Dış Ticaret ve Finansmanı

Dış Ticaret ve Finansman ihtiyaçlarınıza uygun çözümler Şekerbank’ta!

Dış ticaret işlemleriniz için Şekerbank’a gelin, uzman kadromuzun sunduğu hızlı çözümlerle rahat edin!

Uzman kadromuz, danışman banka yaklaşımımız ve müşteri odaklı tutumuz ile dış ticaret firmalarımızın ihtiyaçlarına karşılık vermek için çalışıyoruz.  Şube ve Genel Müdürlük ekiplerimiz her türlü dış ticaret işlemlerinize ve sorularınıza esnek ürün çözümleri ile
hizmet vermek için her zaman yanınızda.

Dış Ticaret Ödeme çözümlerimizi inceleyin

Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Against Documents)

Vesaik mukabili ödeme, vesaiklerin alıcıya mal bedelinin tahsil edilmesinden veya tahsilat için istenilen güvencenin alınmasından sonra teslim edildiği bir ödeme yöntemidir. 

Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods) 

Mal mukabili ödeme, ithalatçının satın aldığı malın bedelini, o malın satış sözleşmesinde gösterilen varış yerine gelmesi ve teslim alınmasından sonra ödemesidir. Bu ödeme şeklinde ihracatçı malları alıcı adına sevk ettikten sonra, malı temsil eden belgeleri ithalatçıya, ya doğrudan ya da bedelsiz teslim koşuluyla banka aracılığıyla gönderir. İthalatçı malları gümrükten çektikten sonra mal bedelini öder. 

Kabul/Avallı Ödeme 

Mal bedelinin belli bir vadede ödenmesini taahhüt eden ve bu ödemeye bir Poliçenin araç olduğu ödeme şeklidir. Bir başka ifade ile kabul kredisi satılan malın bedelinin bir poliçeye bağlandığı vadede satıcıya ödendiği bir ödeme şeklidir. 

Peşin Ödeme

İthalatçının, yurt dışından yapacağı mal alımlarında, satıcı veya imalatçı mallarını sevk etmeden önce mal bedelini ödediği ödeme şeklidir.

Akreditif

Akreditif, ithalatçının (Amir) talep ve talimatına dayanarak bir bankanın (Amir Banka) belli bir tutara kadar, belli vadede, belli belgeler karşılığında ve ön görülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla, ihracatçıya (Lehtar) ödeme yapacağını; lehtar tarafından keşide edilen poliçeleri kabul veya iştira edeceğini yazılı olarak taahhüt ettiği ödeme şeklidir. Bu ödeme türünde ihracatçı, mal bedelinin kendisine ödeneceği hususunda bir banka taahhüdüne sahiptir. İthalatçı ise, akreditif şartları kendi talep ve talimatına dayanılarak belirlendiğinden, bu şartlar yerine getirilmedikçe ihracatçıya ödeme yapılmayacağından emindir. 

Peşin Ödeme

İhracat bedelinin fiili ihracattan önce tahsil edildiği yöntemdir. 

Mal Mukabili Ödeme 

Mal bedelinin ithalata konu mal alıcının eline ulaştıktan sonra ödendiği yöntemdir. 

Vesaik Mukabili Ödeme

Malla ilgili belgelerin amir bankaya gönderilmesi karşılığında bedelin tahsil edilmesine imkân veren yöntemdir. 

Akreditif

Alıcının (amir) kendi bankasından (amir banka) ihracatçının (lehtar) lehine bir akreditif açılması için başvurduğu yöntemdir. İhraç konusu malla ilgili evrakların satıcı tarafından kendi bankasına teslimi ile mal bedellerinin tahsili sağlanır. 

Kabul/Avalli Ödeme

Vadeli bir akreditif gibi düşünülen bu ödeme şeklinde ithalatçı ve ihracatçının anlaştıkları şartlar ile mal ithalatçıya sevk edilmesine rağmen, ihracat bedeli ileri bir tarihte ihracatçıya ödenmektedir. Bu yöntemde ithalatçı üzerine çekilen poliçe kullanılmaktadır. 

