İnternet Şubesi
sigorta kusak

Sigorta ve BES

 

Tüm Şekerbank şubeleri bankacılık işlemlerine ek olarak sizlere tek çatı altından tüm finansal hizmetleri sağlamak amacıyla yetkili birer sigorta acentesidir. 
 Canınızı, sağlığınızı, sahip olduğunuz menkul ve gayrimenkullerinizi, sunduğumuz sigorta hizmetleri ile güvence altına alabilirsiniz.

Sigorta Ürünlerimiz

Zorunlu Deprem Sigortası ile

• Deprem sonucu yangının
• Deprem sonucu infilakın
• Deprem sonucu yer kaymasının;

Sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının bezer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dâhil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

Konut Paket Sigortası ile teminat altına alabileceğimiz riskleriniz;

•Yangın, yıldırım, infilak
•Yangın mali mesuliyet
•Deprem ve yanardağ püskürmesi
•Dâhili su
•Duman
•Sel ve su baskını
•Fırtına
•Yer kayması
•Hava, kara ve deniz taşıtları çarpması
•Hırsızlık
•Kar ağırlığı
•Enkaz kaldırma masrafları
•Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
•Kira kaybı
•Kıymetli eşya hırsızlık
•Alternatif Konut Masrafları
•Ferdi Kaza
•Sabit dekorasyon
•Elektronik cihaz
•3.şahıs mali mesuliyet
•Cam kırılması
•Yeni değerinden ödeme
•Sabit tesisatta hırsızlık
•Badana boya teminatı
•Enflasyondan koruma
•Yakıt sızması
Aynı zamanda Konut Paket Sigortası, Konut Yardım Hizmetlerini kapsamaktadır.
Apartman boşlukları, dükkân, spor ve diğer sosyal tesisler, sığınak, otopark, kazan daireleri gibi açık ve kapalı alanlar ile bahçe istinat çevre duvarları, yüzme ve süs havuzları, binalara monteli uydu, güneş enerjisi vs. gibi binayı tamamlayan cihazlar, mülkiyet ve kullanımı site yönetimine ait ve site demirbaş defterine kayıtlı sabit ve taşınabilir araç, gereçler vs. sitenizin ortak mülkiyetinde bulunan ortak alanları kapsayan teminatlar sunan bir sigorta ürünüdür.

Apartman ve Site Ortak Alanların Sigortası ile teminat altına alabileceğimiz riskleriniz; 


•Yangın,
•Deprem,
•Terör,
•Dâhili su,
•Sel su baskını,
•Fırtına,
•Kar ağırlığı,
•Yangın Mali Mesuliyet,
•Yer kayması,
•Kara-Hava ve Deniz Araçları çarpması,
•Duman,
•Yakıt sızması,
•Kasa ve Demirbaş hırsızlık,
•Kasa yangın,
•Cam kırılması,
•Enkaz kaldırma,
•Makine Kırılması,
•Elektronik Cihaz sigortaları,
•Yönetime gelebilecek tazminat talepleri (Ferdi Kaza Teminatı, 3.Şahıs Mali Mesuliyet Teminatı; Taşınan Para Teminatı; Emniyeti Suiistimal Teminatı, İşveren Mali Mesuliyet Teminatı)

KOBİ müşterilerimize özel 25.000-TL, 50.000-TL, 75.000-TL, 100.000-TL alternatif teminat limitleri ile Yangın, Sel-Su, Dahili Su, Hırsızlık, Cam Kırılması, Elektronik Cihaz” ana teminatlarına ilave olarak Asistans Hizmetleri gibi teminatlarını içeren bir sigorta ürünüdür.

İlk ateş  sigortası kapsamında  sigortalının iş yerinde bulunan bina, makine, tesisat, demirbaş, emtea gibi varlıklara toplam değeri üzerinden değil, poliçede belirtilen bedel üzerinden (15.000-TL, 25.000-TL, 35.000-TL, 45.000-TL, 55.000-TL) yangın, yıldırım, sel-su baskını, hırsızlık ve dahili su risklerine  karşı teminat sağlayan sigorta ürünüdür.

