emtia yangın teminatı seçenekleri mevcuttur.

 Pazar Paket Sigortası ile teminat altına alabileceğimiz riskleriniz;

 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör
 • Kara Taşıtları Çarpması
 • Yer Kayması
 • Hırsızlık

Aracınızı gerek hareket gerekse durma halindeyken uğrayacağı zararlara karşı güvence altına alan geniş kapsamlı bir paket sigortadır. Kasko Sigortası, hasarlar kişinin kendi hatası sonucu meydana gelmiş olsa bile teminat altına almaktadır. 

Kasko Paket Sigortası ile teminat altına alabileceğimiz riskleriniz; 

•    Temel Teminatlar (Çarpma / Çarpışma, Yanma, Hırsızlık / 3. kişilerin kötü niyet ve muziplikle yaptıkları hareketler)
•    İhtiyari Mali Mesuliyet Aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararlar ile araç sahibine düşen hukuki sorumluluğun Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası teminat limitleri üzerinde kalan kısmını poliçede yazılı olan limitlere kadar teminat altına alır. 

•    Ferdi Kaza 
•    Deprem ve yanardağ püskürmesi 
•    Sel Su Baskını 
•    Grev, Lokavt, Kargaşalık ile halk hareketleri ve Terör 
•    Sigara ve Benzeri madde zararları 
•    Patlayıcı, Parlayıcı ve Yakıcı Maddeler 
•    Yetkili olmayan kişilerce çekilme 
•    Anahtar kullanılarak aracın çalınması 
•    Anahtar kaybı/kilit ve alarm değişikliği 
•    Kişisel eşya 
•    Olay esaslı poliçe 
•    Güncel Bedel 
•    Klima, İletişim Cihazları ve Diğer Aksesuarlar 
•    Kıymet Kazanma (Hususi araçlarda 10 yaşına kadar-Ticari Araçlarda 5 yaşına kadar)
•    Enflasyondan Korunma Araç Yardım Hizmetleri ve Kiralık araç hizmetlerinde yararlanılmaktadır.

Seçime bağlı ek teminatlar: 
•    Ses ve Görüntü Cihazları 
•    Taşınan Emtia 
•    LPG’li Araç 
•    Yurtdışı Teminatı 
•    Kıymet Kazanma

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan teşebbüs sahipleri gözetim, onarım, bakım, alım satım, araçta değişiklik yapılması veya benzeri bir amaçla kendisine bırakılan bir motorlu aracın sebep olduğu zararlardan dolayı, işleten gibi sorumlu tutulur. 

Aracın işleteni ve araç için zorunlu mali sorumluluk sigortası yapan sigortacısı bu zararlardan sorumlu değildir. Teşebbüs sahipleri kendilerine bırakılan motorlu araçların tümünü kapsamak üzere esasları Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakanlıkça tespit edilecek bir zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmaya ve denetimlerde bu sigortanın yapıldığını belgelemeye mecburdurlar. 
Traktör Kasko Paket Sigortası, traktörünüzü gerek hareket gerekse durma halindeyken uğrayacağı zararlara karşı güvence altına alan, New Holland/Trakmak ve Tüm Traktör Markaları için geçerli olan geniş kapsamlı bir paket sigortadır.

Kapsama Dâhil Olan Teminatlar;

• Kasko,
• Ferdi Kaza,
• İhtiyari Mali Mesuliyet
 
Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, şehirlerarası ve uluslararası seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve sürücü yardımcılarını, seyahatin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, kendi iradeleri dışında meydana gelen ani ve harici olaylar sonucu ölüm ve sakatlık hallerine karşı güvence altına alır. 

Poliçede kayıtlı taşımacının, Karayolu Taşıma Kanununa istinaden yetki belgesine sahip olması gerekir.

Kapsama dâhil olan teminatlar;
• Ölüm
• Yaralanma
• Tedavi
Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk (TRAFİK) sigortası, karayollarına çıkan tüm motorlu kara taşıtları ile lastik tekerlekli traktörler ve bunların çekmekte olduğu römork sahiplerinin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre yaptırmak mecburiyetinde oldukları zorunlu bir sigorta türü olup, aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararlar ile araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.
Teminat altına alınan rizikolar;
Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder. 

Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır. 
 
Şeker Sağlık Sigortası,

• Yurtiçinde ve yurtdışında geçerli limitli/limitsiz,
• Yatarak ve Ayakta Tedavi Teminatları,
• Alternatif Anlaşmalı Kuruluş Ağlarına Sahip Planlar,
• Muafiyetli Planlar ve Alternatif Teminatlı planlardan oluşan 150'den fazla plan kombinasyonları bulunan bir sağlık sigortasıdır.
Şeker Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası ile yurtdışı seyahatlerinde aniden hastalanma veya yaralanma durumunda oluşabilecek tedavi masraflarını karşılayabilecek bir poliçedir. 