Harici garanti, iş yaşamındaki bir işin yapılmasını, ürünlerin teslim edilmesini veya iş karşılığında talep edilen paranın ödenmesini garanti eden kişilerin ya da kuruluşların, taahhütlerini yerine getirmemeleri halinde ödemelerin bankamız tarafından yapılacağını garanti eden bankacılık ürünleridir. Harici garanti türleri, direkt garanti ve kontrgaranti olmak üzere, iki ana başlık altında incelenebilir. 

Direkt Garanti (Letter of Guarantee)

Direkt garantiler, kişi ya da kuruluşun ilgili bankanın düzenleyeceği garanti mektubunu kabul etmesi halinde devreye girer. Bu durumda banka garanti mektubunu muhatabı esas alarak hazırlıyor ve sorumluluk üstlenmiyor. Sadece yurt dışındaki muhabir bankasının ilgili kişiye ya da kuruluşa iletilmesini talep ediyor. İhbar bankası da bu mektubu muhataba doğrudan iletiyor. Direkt garantilerde ihbar bankasının ikinci görevi sadece yetkili kişilerin tazmin talebini imzalayıp imzalamadığını kontrol etmektir.

Kontrgaranti (Counter-Guarantee)

Şekerbank müşterileri Türkiye’nin mevcut ekonomik şartlarında risk almak istemeyen yurt dışı iş ortaklarına teminat mektubu vermek istediklerinde ilgili ülkedeki muhabir bankaya kontrgaranti düzenleyip mektubun ulaştırılmasına aracı oluyoruz.

İki garanti türüne ek olarak harici garantiler, konusuna göre altı alt başlıkta ele alınabilir.

Geçici Garanti Mektubu (Tender Bond/Bid Bond)

İhalelere katılım amacıyla ihaleyi düzenleyen kuruluşa verilir.

Kati/Kesin Garanti Mektubu (Performance Guarantee)

Sözleşmenin geçerli olduğu tarih aralığında sözleşmede belirtilen şartların yerine getirilmemesi durumunda sözleşmenin ilgili tarafının hak talep edebilmesi için verilir. 

Avans Garanti Mektubu (Advance Payment Guarantee)

İşin yaptırılması ile yükümlü ya da işin finansmanını sağlayan kuruluşun işin kısa sürede tamamlanması için ilgili firmalara yaptığı peşin ödemeleri çeşitli sorunlara karşı güvence altına alır. Yüklenici firmaların işin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda devreye girer.

Ödeme Garantisi (Payment Guarantee)

Belge ya da ürün karşılığında gerçekleştirilen dış ticaret işlemlerinde söz konusu belgenin ya da ürünlerin alıcıya ulaşması durumunda anlaşılan ürün bedelinin satıcı kişiye ya da kuruma ödeneceğini teminat altına alır. 

Alıkoyma Garantisi (Retention Bond)

Ticaretin yapılabilmesi için ihaleyi başlatan kuruluş veya işveren, işin bitmesinin ardından belirli bir süre sözleşme bedelini ödemez ve muhafaza eder. Bu yöntem her ödemeden belirli bir miktar kesinti yapılması ile geçerlilik kazanır. Şayet yüklenici firma, işverene bir garanti mektubu (retention bond) verirse yükleniciye yapılan ödemelerden kesinti yapılması gerekliliği ortadan kalkar. 

Standby Akreditif (Stand-by Letter of Credit)

Standby akreditif, ilgili kişiye ya da kuruluşa yönelik taahhüdün yerine getirileceğini ya da söz konusu taahhüdün yerine getirilememesi durumunda ödeme yapılacağını garanti altına almak amacıyla açılır. 


SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication / Dünya Bankalar Arası Finansal İletişim Topluluğu) sistemi sayesinde hem güvenli hem de hızlı biçimde yurt içi yabancı ve yurt dışına yabancı para/TL olarak yapılan tüm para transferleridir. SWIFT sistemi sayesinde dünyanın her yerinde banka veya finansal kurum işlemleri yapılabilir, gerçek ve tüzel kişilere ticari veya özel olarak para transferleri gerçekleştirilebilir.

SWIFT Kodu ve Yapısı 
SWIFT kodu, dünya çapında bankaları ve finansal kurumları tanımlamak için kullanılan ve döviz transferlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan uluslararası koddur. SWIFT kodu genellikle 11 hanelidir. SWIFT kodunun doğru girilmesi, paranın doğru banka ve şubeye ulaşmasını sağlar.

Şekerbank T.A.Ş. Genel Merkez SWIFT kodu ‘SEKETR2A’ dır. 

Banka kodu (4 harf): İlk dört harf bankayı temsil eder. (SEKE)
Ülke kodu (2 harf): Bu iki harf bankanın bulunduğu ülkeyi gösterir. (TR)
Konum kodu (2 harf veya rakam): Bankanın genel merkezinin nerede olduğunu belirten harf veya rakamlardan oluşturulmuş iki karakterdir. (2A-Ankara)
Şube kodu (3 haneli): Bu 3 basamak bankaların veya finansal kurumların şubelerini tanımlar. "XXX" olarak belirtilmişse bankanın genel merkezini temsil eder.


SWIFT Transfer Türleri Nelerdir? 
Serbest Transfer: TPKK Hk. 32 Sayılı Karara İlişkin 32/34 Sayılı Tebliğ ile tanımlanan kişisel sermaye hareketleri kapsamındaki yurt içi transferler; basiretli bankacılık çerçevesinde müşterinin transfer talimatına istinaden gerçekleştirilir. 
Peşin İthalat Transferi: İthalatçının, yurt dışından yapacağı mal alımlarında, satıcı veya imalatçı mallarını sevk etmeden önce mal bedelini ödediği ödeme şeklidir.
Mal Mukabili Transferler: İthalatçı tarafından teslim aldığı mallara istinaden yaptığı ödemelerdir. Satıcı önce malları teslim eder sonra ödemeyi alır. Bankalar bu ödemelerde fatura ve gümrük beyannamesi aramalıdır.
Görünmeyen Kalemler: İthalat, ihracat gibi mal hareketini doğuran işlemler ile sermaye akımları dışında kalan, ancak bu konulara dolaylı olarak bağlı bulunan sosyal, ekonomik ve kişisel ilişkilerin değişik aşamasını içine alan işlemler ve hizmet ödemelerdir.
Sermaye Transferleri: Bütçe dışına sermaye birikimi amaçlayan veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerdir.


SWIFT Para Transferi Kaç Günde Tamamlanır? 
Yurt dışından gelen SWIFT transferlerinin hesaba işlenme süresi, gönderen ve alıcı bankanın işlem hızına bağlıdır. İşlem süresi muhabir sorgusu, işlem valör tarihi ve ülke saat dilimlerine göre de farklılık gösterebilir. Genel olarak işlemler talep edilen valör tarihine göre tamamlanır.

SWIFT İşlemleri için Sizlere Sunduğumuz Hizmetler 
Merkezi Belçika’da bulunan Dünya Bankalar Arası Finansal İletişim Topluluğu SWIFT ile anlaşarak SWIFT GPI Sistemi (Global Payments Innovations) ile çalışmaya başladık.

SWIFT GPI Sistemi sayesinde bankamız aracılığıyla gerçekleştirilen tüm SWIFT işlemlerinin aracı banka, masraf/komisyon, tarih ve saat bilgilerini daha hızlı ve şeffaf bir şekilde adım adım izleyebiliyoruz. Böylelikle yurt içi (Döviz) ve yurt dışı (Döviz/ TL) tüm transfer işlemleriniz ile ilgili sorularınıza hızlı bir şekilde dönüş sağlayabiliyoruz.