İşyeri Paket Sigortası ile teminat altına alabileceğimiz riskleriniz;

•Yangın, Yıldırım, İnfilak
•Yangın Mali Mesuliyet
•Dâhili Su
•Fırtına
•Yer Kayması
•Kar Ağırlığı
•Duman
•Hava Taşıtları Çarpması
•Kara Taşıtları Çarpması
•Enkaz Kaldırma Masrafları
•Alternatif İşyeri Masrafları
•Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör
•Terör Sorumluluk
•Kira Kaybı
•İş Durması
•Hırsızlık

 

Aynı zamanda İşyeri Paket Sigortası, İşyeri Yardım Hizmetlerini kapsamaktadır.

İşyeri Sigortası'nın teminat kapsamı istenildiği takdirde aşağıda yazılı ek teminatlarla genişletilebilmektedir:

•Deprem ve yanardağ püskürmesi
•Sel ve su baskını
•Cam kırılması
•Enflasyondan koruma
•Ferdi Kaza
•3.Şahıs Mali Sorumluluk
•İşveren Mali Sorumluluk
•Taşınan Para
•Emniyeti Suiistimal
•Makine Kırılması
•Elektronik Cihaz
•Kasa Yangın
•Yazar Kasa Yangın
Poliçenizi Yaptırırken özellikle 3. şahıs emtiası varsa bildirilmelidir.


20.000-TL, 30.000-TL, 40.000-TL, 50.000-TL alternatif teminat limitleri ile Bina –muhteviyat deprem (ilk ateş), sel-su baskını, dahili su, hırsızlık teminatları ve bunun yanı sıra, cam kırılması, elektronik cihaz, yazar kasa hırsızlık ile asistans hizmetleri gibi teminatlarını içeren bir sigorta ürünüdür.
Aracınızı gerek hareket gerekse durma halindeyken uğrayacağı zararlara karşı güvence altına alan geniş kapsamlı bir paket sigortadır. Kasko Sigortası, hasarlar kişinin kendi hatası sonucu meydana gelmiş olsa bile teminat altına almaktadır.

Kasko Paket Sigortası ile teminat altına alabileceğimiz riskleriniz;

•Temel Teminatlar (Çarpma / Çarpışma, Yanma, Hırsızlık / 3. kişilerin kötü niyet ve muziplikle yaptıkları hareketler)
•İhtiyari Mali Mesuliyet
Aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararlar ile araç sahibine düşen hukuki sorumluluğun Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası teminat limitleri üzerinde kalan kısmını poliçede yazılı olan limitlere kadar teminat altına alır.
•Ferdi Kaza
•Deprem ve yanardağ püskürmesi
•Sel Su Baskını
•Grev, Lokavt, Kargaşalık ile halk hareketleri ve Terör
•Sigara ve Benzeri madde zararları
•Patlayıcı, Parlayıcı ve Yakıcı Maddeler
•Yetkili olmayan kişilerce çekilme
•Anahtar kullanılarak aracın çalınması
•Anahtar kaybı/kilit ve alarm değişikliği
•Kişisel eşya
•Olay esaslı poliçe
•Güncel Bedel
•Klima, İletişim Cihazları ve Diğer Aksesuarlar
•Kıymet Kazanma (Hususi araçlarda 10 yaşına kadar-Ticari Araçlarda 5 yaşına kadar)
•Enflasyondan Korunma
Araç Yardım Hizmetleri ve Kiralık araç hizmetlerinde yararlanılmaktadır.

Seçime bağlı ek teminatlar:

•Ses ve Görüntü Cihazları
•Taşınan Emtia
•LPG’li Araç
•Yurtdışı Teminatı
•Kıymet Kazanma

 

Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk (TRAFİK) sigortası, karayollarına çıkan tüm motorlu kara taşıtları ile lastik tekerlekli traktörler ve bunların çekmekte olduğu römork sahiplerinin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre yaptırmak mecburiyetinde oldukları zorunlu bir sigorta türü olup,aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararlar ile araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.  Teminat altına alınan rizikolar;
Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder. Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır.
Yeşil Kart Sigortası, geçerli olduğu ülkelerde aracınızla 3.şahıslara vereceğiniz sizin sorumluluğunuzdan kaynaklanan zararlar için zararın meydana geldiği ülkenin trafik sigortası olarak görülmektedir. Bu ürün ile Yeşil Kart Sigortası’nın geçerli olduğu ülkelerde yurt dışında karşılaşabileceğiniz aracınızdan kaynaklı kaza durumlarında bulunduğunuz ülkenin yasaları çerçevesinde sorumluluğunuzdan doğan tazminat yükümlülüklerini güvence altına alabilirsiniz.
Traktör Kasko Paket Sigortası, traktörünüzü gerek hareket gerekse durma halindeyken uğrayacağı zararlara karşı güvence altına alan, New Holland/Trakmak ve Tüm Traktör Markaları için geçerli olan geniş kapsamlı bir paket sigortadır. Kapsama Dâhil Olan Teminatlar;
•Kasko,
•Ferdi Kaza,
•İhtiyari Mali Mesuliyet