Seyahat Sağlık poliçesi, seyahat süresi içerisindeki hastalanma ya da yaralanma sonucunda gereken tedavi masraflarını 30.000 Euro limit dâhilinde karşılamaktadır. 

Teminat, poliçenin geçerli olduğu seyahat edilen ülkenin gümrüğünden giriş yapılması ile başlar, Türkiye gümrüğünden giriş yapılması veya sigortanın bitiş tarihinde sona erer.

Dar Teminat Kapsamı

• Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık
• Ayakta ve Yatarak (Hastanede) Tıbbi Tedavi Teminatı
• Tıbbi Nakil
• Vefat Eden Sigortalının Cenazesinin Nakli
• Seyahatin İptali 

Geniş Teminat Kapsamı (Dar teminatlara ilaveten aşağıdaki teminatları kapsamaktadır)

• Refakatçi Nakli
• Refakatçi Yakının Konaklama Giderleri
• Kişisel Eşyaların İkamesi
• Gerekli İlaçların Sevki
• Refakat Edilemeyen Çocukların Geri Dönüşü
• Hastaneden Taburcu Oluşu Takiben Otelde Konaklama
• Sigortalının Vefatı Halinde, Aile Fertlerinin Dönüşü
• Sigortalının Yakınının Sağlık Durumunun İzlenmesi
• Ülkeye Öngörülmeyen Dönüş
• Acil Mesajların İletilmesi
• İdari Asistans
• Bagaj Kaybı veya Hasarı
• Kayıp Bagajın Bulunup Ulaştırılması
• Hukuki Yardım

Poliçe kapsamındaki acil bir durumda (0216) 524 37 50 no.lu telefon numarasından herhangi bir şahsi girişimde bulunmadan önce aranması;

• Ad ve soyad, Poliçe Numarası ve geçerlilik tarihini
• Sigortalıya ulaşılabilecek yer ve telefon numarasını,
• Karşılaşılan problemi ve istenen yardım türünün bildirilmesi gerekmektedir.

Ferdi Kaza Sigortası, sigortalıyı kendi iradesi dışında meydana gelebilecek ani ve harici kazalara karşı teminat altına alır. 

Ferdi Kaza Sigortası ile teminat altına alınan riskler:
• Vefat
• Sürekli Sakatlık

Ölüm ve sürekli tam sakatlık (daimi maluliyet) halinde sigorta bedelinin tamamı ödenir. Sürekli kısmi sakatlık halinde ilişik genel şartlarda yer alan cetveldeki oranlar dâhilinde ödeme yapılır. 16 yaşından küçük çocukların ölümü halinde ölüm teminatı cenaze masrafları ile sınırlıdır.

İsteğe bağlı olarak verilebilecek teminatlar:
• Tedavi Masrafları
• Gündelik Tazminat

Bu teminat ile sigortalının, herhangi bir kaza sonucu, geçici süre ile çalışamayacak olması durumunda uğrayacağı gelir kaybı tazmin edilir.

Eğitim sigortası, ilkokuldan üniversiteyi bitirene kadar gün geçtikçe artan okul masraflarının; ebeveynin kaza sonucu vefatı veya sürekli sakatlığa uğraması nedeniyle ödenememesi durumunda çocukların geleceğini güvence altına alan bir sigorta ürünüdür.

Eğitim Sigortası ile teminat altına alınan riskler:
• Vefat
• Sürekli Sakatlık

Eğitim masrafları, vefat tarihinden aralıksız üniversite eğitimlerini tamamlayacakları standart süre sonuna kadar teminatlar kapsamında karşılanır. 

Teminat süresi 1 yıl olup, poliçe süresi içinde meydana gelen vefat ve sürekli sakatlık durumunu kapsar.

Sigortalının bir yıllık sigorta süresi içinde vefat veya kaza sonucu daimi malul kalması halinde bankaya olan tüm borçlarının (kredi, kredi kartı, kredili mevduat hesabı, çek karnesi ve teminat mektubu) sigorta şirketi tarafından kapatılmasını, borcun kapatılmasından sonra kalan tutar olması durumunda hak sahiplerine ödeme yapılmasını amaçlayan hayat sigortasıdır.
18 - 56 yaş arası, Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için geçerli olup, 100.000TL teminat bedeli ile ferdi kaza, kritik hastalıklar, yurt dışı ikinci görüşü, 5.000TL teminat bedeli ile Acil Sağlık teminatlarını kapsayan bir üründür. 

Bunun yanı sıra grip aşısı, diş sağlığı, ferdi kaza destek ve asistans hizmetlerini de içerir. 