Dış Ticaret Hızlı Çözümlerimizi inceleyin

Şekerbank'tan Toplu Döviz Transferlerinde Jet hızı! Beş ve üzeri adetlerde ve sürekli yurtdışı transfer işlemi yapan müşterilerimiz için “Yurtdışı Toplu Transfer” uygulamamız ile yurtdışı ödemelerinizi zaman kaybetmeden gerçekleştirebilirsiniz. 

Şekerbank ihracatçı KOBİ ve Kurumların yanında! Dış Ticaret Bölümümüz uzman kadrosu, danışman banka yaklaşımı ve müşteri odaklı tutumu ile dış ticaret firmalarımızın ihtiyaçlarına karşılık vermektedir. Hedefimiz, Dış Ticaretin kalbinin attığı bu bölümde her türlü dış ticaret işlemlerinize ve sorularınıza çözüm üretmektir.

Vesaik hazırlama ve danışmanlık hizmetlerimizden ücretsiz olarak faydalanmak için bize çağrı merkezimizden ulaşın: 444 00 29

Dış Ticaret Finansmanı çözümlerimizi inceleyin

İlgili yasal mevzuat (Türk Parasının Kıymetinin Korunması hakkındaki 32 Sayılı Karar'a ilişkin Tebliğler ve bu Tebliğleri açıklayan T.C. Merkez Bankası Genelgeleri ve Talimatları ile ihracat ve Yatırım Teşvik Karar ve Tebliğleri) ve Bankamız mevzuatı çerçevesinde; ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı amacıyla, bu tür faaliyetlerde bulunan firmalara kullandırılan kredilerdir. 

İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı amacıyla, bu tür faaliyetlerde bulunan firmalara Türk Eximbank tarafından, Bankalar aracılığıyla kullandırılan kredilerdir.  Kredinin vadesi ve uygulanacak faiz oranları, para piyasaları yakından takip edilerek Türk Eximbank belirlenmektedir. 

Eximbank tarafından firmalara doğrudan kullandırılan kısa vadeli ihracat kredilerinin teminatını teşkil etmek üzere firma lehine Türk Eximbank’a hitaben teminat mektupları düzenlenebilmektedir. 

Eximbank İskonto Kredisi

Türk Eximbank’ın kısa vadeli ihracat alacakları iskonto programı kapsamında, Eximbank İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi ise Türk Eximbank’ın ihracat finansmanı aracılık kredisi (EFIL-IV) programı kapsamında kullandırılır.

Eximbank Reeskont Kredisi – Aval Kredisi:

Eximbank tarafından TCMB reeskontuna götürülmek üzere ihracatçı firmalar tarafından düzenlenen bonolara verilen Bankamız aval kredisidir.

Eximbank Reeskont Kredisi - Devredilebilir Teminat Mektupları:

Eximbank tarafından TCMB reeskontuna götürülmek üzere Bankamızca ihracatçı firmalara verilen, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na devredilmesini Bankamızın kabul ettiği kesin teminat mektuplarıdır.

İthalatçının bankasına verdiği talimatla, bankanın yabancı ülkedeki muhabiri aracılığı ile lehdara, belirlenen vesaikin saptanan süre içinde ibrazı karşılığında tarif edilen şekilde ödeme yapılacağına dair verdiği yazılı bir taahhüttür. 

İthalatçı ve ihracatçının anlaşması doğrultusunda mal bedeli için keşide edilen poliçenin banka tarafından kabul edilmesi veya ihracatçının kabul ettiği poliçeye banka tarafından aval verilmesi suretiyle ithalatçı lehine açılan gayri nakdi kredilerdir. Bu kredi ilişkisi ile banka poliçe tutarını poliçe vadesinde ihracatçının bankasına ödemeyi taahhüt etmektedir.