 

Şeker Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası ile yurtdışı seyahatlerinde aniden hastalanma veya yaralanma durumunda oluşabilecek tedavi masraflarını karşılayabilecek bir poliçedir.
Seyahat Sağlık poliçesi, seyahat süresi içerisindeki hastalanma ya da yaralanma sonucunda gereken tedavi masraflarını 30.000 Euro limit dâhilinde karşılamaktadır.
Teminat, poliçenin geçerli olduğu seyahat edilen ülkenin gümrüğünden giriş yapılması ile başlar, Türkiye gümrüğünden giriş yapılması veya sigortanın bitiş tarihinde sona erer.
Dar Teminat Kapsamı

 

•Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık
•Ayakta ve Yatarak (Hastanede) Tıbbi Tedavi Teminatı
•Tıbbi Nakil
•Vefat Eden Sigortalının Cenazesinin Nakli
•Seyahatin İptali
Geniş Teminat Kapsamı (Dar teminatlara ilaveten aşağıdaki teminatları kapsamaktadır)

 

•Refakatçi Nakli
•Refakatçi Yakının Konaklama Giderleri
•Kişisel Eşyaların İkamesi
•Gerekli İlaçların Sevki
•Refakat Edilemeyen Çocukların Geri Dönüşü
•Hastaneden Taburcu Oluşu Takiben Otelde Konaklama
•Sigortalının Vefatı Halinde, Aile Fertlerinin Dönüşü
•Sigortalının Yakınının Sağlık Durumunun İzlenmesi
•Ülkeye Öngörülmeyen Dönüş
•Acil Mesajların İletilmesi
•İdari Asistans
•Bagaj Kaybı veya Hasarı
•Kayıp Bagajın Bulunup Ulaştırılması
•Hukuki Yardım Poliçe kapsamındaki acil bir durumda (0216) 524 37 50 no.lu telefon numarasından herhangi bir şahsi girişimde bulunmadan önce aranması;
•Ad ve soyad, Poliçe Numarası ve geçerlilik tarihini
•Sigortalıya ulaşılabilecek yer ve telefon numarasını,
•Karşılaşılan problemi ve istenen yardım türünün bildirilmesi gerekmektedir.
Ferdi Kaza Sigortası, sigortalıyı kendi iradesi dışında meydana gelebilecek ani ve harici kazalara karşı teminat altına alır.
Ferdi Kaza Sigortası ile teminat altına alınan riskler:

 

•Vefat
•Sürekli Sakatlık
Ölüm ve sürekli tam sakatlık (daimi maluliyet) halinde sigorta bedelinin tamamı ödenir. Sürekli kısmi sakatlık halinde ilişik genel şartlarda yer alan cetveldeki oranlar dâhilinde ödeme yapılır. 16 yaşından küçük çocukların ölümü halinde ölüm teminatı cenaze masrafları ile sınırlıdır.
İsteğe bağlı olarak verilebilecek teminatlar:

 

•Tedavi Masrafları
•Gündelik Tazminat
Bu teminat ile sigortalının, herhangi bir kaza sonucu, geçici süre ile çalışamayacak olması durumunda uğrayacağı gelir kaybı tazmin edilir.
Eğitim sigortası, ilkokuldan üniversiteyi bitirene kadar gün geçtikçe artan okul masraflarının; ebeveynin kaza sonucu vefatı veya sürekli sakatlığa uğraması nedeniyle ödenememesi durumunda çocukların geleceğini güvence altına alan bir sigorta ürünüdür.
Eğitim Sigortası ile teminat altına alınan riskler:

 

•Vefat
•Sürekli Sakatlık Eğitim masrafları, vefat tarihinden aralıksız üniversite eğitimlerini tamamlayacakları standart süre sonuna kadar teminatlar kapsamında karşılanır.
Teminat süresi 1 yıl olup, poliçe süresi içinde meydana gelen vefat ve sürekli sakatlık durumunu kapsar.
•İşyerinizde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda sigortalıya düşecek hukuki sorumluluk nedeniyle sigortalıya bir hizmet anlaşması ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından talep edilecek, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat istemleri ve yine aynı kurum tarafından sigortalıya karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat tutarlarını teminat altına alan bir paket sigortadır.