Gündelik hastane tazminatı olay başı günlük 100 TL ve 5 gün ile sınırlı olup, yıllık toplam tazminat 5.000TL'dir.
18 - 56 yaş arası, Tarım Bankacılığına kayıtlı müşteriler için geçerli olup, 50.000TL teminat bedeli ile ferdi kaza, kritik hastalıklar, yurt dışı ikinci görüşü, 5.000TL teminat bedeli ile Acil Sağlık teminatlarını kapsayan bir üründür. 

Gündelik hastane tazminatı; olay başı günlük 100 TL ve 5 gün ile sınırlı olup, yıllık toplam tazminat 5.000TL'dir.
18 - 56 yaş arası, İşletme Bankacılığına kayıtlı müşteriler için geçerli olup, 50.000TL teminat bedeli ile ferdi kaza, kritik hastalıklar, yurt dışı ikinci görüşü, 5.000TL teminat bedeli ile Acil Sağlık teminatlarını kapsayan bir üründür. 

Gündelik hastane tazminatı olay başı günlük 100 TL ve 5 gün ile sınırlı olup, yıllık toplam tazminat 5.000TL'dir.

Bu sigorta, kanser ve kalp krizi başta olmak üzere böbrek yetmezliği, organ nakilleri, körlük ve MS hastalıklarının başınıza gelmesi durumunda tedavi ücretlerinizde kullanmanız için teminat ödemektedir. 

Bu teminatı tedavi ücretlerinizde kullanabileceğiniz gibi, istediğiniz herhangi bir amaç için kullanabilirsiniz. Örneğin; çocuğunuzun eğitimi için kullanmak gibi.

Ürünümüz Ferdi Kaza, Acil Sağlık, Kritik Hastalıklar ve Yurtdışı İkinci Görüş teminatını kapsar.
Yurtdışı İkinci Görüş (her tanı için bir kez görüş ücretsiz.)

Ferdi Kaza;
Ölüm Teminatı: 50.000.-TL 
Sürekli Sakatlık Teminatı: 50.000.-TL 
Acil Sağlık: 5.000.-TL 
Gündelik Hastane Tazminatı 100 TL günlük, 5 gün, toplam 500 TL 
Kritik Hastalıklar: 50.000.-TL

• Kanser
• Kalp Krizi
• Önemli Organ Nakli Ameliyatı
• Körlük
• İnme – Felç
• Böbrek Yetmezliği
• Kol veya Bacak Kaybı ( Paraplejia )
• MultipleSclerosis (MS)

Ürün oldukça sık görülmeye başlanan kanser vakaları dâhil 8 kritik hastalığa karşı güvence sağlamaktadır. Ürünümüz bir sağlık sigortası değildir. Kanser, MS, felç vb. hastalıklara yakalandığına dair teşhis konulan müşterilere, poliçe teminatı çerçevesinde ücretsiz yurtdışı ikinci görüş olanağı sağlanmaktadır. Teşhisi kesinleşen müşterilerimize poliçe teminatı olan 50.000 TL. Hemen verilmektedir. Müşteriler bu bedeli istedikleri gibi kullanmakta özgürdürler. Poliçe bu yönüyle diğer poliçelerden farklılık arz etmektedir. 

Poliçede aksi belirtilmediği sürece 18-56 yaş aralığı için teminat geçerlidir.
 
Teminat dışı haller:
Sigortalının, hastalığının teşhisinden sonra 30 gün içinde vefatı gerçekleşirse, teminat ödemesi yapılmayacaktır. Hastane peşin tazminat ödemesinde ve kritik hastalıklarda 90 günlük bekleme süresi vardır. 

***Poliçe ile Sigortalı, yukarıda belirtilen limitler çerçevesinde ve Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ile aşağıda belirtilen özel şartlar kapsamında teminat altına alınmıştır. Kaza Sonucu Ölüm Klozu Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Klozu Ek teminatlar; Acil Sağlık + Gündelik Hastane teminatı +Kritik Hastalıklar+Yurtdışı 2.görüş

18 - 56 yaş arası, tüm Bireysel müşteriler için geçerli olup, 50.000TL teminat bedeli ile ferdi kaza, kritik hastalıklar, ATM hırsızlık, yurt dışı ikinci görüşü, 5.000TL teminat bedeli ile Acil Sağlık teminatlarını kapsayan bir üründür. 