İhracat Sigorta Kuruluşlarının, çeşitli programlar çerçevesinde bulundukları ülkelerde üretilen yatırım mallarının ihracatının teşvik edilmesi amacıyla, Türkiye’deki bankaların ithalatçı firmalarına sağladıkları kredilerdir. 

Finansman genelde makine, teçhizat gibi yatırım malı ithalatına yöneliktir. Kredinin borçlusu ithalatçı firmadır. Bankamız bu kredilerin kullanımına farklı yöntemlerle (harici garanti, aval ya da akreditif vs.) aracılık etmektedir.

Düşük maliyetli borçlanma, Orta/ Uzun vadeli finansman, nakit akışı planlamasında kolaylık ve rekabet gücünde artış sağlanması, Ülke kredilerinin ithalatçı firma açısından başlıca avantajlardır. 

Ülke Kredilerinin Tarafları;

  • İhracat Kredi Kuruluşu (ECA_Export Credit Agency)
  • İthalatçı (Alıcı)
  • İhracatçı (Satıcı) 
  • İthalatçı Banka (Garantör) 
  • İhracatçı Banka (Kreditör)

GSM Kredileri 

GSM programı ABD'nin tarım ve hayvancılık ürünleri ihracatını teşvik için, A.B.D. Tarım Bakanlığı’na bağlı Commodity Credit Corporation(CCC) garantisi altında ve ABD’deki ticari bankalar tarafından ithalatçının ülkesindeki bankalara borçlu sıfatıyla kullandırılan GSM kredileridir.

ABD, Tarım Bakanlığı nezdindeki bu program sayesinde birçok ülkede Amerikan tarım malları ithalatının vadeli ödeme şartı ile finansmanına olanak sağlamaktadır. GSM kredisi A.B.D. ’den tarım ürünü ithal eden müşterilerimize Bankamızdan açılan akreditif tahtında 2 veya 3 yıla kadar vade imkanı sağlamaktadır.

SEP Kredileri 

Suudi Arabistan’ın petrol dışındaki mallarının ihracatını arttırmak için kurulmuş olan Saudi Export Program (SEP), söz konusu malların ithalatını yapan yabancı firmalara finansman ve sigorta kolaylıkları sağlamaktadır.

Diğer Ülke Kredileri

Ülkeİhracat Kredi Kurumu (ECA)Ülkeİhracat Kredi Kurumu (ECa)
Suudi ArabistanSEPİsviçreSERV
Almanya
Euler HermesİtalyaSACE
AvustralyaEFICİngiltereECGD
AvusturyaÖKBİspanyaCESCE
BelçikaONDJaponyaNEXI/JBIC
Çek CumhuriyetiEGAPKanadaEDC
ÇinSINOSUREKoreKEXIM
DanimarkaEKFMacaristanMEHIB
FinlandiyaFINNVERANorveçGIEK
FransaCOFACEPolonyaKUKE
HollandaFMOPortekizCOSEC
Hong KongHKECTayvanTEXIM
İsveçEKNYunanistanECIO
İhracat ve ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerdir. Bankamızca aracılık edilerek ya da garanti verilmek suretiyle kullandırılmaktadır.

İthalatın finansmanında kullanılmak üzere firmalarca yurtdışındaki satıcıdan veya uluslararası piyasalardan sağlanıp bankamız aracılığıyla kullandırılan kredilerdir. Bu finansman tekniğiyle Amir banka sıfatıyla açılan vesaik ibrazında ödemeli (sight) ithalat akreditifi kapsamında ithalatçı firmaya akreditif bedelini belirli bir vadede ödeme olanağı sağlanır.

İhracatçı tarafından oluşturulmuş ve ithalatçının bankası tarafından aval verilmiş olan poliçeler ihracatçının talebi ile Bankamız aracılığı ile ıskonto ettirilerek vadesinden önce bedel tahsil edilebilir.