İsteğe bağlı olarak verilebilecek teminatlar ;

•İşçilerin, işveren tarafından sağlanan bir taşıt ile işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında doğabilecek zararlar
•İşçilerin İşveren tarafından görev ile başka yere gönderilmeleri yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda oluşabilecek zararlar
•Manevi tazminat talepleri
•TC sınırları dışında meydana gelebilecek iş kazaları
Sigorta süresi içinde meydana gelecek bir olay sonucu, üçüncü kişilere herhangi bir sebeple verebilecek bedeni ve/veya maddi zararlar sebebiyle üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan talepleri neticesinde, hukuken ödemekle yükümlü olunacak tazminatı poliçede tespit olunan meblağlara kadar temin eder.
Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Uygulamaları:
2.1. Otel Sorumluluk Sigortası
Otelde konaklayan müşterilerin, otel işletmecisinin/sahibinin kusuru neticesinde uğrayabilecekleri bedeni ve/veya maddi zararlar karşısında otel işletmecisinin/sahibinin sorumluluğunu teminat altına alır. Kuru temizleme ve çamaşırhaneye bırakılan müşteri eşyalarının zararları, gıda zehirlenmeleri, müşteri eşyalarına verilebilecek zararlar bu sigorta kapsamında değerlendirilir..
2.2. Tamirhane Sorumluluk Sigortası
Sigortalının tamirhanesine, tamir ve/veya bakım amaçlı bırakılan müşteri araçlarına, sigortalının elemanları tarafından verilebilecek zararlar sonucu, işletmeci olarak sigortalının sorumluluklarını teminat altına alır.
2.3. Okul Sorumluluk Sigortası
Eğitim, öğretim faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek bedeni ve maddi zararlar, gıda zehirlenmeleri, spor aktiviteleri sırasındaki kazalar, çevre gezintisi sırasında oluşabilecek kazalar sonucunda doğacak hukuki sorumluluklar teminat altına alınır.
Sigortalının konut, işyeri ya da alışveriş merkezlerindeki asansör veya yürüyen merdivenlerin kullanımı sırasında, 3. şahısların uğrayacağı zararlar karşısında doğacak sorumluluklarını teminat altına alır. 
Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden ve satanların, mesleki faaliyetleri nedeniyle bu maddelerin doğrudan doğruya neden olabileceği olaylar sonucu kusurları olsun olmasın, üçüncü kişilerin uğrayacağı bedeni ve maddi zararlardan doğacak sorumluluklarını, poliçede yazılı limitler dâhilinde teminat altına alır. 

Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası teminatı bulunan bir işyerinde, kullanılmak üzere bulundurulan LPG tüpünün infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu ortaya çıkan zarar ve ziyan Tüpgaz Sorumluluk Sigortası teminatı kapsamında karşılanır
 
Sigortacı, sigorta ettiren tarafından istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararları,  sigorta poliçesinde belirtilen tutara kadar teminat altına alır.
İthalat, ihracat veya yurt içinde deniz, kara, hava veya demir yoluyla taşınan malların, taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması, nakliye sonrası gümrük depolarında bekletilmesi süreçlerinde karşılaşabileceği hasar veya kayıpları emtea nakliyatı sigortası ile teminat altına alınmaktadır. 

Malların sevk edilmesi sırasında karşılaşacağı rizikolara karşı aşağıdaki teminatlar verilebilir. 

• Tam Zıya Teminatı 
• Dar Teminat
• Geniş Teminat
Gezi teknelerini, Enstitü Yat Klozu (1.11.1985) kapsamında teminat altına almakla en uygun güvence sağlanmaktadır. Bu teminat ile yatınız denizde, iç sularda, limanda ve marinada bağlıyken veya karaya alınırken, karada bulunduğu süre içinde ve suya indirilirken, yangın, korsanlık, infilak ve deniz, ırmak, göl veya diğer seyredilebilir sularda karaya vurma, fırtına, yıldırım gibi tehlikeler sonucu uğrayabileceği hasarlar başta olmak üzere olası hasarlar karşısında güvence altındadır. 