Gündelik hastane tazminatı; olay başı günlük 100TL ve 5 gün ile sınırlı olup, yıllık toplam tazminat 5.000TL'dir.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), bireylere emeklilik döneminde ek bir gelir sağlamayı amaçlayan özel bir tasarruf ve yatırım sistemidir. Mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin bir alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. Sisteme fiil ehliyetine sahip 18 yaş üzerindeki herkes katılabilir, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olma ya da çalışma şartı aranmaz. 
Gönüllü katılıma dayalı bir sistemdir. Sistemin amacı, kişileri çalışma yaşamları boyunca emeklilik dönemlerindeki nakit ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tasarrufa özendirmek, uzun vadeli birikim yapmasını teşvik etmek, bu sayede aktif çalışma süresi boyunca sahip oldukları gelir seviyesini emeklilik döneminde de sürdürebilmesini sağlamaktır. 

Birikimleriniz emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir. Emeklilik şirketleri tarafından kurulan bu fonlar uzman portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilir. Böylece yapacağınız düzenli tasarruflarınız için diğer yatırım fonlarında olmayan vergi avantajından ve fon yönetim şirketlerinin kurumsal hizmetlerinden yararlanırsınız. 

Emeklilik sözleşmeniz, katkı payı olarak yatırdığınız ilk ödemenizin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer. Teklif formunun imzalanmasını veya teklifin onaylanmasını takip eden 60 gün içinde cayma hakkına sahipsiniz. Bu durumda yaptığınız ödemeler, fon toplam gider kesintisi hariç, hiçbir kesinti yapılmadan ve varsa yatırım gelirlerinizle birlikte 10 iş günü içinde size iade edilir. 

Emeklilik Şartları;
• AEGON Emeklilik ve Hayat ile en az 10 yıl sistemde kalmış ve 56 yaşınızı doldurmuş olmanız gerekir.
• 18 yaş üzerindeki herkes katılabilir.
• 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren, AEGON Emeklilik Planı dâhilindeki katkı payı ödemelerinize bu katkı payı tutarının %25 oranında devlet katkısı yatırılmaktadır.
• Ayrıca, kendinizin haricinde eşiniz ve çocuklarınız adına yapacağınız katkı payı ödemeleriniz için de devlet katkısı avantajından yararlanabilirsiniz. 

Sözleşme Süresi Devlet Katkı Payı (ve varsa getiri) Hak Kazanım Oranı
0-3 Yıl 0%
3-6 Yıl 15%
6-10 Yıl 35%

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Bireysel Emeklilik hesabına yatırılan her katkı payına, bu katkı payı tutarının %25 oranındaki devlet katkısı eklenecektir. Yatırılacak devlet katkısının üst limiti Aylık Brüt Asgari Ücretin yıllık toplamını geçemeyecektir. 

Prim İadeli Hayat Sigortası ile AEGON Emeklilik ve Hayat, sizlere eşi bulunmaz bir fırsat sunuyor; geleceğinizi güvenceye almak için seçtiğiniz sigorta süresi sonunda ödemiş olduğunuz primlerin tamamı size iade ediliyor. 

Tercihinize göre maksimum 5 yıllık ve minimum 12 yıllık ürün alternatifleri ile sunulan Vefat teminatı ile yaşam kaybı durumunda sevdiklerinizi; Prim İadesi Teminatı ile sözleşme süresi sonunda hayatta olmanız durumunda ödediğiniz primlerinizin tamamını geri alarak kendinizi koruma altına alabileceğiniz bir hayat ürünüdür. 

Primlerinizi de aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık ödeme seçeneklerine göre kendiniz planlayabilir ve böylece avantajlı bir geleceğe adım atmış olursunuz.

İşyerinizde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda sigortalıya düşecek hukuki sorumluluk nedeniyle sigortalıya bir hizmet anlaşması ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından talep edilecek, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat istemleri ve yine aynı kurum tarafından sigortalıya karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat tutarlarını teminat altına alan bir paket sigortadır. 

İsteğe bağlı olarak verilebilecek teminatlar 

• İşçilerin, işveren tarafından sağlanan bir taşıt ile işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında doğabilecek zararlar
• İşçilerin İşveren tarafından görev ile başka yere gönderilmeleri yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda oluşabilecek zararlar
• Manevi tazminat talepleri 
• TC sınırları dışında meydana gelebilecek iş kazaları

Sigorta süresi içinde meydana gelecek bir olay sonucu, üçüncü kişilere herhangi bir sebeple verebilecek bedeni ve/veya maddi zararlar sebebiyle üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan talepleri neticesinde, hukuken ödemekle yükümlü olunacak tazminatı poliçede tespit olunan meblağlara kadar temin eder. 

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Uygulamaları: 

• 2.1. Otel Sorumluluk Sigortası 
Otelde konaklayan müşterilerin, otel işletmecisinin/sahibinin kusuru neticesinde uğrayabilecekleri bedeni ve/veya maddi zararlar karşısında otel işletmecisinin/sahibinin sorumluluğunu teminat altına alır. Kuru temizleme ve çamaşırhaneye bırakılan müşteri eşyalarının zararları, gıda zehirlenmeleri, müşteri eşyalarına verilebilecek zararlar bu sigorta kapsamında değerlendirilir.. 

• 2.2. Tamirhane Sorumluluk Sigortası
Sigortalının tamirhanesine, tamir ve/veya bakım amaçlı bırakılan müşteri araçlarına, sigortalının elemanları tarafından verilebilecek zararlar sonucu, işletmeci olarak sigortalının sorumluluklarını teminat altına alır. 

• 2.3. Okul Sorumluluk Sigortası 
Eğitim, öğretim faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek bedeni ve maddi zararlar, gıda zehirlenmeleri, spor aktiviteleri sırasındaki kazalar, çevre gezintisi sırasında oluşabilecek kazalar sonucunda doğacak hukuki sorumluluklar teminat altına alınır. 

Sigortalının konut, işyeri ya da alışveriş merkezlerindeki asansör veya yürüyen merdivenlerin kullanımı sırasında, 3. şahısların uğrayacağı zararlar karşısında doğacak sorumluluklarını teminat altına alır. 
Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden ve satanların, mesleki faaliyetleri nedeniyle bu maddelerin doğrudan doğruya neden olabileceği olaylar sonucu kusurları olsun olmasın, üçüncü kişilerin uğrayacağı bedeni ve maddi zararlardan doğacak sorumluluklarını, poliçede yazılı limitler dâhilinde teminat altına alır. 

Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası teminatı bulunan bir işyerinde, kullanılmak üzere bulundurulan LPG tüpünün infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu ortaya çıkan zarar ve ziyan Tüpgaz Sorumluluk Sigortası teminatı kapsamında karşılanır
 
Sigortacı, sigorta ettiren tarafından istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararları, sigorta poliçesinde belirtilen tutara kadar teminat altına alır.
 
Sigortalı tarafından imal edilen, satılan, tedarik, tesis ve monte edilen veya işlenen herhangi bir ticari mal veya üründen kaynaklanan bir kusur ve/veya ayıp neticesinde üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni ve maddi zarar ve ziyan sonucu, sigortalıya terettüp edecek sorumluluk taleplerinin neticeleri teminat altına alınır. 
 
Sigortalının, ifa ettiği mesleğinin, hatalı ve kusurlu olması sebebiyle meydana gelebilecek zarar ve ziyandan doğan tazminat talepleri teminat altına alınır. 

Hangi meslek gruplarına teminat verilir? 
• Gümrük Müşavirleri,
• Acenteler,
• Patent ve marka vekilleri
Bu poliçe ile konut ve işyeri için; yangın, infilak ana teminatlarına ilave olarak, aşağıda belirtilen ek teminatlardan seçilerek, söz konusu teminatlar dâhilinde meydana gelebilecek maddi hasarlar (mal zararları) sonucu, sigortalı olarak, mal sahibine, kiracıya veya komşulara karşı doğacak mali sorumluluğu güvence altına alınır. 

Seçime bağlı ek teminatlar: 
• Dâhili su 
• Duman 
• Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk hareketleri, 
• Kötü niyetli hareketler, Terör 
Teminatın Kapsamı 

Ücretle yolcu taşımacılığı yapan ve taşımacılık yetki belgesi olan araçların yaptırmak zorunda olduğu bu sigorta, taşıyıcının kusurundan dolayı meydana gelecek zararları karşılar. 

Molalarda dâhil olmak üzere motorlu taşıtta seyahat eden yolculara gelebilecek bedeni zararlar için taşımacının 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca doğan sorumluklarını poliçede belirtilen limitlere kadar, teminat altına alır. 
Sigortacı, sigorta ettiren tarafından istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararları, sigorta poliçesinde belirtilen tutara kadar teminat altına alır. 
 
İthalat, ihracat veya yurt içinde deniz, kara, hava veya demir yoluyla taşınan malların, taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması, nakliye sonrası gümrük depolarında bekletilmesi süreçlerinde karşılaşabileceği hasar veya kayıpları emtea nakliyatı sigortası ile teminat altına alınmaktadır. 

Malların sevk edilmesi sırasında karşılaşacağı rizikolara karşı aşağıdaki teminatlar verilebilir. 

• Tam Zıya Teminatı 
• Dar Teminat
• Geniş Teminat
Kıymetli maden, evrak, para ve benzer şeylerin taşınmaları sırasında söz konusu olabilecek tehlikelere karşı teminat sağlamaktadır. 

Teminat, sigorta konusu kıymetlerin nakliyatçılara iletilmesinden alıcıya teslimine kadar geçecek süre içinde oluşacak ziya ve hasarları kıymet nakliyat poliçesi genel şartları çerçevesinde ve silahlı gasp ve soygun rizikosu da dâhil olmak üzere karşılar. Kıymet nakliyat sigortası, kıymetlerin nominal değeri üzerinden ve sefer esasına göre yapılır. 
 