Levazım, yakıt, makine veya donanımın yüklenmesi veya boşaltılması veya yakıtın yerlerinin değiştirilmesi sırasında olan kazalar, infilak, teknenin üzerinde teknenin adı veya işareti bulunan servis botunun, hırsızlığa karşı önlemler ile korunan dıştan takma motorun çalınması, sigortalı hesabına bakım ve onarım yapan kişiler hariç, herhangi bir kişinin ihmali nedeniyle teknenizdeki hasar ve kayıplar, teknenizde, yakınında veya diğer gemide bulunan üçüncü şahısların sigorta süresi içinde bir kaza nedeniyle doğabilecek can kayıpları, yaralanmaları, hastalıkları (can kurtarma için yapılan ödemeler dahil) sigortalının, tekne sahibinin veya idarecilerinin kusur yada ihmalleri sonucu olmamak koşuluyla teminat altına alınmaktadır. 
 
Bu sigorta, yol, baraj, köprü, hastane, konut vb. gibi inşaat faaliyetleri esnasında, ön depolama safhasından başlayarak, taahhüt edilmiş işlerin kabulüne kadar geçecek dönem esnasında, müteahhidin maruz kalabileceği ani ve beklenmedik olaylar neticesinde gerçekleşen kayıp ve hasarları temin eder. 

Teminat süresi, inşaat malzemelerinin inşaat alanına indiği andan itibaren başlar ve inşa edilen yapının işverene teslimatı ile sona erer. 

Ek Teminatlar 

 

• Enkaz kaldırma,
• İş makineleri,
• İnşaat ekipman makineleri
• Barakalar-şantiye tesisleri, 
• Uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, 
• Fazla çalışma ücretleri,
• 3. şahıs mali mesuliyet, 
• Hasar sonucu seri nakliye, 
• Bakım devresi,
• Grev, 
• Lokavt,
• Terör 
İnşaatı tamamlanmış fabrika, sanayi gibi yapıların, mekanik veya elektrikli parça veya tesisin yerleştirilmesi veya monte edilmesi işlemleri sırasında meydana gelebilecek kayıp ve hasarları tazmin edecek sigortadır. 

Ek Prim ile Teminata Dâhil Edilebilir Riskler 

 

• Montaj Ekipman Makineleri 
• Şantiye Tesisleri,
• Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet,
• Enkaz Kaldırma, 
• Fazla Mesai ve Seri Vasıtalar,
• Grev,
• Lokavt, 
• Kargaşalık, 
• Halk Hareketleri, 
• Terör Tecrübe Devresi (4 hafta üzeri)
Elektronik Cihaz Tüm Riskler Sigortası ile teminat altına alabileceğimiz riskleriniz; 
• İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,
• Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten,
• Hatalı dizayn ve malzemeden,
• Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden, 
• Yangın, yıldırım, her nev'i infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma ameliyelerinden,
• Kavrulma, kararma, duman ve isden,
• Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden,
• Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından,
• İstisna edilmeyen diğer hallerden, meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame bedellerini temin eder. 

Ek prim ile teminata dâhil edilebilir riskler; 
• Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği nakliyenin en erken yapılmasını sağlayacak mutad vasıtalar dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai ve tatil günleri ücret ve zamlar 
• Seyyar ve taşınabilir elektronik cihazların poliçede yazılı sigortalı mahal dışında kullanım ve sevkiyatları sırasındaki ziya ve hasarlar
• Sigortalı kıymetlerin deprem neticesindeki ziya ve hasarlar
• Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar
• Elektronik bilgi işlem sistemlerinde (depo) kayıt edilen bilgiler dahil olmak üzere manyetik disk, bant, kart ve düz metin formları ve benzeri harici bilgi ortamının fiziki hasarları sonucu ziya ve hasarlar
• Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü hasarlanan sigortalı kıymet yerine alternatif başka bir kıymetin kullanılmasından doğacak artış iş ve çalışma masraflar
• Valf ve tüplerde meydana gelecek ziya ve hasarlar
• 3 üncü maddenin (m) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar. 
Makine Kırılması Sigortası ile teminat altına alabileceğimiz riskleriniz;  • İşletme kazalarından,
• Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olmasından, 
• Yağlama kusurlarından, 
• Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden, 
• Tıkanma, yabancı maddelerin girmesinden, 
• Santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalardan, 
• Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığından,
• Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğumadan, 
• Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vs. deformasyonlardan,
• Fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinden, 
• İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından, 
• İstisna edilmeyen diğer hallerden, husule gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Ek prim ile teminata dâhil edilebilir riskler;  • Fiziki infilaklardan meydana gelen ziya ve hasarlar, fiziki infilaktan maksat, basınçlı kaplarda buhar, gaz veya sıvı halindeki gazın genişlemesi yüzünden ani olarak meydana gelen kuvvet tezahürü olup, buhar, gaz veya sıvı halindeki gazın kabın cidarını parçalayarak dışarıya çıkması ve böylelikle kabın iç basıncı ile dış basıncı arasında ani olarak bir denge kurulmasıdır, 
• Makine veya tesisin temel ve kaidelerinde teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarlar, 
• Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği; uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai ve tatil günleri ücret ve zamları, 
• Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar, 
• 3 üncü maddenin (l) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar. 
Montaj Tüm Riskler Teminatı: Sigorta konusu iç tesisatın yapımı/dönüşümü işinin Sözleşme süresi içinde yürütülmesi sırasında Sigorta Ettirenin (Sertifikalı Firmanın) ihmal, kusur, hata ve dikkatsizliğinden dolayı sigorta kapsamındaki tesisatta meydana gelebilecek hasarları Montaj Tüm Riskler Sigortası Genel Şartları çerçevesinde Sözleşme bedeline kadar temin eder. 

Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Teminatı: Sigorta Ettirenin sigorta konusu tesisat ile ilgili taahhütlerini sözleşme süresi içinde yerine getirmemesi veya herhangi bir nedenle (mücbir sebepler hariç) sözleşme süresi içinde tamamlayamamış olmasından kaynaklanan zararların karşılanmasını Sözleşme bedeline kadar temin eder. 

Makine Kırılması Teminatı: Sigorta konusu iç tesisatın devreye alınması işleminden başlamak üzere 12 aylık süre boyunca, sigorta kapsamındaki tesisatta meydana gelebilecek hasarları Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları çerçevesinde Sözleşme bedeline kadar temin eder. 

Doğalgaz yakan cihazlar (kazan, kombi, soba, şofben vb.) poliçe teminatına dâhildir. 
Sigortacıya, teklif/poliçe aşamasında iletilmiş olan ve teklif/poliçenizin ayrılmaz cüzünü teşkil eden envanter cetvelinde sayıları, imalat yılları; nitelikleri ve değerleri yazılı makine ve tesislerin, elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten husule gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eden sigorta ürünüdür.
Teminatlar
•Makine kırılması teminatları
•Elektronik cihaz sigortası teminatları
•Yangın
•Hırsızlık
•Deprem
•Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
•Müteharrik makineler geniş kasko teminatı
•Fiziki infilak
•Seyyar taşınabilir cihazlar
•Hava taşıtları çarpması
•Dahili su, duman
•Kar ağırlığı

 

Çiftçi, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair ÇKS(Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlarının güncel olması gerekir.Tüm bitkisel ürünler için; Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Deprem, Sel ve Su Baskını risklerininneden olduğu miktar kaybı ile yaş meyve, sebze ve kesme çiçekler için doludan kaynaklanan KaliteKaybı sigorta kapsamındadır. Meyvelerde Don riskinin neden olduğu Miktar Kaybı, teminatı isteğe bağlıolarak, Dolu Paket teminatlarına ek olarak sigorta kapsamına alınabilir.Şeker Sigorta'da Hasat-kart ile ödeme seçeneği bulunmakta olup, çiftçiye finansman desteği ile birlikte, sigortasını yapma imkanı sağlamaktadır.
Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik donanım ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için risk inceleme-değerlendirme sonucuna göre Dolu, Deprem, Taşıt çarpması ile Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Sel ve Su Baskını, Kar ve Dolu Ağırlığı riskleri, teminat kapsamına alınabilmektedir.
Bu sigorta, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Ön soy kütüğüne ve soy kütüğüne kayıtlı süt sığırları için, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilen haller sebebiyle meydana gelen ölümler ve zorunlu kestirmeler nedeniyle sigorta ettirenin doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.
TEMİNAT KAPSAMLARI;
Geniş Kapsam;
•Bu sigorta, sigortalı büyükbaş hayvanlarda;
•Genel Şartlarda belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale sonucu ölüm, yavru atma ve yavru ölümü,
•Her türlü kaza, yılan ve böcek sokması,
•Zehirli çayır otları ve yem’e bağlı zehirlenmeler,
•Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
•Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler, nedeniyle, sigortalının, doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.
Dar Kapsam;
•Bu sigorta, sigortalı büyükbaş hayvanlarda;
•Her türlü kaza, yılan ve böcek sokması,
•Zehirli çayır otları ve yem’e bağlı zehirlenmeler,
•Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
•Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler, nedeniyle, sigortalının, doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.
Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için; 
• 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre, ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,
• Her türlü kazalar ve zehirlenmeler,
• Her türlü doğal afetler,
• Yangın veya infilâk, sebebiyle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır.
Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı; Su Ürünleri Sigortası Genel Şartları ile Tarife Ve Talimatlar kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir. 
Sigortaya kabul edilen su ürünleri tesislerinde;

• Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hastalık
• Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler
• Her türlü doğal afet
• Kazalar
• Predatörler
• Alg patlaması sebebiyle su ürünleri stokunda meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sigorta kapsamındadır.
Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan, plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan) kovanlar sigorta kapsamındadır. Bu sigorta, aktif (içinde arı olan) kovanların;

•Fırtına,
•Hortum,
•Yangın,
•Heyelan,
•Deprem,
•Taşıt çarpması,
•Sel ve Su Baskını,
•Vahşi Hayvan Saldırısı,
•Kovanların nakliyesi esnasında; çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb. (Sadece Gezginci Arıcılık için geçerlidir.) nedenler sonucu meydana gelen zararlar,  Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır.
Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı olan koyun ve keçi ile koç ve tekeler, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir. Bu sigorta, sigortalı küçükbaş hayvanlarda;
•   A.3 maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale sonucu ölüm,
•   Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,
•   Zehirli çayır otları ve yem‘e bağlı zehirlenmeler,
•   Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
•   Yangın veya infilâk,sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler ile gebelik süresinin herhangi bir döneminde meydana gelen ve Tarım Sigortaları Havuzu eksperi tarafından tespit edilen yavru atmalar nedenleriyle sigortalının doğrudan doğruya uğradığı doğrudan uğradığı maddi zararlar Tarife ve Talimatlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır.
Sigortalının, sigorta süresi içinde poliçedeki bedel üzerinden ecel ile vefat, kaza sonucu vefat ve kaza sonucu sürekli sakatlık teminatı sağlayan, kredi bağlantılı düzenlenebilen ve her yıl sözleşmede geçen süre ile yıllık teminat tutarı azalmakta olan bir sigorta ürünüdür. Kredi limiti dahilinde, max. 25.000 TL. limitli kanser teminatı içermektedir.
Tarım segmentindeki sigortalının bir yıllık sigorta süresi içinde ecel ile vefat, kaza sonucu vefat veya kaza sonucu daimi malul kalması halinde bankaya olan tüm borçlarının (kredi, kredi kartı, kredili mevduat hesabı, çek karnesi ve teminat mektubu) sigorta şirketi tarafından kapatılmasını, borcun kapatılmasından sonra kalan tutar olması durumunda hak sahiplerine ödeme yapılmasını amaçlayan hayat sigortasıdır. Maksimum 25.000-TL'ye kadar kanser teminatı bulunmaktadır.
Sigortalının bir yıllık sigorta süresi içinde 1.000-TL ile 50.000-TL aralığındaki riskler için ecelen vefat etmesi veya kaza sonucu daimi malul kalması halinde bankaya olan borçlarının sigorta şirketi tarafından kapatılmasını, borcun kapatılmasından sonra kalan tutar olması durumunda hak sahiplerine ödeme yapılmasını amaçlayan hayat sigortasıdır. Kanser, ATM Hırsızlık ek teminatları mevcut olan bu üründe, asistans hizmetleri (ferdi kaza asistans), teminatlarını da içermektedir.
Sigortalının bir yıllık sigorta süresi içinde vefat veya kaza sonucu daimi malul kalması halinde bankaya olan tüm borçlarının (kredi, kredi kartı, kredili mevduat hesabı, çek karnesi ve teminat mektubu) sigorta şirketi tarafından kapatılmasını, borcun kapatılmasından sonra kalan tutar olması durumunda hak sahiplerine ödeme yapılmasını amaçlayan hayat sigortasıdır.
Sigortalının nezdinde çalışan personelin işlerini görmeleri esnasında Kasıt veya Kötü Niyetli bir hareketle sigortalının; para ve kıymetli evrakı ile para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmete geçirmek, hile dolandırıcılık veya sahtekârlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacağı emniyeti suiistimal halleri neticesinde, sigortalının uğrayacağı zararlar teminat altına alınır.
Prim İadeli Hayat Sigortası ile geleceğinizi güvenceye almak için seçtiğiniz sigorta süresi sonunda ödemiş olduğunuz primlerin tamamı size iade ediliyor. Prim İadeli Hayat Sigortası kapsamında, sigorta sürenizi 12 ya da 15 yıl olarak belirleyebilirsiniz. Vefat teminatı ile yaşam kaybı durumunda sevdiklerinizi; Prim İadesi Teminatı ile sözleşme süresi sonunda hayatta olmanız durumunda ödediğiniz primlerinizin tamamını geri alarak kendinizi koruma altına alabileceğiniz bir hayat sigortası ürünüdür.
Atacağınız tek bir adım ile kendinizin ve sevdiklerinizin geleceğini güvence altına alabilir,  hayatın risklerine karşı koruma sağlayabilirsiniz. Uzun süreli “Vefat”ve“YaşamaTeminatı”içeren Tek Prim Ödemeli Ödüllü Hayat Sigortası; sigorta süresi içinde risk gerçekleşmezse, sigorta süresi sonunda, başlangıçta ödenen tek prim tutarına, yine sigorta başlangıcında belirlenen ödül oranından elde edilen tutarı ekleyerek sizlere iade eder. Aynı zamanda yaşam kaybı teminatı ile de sevdiklerinize finansal güvence sağlar.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), bireylere emeklilik döneminde ek bir gelir sağlamayı amaçlayan özel bir tasarruf ve yatırım sistemidir. Mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin bir alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. Sisteme fiil ehliyetine sahip 18 yaş üzerindeki herkes katılabilir, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olma ya da çalışma şartı aranmaz. Gönüllü katılıma dayalı bir sistemdir. Sistemin amacı, kişileri çalışma yaşamları boyunca emeklilik dönemlerindeki nakit ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tasarrufa özendirmek, uzun vadeli birikim yapmasını teşvik etmek, bu sayede aktif çalışma süresi boyunca sahip oldukları gelir seviyesini emeklilik döneminde de sürdürebilmesini sağlamaktır.
Prim İadeli Hayat Sigortası ürünü ile benzer içeriği barındırmakta olup, Sabit Kurlu Ferdi Kazalı Prim İadeli Hayat Sigortası ile 5 Yıllık Sabit Kurlu Prim İadeli Hayat Sigortası ürünlerinin temel özelliği; ABD Doları kur oranının her bir poliçe yılı bazında belirli şartlar kapsamında sabitlenmesidir.