Gezi teknelerini, Enstitü Yat Klozu (1.11.1985) kapsamında teminat altına almakla en uygun güvence sağlanmaktadır. Bu teminat ile yatınız denizde, iç sularda, limanda ve marinada bağlıyken veya karaya alınırken, karada bulunduğu süre içinde ve suya indirilirken, yangın, korsanlık, infilak ve deniz, ırmak, göl veya diğer seyredilebilir sularda karaya vurma, fırtına, yıldırım gibi tehlikeler sonucu uğrayabileceği hasarlar başta olmak üzere olası hasarlar karşısında güvence altındadır. 

Levazım, yakıt, makine veya donanımın yüklenmesi veya boşaltılması veya yakıtın yerlerinin değiştirilmesi sırasında olan kazalar, infilak, teknenin üzerinde teknenin adı veya işareti bulunan servis botunun, hırsızlığa karşı önlemler ile korunan dıştan takma motorun çalınması, sigortalı hesabına bakım ve onarım yapan kişiler hariç, herhangi bir kişinin ihmali nedeniyle teknenizdeki hasar ve kayıplar, teknenizde, yakınında veya diğer gemide bulunan üçüncü şahısların sigorta süresi içinde bir kaza nedeniyle doğabilecek can kayıpları, yaralanmaları, hastalıkları (can kurtarma için yapılan ödemeler dahil) sigortalının, tekne sahibinin veya idarecilerinin kusur yada ihmalleri sonucu olmamak koşuluyla teminat altına alınmaktadır. 
 
Bu sigorta, yol, baraj, köprü, hastane, konut vb. gibi inşaat faaliyetleri esnasında, ön depolama safhasından başlayarak, taahhüt edilmiş işlerin kabulüne kadar geçecek dönem esnasında, müteahhidin maruz kalabileceği ani ve beklenmedik olaylar neticesinde gerçekleşen kayıp ve hasarları temin eder. 

Teminat süresi, inşaat malzemelerinin inşaat alanına indiği andan itibaren başlar ve inşa edilen yapının işverene teslimatı ile sona erer. 

Ek Teminatlar 
• Enkaz kaldırma,
• İş makineleri,
• İnşaat ekipman makineleri
• Barakalar-şantiye tesisleri, 
• Uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, 
• Fazla çalışma ücretleri,
• 3. şahıs mali mesuliyet, 
• Hasar sonucu seri nakliye, 
• Bakım devresi,
• Grev, 
• Lokavt,
• Terör 
İnşaatı tamamlanmış fabrika, sanayi gibi yapıların, mekanik veya elektrikli parça veya tesisin yerleştirilmesi veya monte edilmesi işlemleri sırasında meydana gelebilecek kayıp ve hasarları tazmin edecek sigortadır. 

Ek Prim ile Teminata Dâhil Edilebilir Riskler 
• Montaj Ekipman Makineleri 
• Şantiye Tesisleri,
• Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet,
• Enkaz Kaldırma, 
• Fazla Mesai ve Seri Vasıtalar,
• Grev,
• Lokavt, 
• Kargaşalık, 
• Halk Hareketleri, 
• Terör Tecrübe Devresi (4 hafta üzeri)

Elektronik Cihaz Tüm Riskler Sigortası ile teminat altına alabileceğimiz riskleriniz; 

• İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,
• Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten,
• Hatalı dizayn ve malzemeden,
• Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden, 
• Yangın, yıldırım, her nev'i infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma ameliyelerinden,
• Kavrulma, kararma, duman ve isden,
• Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden,
• Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından,
• İstisna edilmeyen diğer hallerden, meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame bedellerini temin eder. 

Ek prim ile teminata dâhil edilebilir riskler; 

• Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği nakliyenin en erken yapılmasını sağlayacak mutad vasıtalar dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai ve tatil günleri ücret ve zamlar 
• Seyyar ve taşınabilir elektronik cihazların poliçede yazılı sigortalı mahal dışında kullanım ve sevkiyatları sırasındaki ziya ve hasarlar
• Sigortalı kıymetlerin deprem neticesindeki ziya ve hasarlar
• Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar
• Elektronik bilgi işlem sistemlerinde (depo) kayıt edilen bilgiler dahil olmak üzere manyetik disk, bant, kart ve düz metin formları ve benzeri harici bilgi ortamının fiziki hasarları sonucu ziya ve hasarlar
• Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü hasarlanan sigortalı kıymet yerine alternatif başka bir kıymetin kullanılmasından doğacak artış iş ve çalışma masraflar
• Valf ve tüplerde meydana gelecek ziya ve hasarlar
• 3 üncü maddenin (m) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar. 

Makine Kırılması Sigortası ile teminat altına alabileceğimiz riskleriniz; 

• İşletme kazalarından,
• Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olmasından, 
• Yağlama kusurlarından, 
• Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden, 
• Tıkanma, yabancı maddelerin girmesinden, 
• Santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalardan, 
• Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığından,
• Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğumadan, 
• Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vs. deformasyonlardan,
• Fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinden, 
• İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından, 
• İstisna edilmeyen diğer hallerden, husule gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Ek prim ile teminata dâhil edilebilir riskler; 

• Fiziki infilaklardan meydana gelen ziya ve hasarlar, fiziki infilaktan maksat, basınçlı kaplarda buhar, gaz veya sıvı halindeki gazın genişlemesi yüzünden ani olarak meydana gelen kuvvet tezahürü olup, buhar, gaz veya sıvı halindeki gazın kabın cidarını parçalayarak dışarıya çıkması ve böylelikle kabın iç basıncı ile dış basıncı arasında ani olarak bir denge kurulmasıdır, 
• Makine veya tesisin temel ve kaidelerinde teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarlar, 
• Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği; uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai ve tatil günleri ücret ve zamları, 
• Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar, 
• 3 üncü maddenin (l) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar. 

Montaj Tüm Riskler Teminatı: Sigorta konusu iç tesisatın yapımı/dönüşümü işinin Sözleşme süresi içinde yürütülmesi sırasında Sigorta Ettirenin (Sertifikalı Firmanın) ihmal, kusur, hata ve dikkatsizliğinden dolayı sigorta kapsamındaki tesisatta meydana gelebilecek hasarları Montaj Tüm Riskler Sigortası Genel Şartları çerçevesinde Sözleşme bedeline kadar temin eder. 

Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Teminatı: Sigorta Ettirenin sigorta konusu tesisat ile ilgili taahhütlerini sözleşme süresi içinde yerine getirmemesi veya herhangi bir nedenle (mücbir sebepler hariç) sözleşme süresi içinde tamamlayamamış olmasından kaynaklanan zararların karşılanmasını Sözleşme bedeline kadar temin eder. 

Makine Kırılması Teminatı: Sigorta konusu iç tesisatın devreye alınması işleminden başlamak üzere 12 aylık süre boyunca, sigorta kapsamındaki tesisatta meydana gelebilecek hasarları Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları çerçevesinde Sözleşme bedeline kadar temin eder. 

Doğalgaz yakan cihazlar (kazan, kombi, soba, şofben vb.) poliçe teminatına dâhildir. 
Çiftçi, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlarının güncel olması gerekir. 

Tüm bitkisel ürünler için; Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Deprem, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı ile yaş meyve, sebze ve kesme çiçekler için doludan kaynaklanan Kalite Kaybı sigorta kapsamındadır. Meyvelerde Don riskinin neden olduğu Miktar Kaybı, teminatı isteğe bağlı olarak, Dolu Paket teminatlarına ek olarak sigorta kapsamına alınabilir. 

SBN Sigorta olarak Hasat-kart ile ödeme seçeneği bulunmakta olup, çiftçiye finansman desteği ile birlikte, sigortasını yapma imkanı sağlamaktadır.
Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik donanım ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için risk inceleme-değerlendirme sonucuna göre Dolu, Deprem, Taşıt çarpması ile Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Sel ve Su Baskını, Kar ve Dolu Ağırlığı riskleri, teminat kapsamına alınabilmektedir.

Bu sigorta, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Ön soy kütüğüne ve soy kütüğüne kayıtlı süt sığırları için, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilen haller sebebiyle meydana gelen ölümler ve zorunlu kestirmeler nedeniyle sigorta ettirenin doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

TEMİNAT KAPSAMLARI;

Geniş Kapsam;
Bu sigorta, sigortalı büyükbaş hayvanlarda;
Genel Şartlarda belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale sonucu ölüm, yavru atma ve yavru ölümü, 
Her türlü kaza, yılan ve böcek sokması,
Zehirli çayır otları ve yem’e bağlı zehirlenmeler,
Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler, nedeniyle, sigortalının, doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

Dar Kapsam;
Bu sigorta, sigortalı büyükbaş hayvanlarda;
Her türlü kaza, yılan ve böcek sokması,
Zehirli çayır otları ve yem’e bağlı zehirlenmeler,
Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler, nedeniyle, sigortalının, doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

 

Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için; 

• 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre, ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,
• Her türlü kazalar ve zehirlenmeler,
• Her türlü doğal afetler,
• Yangın veya infilâk, sebebiyle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır.