Teminatlar

Vefat Teminatı: Giriş yaşı, cinsiyet ve ödenen prime bağlı olarak belirlenen teminat sayesinde sevdiklerinizi güvende tutabilirsiniz.

Süre Sonu Prim İadesi Teminatı:  Sabit Kurlu Prim İadeli Hayat Sigortası kapsamında, sigorta sürenizi 12 ya da 15 yıl olarak belirleyebilirsiniz. Sigorta süresi sonuna prim borcu olmaksızın ulaşılması ve sigorta süresi içinde yaşam kaybı riskinin gerçekleşmemesi halinde, poliçe için ödenen primlerin tamamı iade edilmektedir. 5 Yıllık Sabit Kurlu Prim İadeli Hayat Sigortası kapsamında ise, sigorta süresi sonuna prim borcu olmaksızın ulaşılması ve sigorta süresi içinde yaşam kaybı riskinin gerçekleşmemesi halinde, poliçe için ödenen tüm primlerin %80'i iade edilmektedir.

Sabit Kur Avantajı:  İlk aylık prim ABD Doları cinsinden belirlenir ve poliçe tanzim tarihindeki kur üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir. İlk yıl içinde kalan 11 ayın primi, ilk ödenen Türk Lirası tutarına eşittir. Takip eden poliçe yıllarında ise yıllık prim, kendisinden önceki yıllık primin TÜFE'nin %80'i oranında artırılması sonucu belirlenir. Bu hak ile primler ABD Doları cinsinden belirlenirken ödemeler Türk Lirası enflasyon oranına göre sabitlenir. Bu sayede ödeme kolaylığı sağlanır ve yıl içindeki kur artışlarından olumsuz etkilenmeniz engellenir.