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı; Su Ürünleri Sigortası Genel Şartları ile Tarife Ve Talimatlar kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir. 

Sigortaya kabul edilen su ürünleri tesislerinde;
• Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hastalık
• Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler
• Her türlü doğal afet
• Kazalar
• Predatörler
• Alg patlaması sebebiyle su ürünleri stokunda meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sigorta kapsamındadır.

Kredi kart çalınması – kaybedilmesi durumunda sigortalıyı belirli limitler dâhilinde teminat altına alan bir üründür. Bu teminatların yanı sıra, kartla beraber çalınan kişisel eşyalar, kayıp/çalıntı kimlik kartları, anahtar, pasaport, gasp, kapkaç gibi teminatları içerir.
Teminata konu personelin yerine ikame personel bulunamaması durumunda ve/veya özel bilgi ve beceri gerektiren işlerde bilgi kaybına bağlı olarak meydana gelebilecek zararlar Ferdi Kaza Sigortası genel şartları ve özel şartlar uyarınca teminata dâhildir. 

Geçici iş göremezlik ödeneği; iş kazası, hastalık nedeni ile istirahatli bulunan sigortalı için işten kaldığı günler için yapılan ödemedir. Geçici iş görmemezlik durumunu işverence SGK ’ya bildirilmesi ve SG Kurumunca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla teminat geçerli olacaktır. Geçici iş görmemezlik durumu olay başı, minimum 3 gün, maksimum olay başı 90 gün ve/veya yıllık toplam 3 olay ile sınırlı kalmak üzere maksimum 90 gün ile sınırlıdır.
Sigortalının nezdinde çalışan personelin işlerini görmeleri esnasında Kasıt veya Kötü Niyetli bir hareketle sigortalının; para ve kıymetli evrakı ile para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmete geçirmek, hile dolandırıcılık veya sahtekârlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacağı emniyeti suiistimal halleri neticesinde, sigortalının uğrayacağı zararlar teminat altına alınır. 
Kırma, delme, yıkma devirme ve zorlamayla, aşma, tırmanma, kilit açma suretiyle, gizlice girilerek veya saklanarak, zor ve şiddet kullanarak, tehditle evlerdeki eşyalarda, işyeri, ticarethane, ambar, depo veya imalathanelerdeki mallarda, eşyalarda ve demirbaşlarda hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sonucu meydan gelen maddi kayıp ve zararları teminat altına alan sigorta türüdür. 

Hırsızlık Sigortası İle Teminat Altına Alınan Hususlar 
• Sigortalı, kendisiyle birlikte sürekli oturanlara ve çalışanlarına ait sigortalanabilir kıymetler
• Hırsızlık esnasında o yere girilmesi veya o yerin açılması esnasında verilecek tahribatlar 

Bedellerinin poliçeye yazılması ve kilit altında saklanması koşuluyla teminat altına alınan kıymetler: 
• Kıymetli evrak, 
• Tahvil, 
• Hisse Senedi, 
• Mücevher,
• Değerli Madenler
• İşlenmiş kıymetli taşlar,
• Para Koleksiyonları, 
• Sanat veya antika değeri olan tablo,
• Heykel, kitap gibi kıymetler, 
Poliçede gösterilen cam ve aynaları kırılma neticesinde uğrayacakları zararlara karşı teminat altına alan sigorta türüdür. 

Teminat Altına Alınan Riskler: 
• Yangın, 
• İnfilaktan, 
• Yıldırım
• Sigortalı cam ve aynaların bulunduğu bina ve mahallerde yapılan inşaat ve tadilat nedeniyle meydana gelen, cam ve aynaların üzerinde bulunan süs ve yazıların bozulması 

Ek Teminatlar: 
• Grev, 
• Lokavt, 
• Kargaşalık ve Halk Hareketleri 

Ana teminatları Ferdi kaza, ATM Hırsızlık, Grip Aşısı, Checkup, Diş Sağlığı Paketi olan bir üründür. Bu teminatların yanı sıra, asistans hizmetleri( araç-konut-medical-lifestyle) , ferdi kaza yardım paketini ve medical network teminatlarını içeren bir üründür. 

Bireysel ve aile için yapılabilen bir ürün olup, aile paketi 18 yaşından büyük 4 kişi için yapılabilecektir.

Kendinizi ve ailenizi güvence altına almanız, geleceğe güvenle bakmanız için, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olun; emekliliğinizde rahata kavuşun. İkinci Bahar Emeklilik ürünü hakkında bilgi almak için şubelerimizi ziyaret edebilirsiniz. 

Çiftçi, Esnaf ve Küçük İşletmeler için Bireysel Emeklilik hizmetimiz Üreten Emeklilik hakkında bilgi almak için şubelerimizi ziyaret edebilirsiniz.