İnternet Şubesi

Kitaplar

Şekerbank’ın 60 yılı: Bizim Hikâyemiz Türkiye’nin Hikâyesi” adlı kitap, 12 Ekim 1953’te Anadolu’da sayıları yüz binleri bulan kooperatif üyesi pancar çiftçilerinin birikimleriyle tarımı ve şeker sanayiini desteklemek amacıyla kurulan Şekerbank’ın, tasarruf ve kırsal kalkınma esasına dayalı 60 yıllık hikâyesini, 1950’lerden günümüze Türkiye’nin sosyal ve ekonomik gelişimine paralel olarak aktarıyor.

Yoğun bir arşiv ve içerik çalışmasıyla oluşturulan eser, Şekerbank’ın güçlü kuruluş yapısından gelen köklü tarihi ile birlikte Türkiye ekonomisinin gelişimine de ışık tutuyor.

Kitap, bugüne kadar Şekerbank’ta görev yapmış önemli isimlerle yapılan sözlü tarih söyleşilerinden ve 60 yılı kapsayan fotoğraflardan oluşan bir arşiv niteliği taşıyor.

Yazar: Dr. Murat Koraltürk
Editör: Osman S. Arolat
Yayın yılı: 2014'
                          
Son yıllarda bütün dünyada görülen kalp, tansiyon, şeker, kanser gibi çeşitli hastalıklardaki artışlar ve beklenmedik kayıplar, halk kitlelerini korku ve telaşa sevk etmektedir. İnsan hayatını tehdit eden hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların neredeyse tamamı bitki özlüdür. Yani eczanelerden aldığımız tüm ilaçların ana maddesi bitkilerdir. İşte bu kitapta sebze ve meyvelerin ne gibi hastalıklara iyi geldiği, kimyasal analizleri ve hangi vitamin ve mineralleri içerdikleri bulunmaktadır.

Yazan: Dr.Mehmet GÖBELEZ
Yayın Yılı: 1969.

                     
İnsan vücudu çok karmaşık bir makinadır. İlk günden itibaren ölene kadar büyür, bedenen ve zihnen çalışır. Yıpranan kısımlarını kendi kendisine tamir eder. Vücudumuzun bu çeşitli vazifelerini sağlıklı olarak sürdürebilmesi için ihtiyacı olan çeşitli gida maddelerini almasıyla mümkün olur. Bu kitapta her yiyecek maddesinin çeşitli özellikleri açıklanarak, gıdalarımızın ilaç, ilaçlarımızın da gıda görevi görmesi olanağı sağlanmaya çalışılmıştır.


Yazan : Dr.Mehmet GÖBELEZ
Yayın Yılı: 1978

Şeker Çocuk Dergisi'nin eki olarak verilen ve büyük beğeni toplayan "Çocuklar için Türk Motifleriyle Çizim ve Boyama" Kitabı, Türk bezeme ve süsleme sanatlarının en güzel örneklerinin verilmesi ve yitirilmekte olan bu sanatın ilerki kuşaklara taşınmasını sağlamak amacını taşıyor.


Yazan: Cahide KESKINER - Sabiha BAYHAN
Yayın Yılı: 1990

Kaynaklar Dergisi, Türk kültür ve sanat hayatına katkıda bulunmak amacıyla çıkarılan bir dergidir. Bu dergide resim, şiir, mimari, minyatür, müzik ve edebiyatçılar ile onların eserleri hakkında kaynak araştırmaları yer almaktadır. 6 sayı çıkarılan dergide, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış araştırma, inceleme ve makaleler bulunmaktadır.
Yayın Yılı: 1988

Çağımızın dinamik ekonomilerindeki değişimler ve yaşanan sorunların güçlüğü, yeni çözümler geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır. Ekonomik konular üzerinde geliştirilen yeni yaklaşımlar, bilimsel kuramların yanısıra, uygulamadan gelen pratikleri de kapsamaktadır. Birikimlerin aktarılması amacıyla fırsat buldukça ve talep oluştukça, değişik forumlarla ve üniversiteli gençlerle paylaşılan çesitli ekonomik konulardaki güncel panel ve konferansların, yazılı hale getirilmesi, bu kitabı ortaya çıkardı. Bir teori kitabından çok, Dr. Hasan Basri GÖKTAN'ın deneyimlerinden gelen düşünce ve pratiklerini kapsayan bu eserin esas amacı, bilgilerin unutulmasına karşı, tazelenerek yenilenmesi ve paylaşılarak güçlendirilmesi amacıyla faydalı olmaktır.
Yazan: Dr. Hasan Basri GÖKTAN
Yayın Yılı: 1997

Temel Bankacılık Bilgileri Kitabı, uygulamadan gelen pratik bilgileri, teori temelinde şekillendiren konunun uzmanı yöneticilerimizce kaleme alınmış olup, personelimizin istifadesine titiz bir çalışmayla sunulmaktadır. Bir ekip çalışmasının ürünü olan bu el kitabında, bankacılık mesleğinin temel konuları işlenilmiş ve temel bir altyapı oluşturulması hedeflenmiştir. Günlük uygulamada en çok karşılaşılan sorunlarla ilgili çözüm önerilerinin yanısıra, uygulama farklılıklarını önleyici uyarılarin da yer aldığı kitap, zaman içerisinde mevzuattaki değişikliklere paralel olarak geliştirilecektir.
Yayın Yılı: 1998

Bu kitap, milletçe büyük bir coşku seli içerisinde kutladığımız Cumhuriyetimizin 75. Kuruluş Yıldönümüne, Şekerbank'in bir armağanı olması düşüncesiyle hazırlanmıştır. Bir kültür hizmeti olarak yayınlanan bu albüm kitabımızla, herşeyimizi borçlu oldugumuz Ata'mızın aziz naaşının, Etnografya'dan ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'e nakli ve o törenler esnasında milletçe duyulan saygıyı ve sevgiyi yansıtan tarihi fotoğrafların gün ışığına kavuşması, Atamızla ilgili her anının, tarihin sayfalarında bir kitap bütünlüğünde yer almasını sağlamak amaçlanmıştır.
Yazan ve Fotograflayan: Muammer TAYLAK
Yayın Yılı: 1998.

Genç Cumhuriyetin sanayi ve ticarette yükselme çabalarının bir parçası olarak doğan Şekerbank, pancarı çiftçisinin ve şeker sektörünün finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Anadolu'nun bağrından kopup gelir. Şeker pancarı üreticilerinin Pancar Kooperatiflerindeki küçük birikimlerinin birleşmesiyle olusan sermaye üzerine, Pancar Kooperatifleri Bankası adı altında Eskişehir'de şekillenir. Daha sonra Ankara'ya gelerek Şekerbank adını alan banka, 45 yıl önce gerçek bir halka açık şirket olarak hayat bulmuştur. 45 ıllık övünç dolu mazisinin kahramanlarını ve meydana getirdiklerini konu edinen ve ileride yazılacak tarihe kaynak olacak bu ilk kitabın, Şekerbank'in tarihçesinin yanısıra, anıların, röportajların, fotoğrafların da yer aldığı bir hatıra, albüm olarak çıkartılmıştır. Kuruluşundan bugüne kadarki süreci ele alan kitabın taşıdığı sorumluluk, mutlaka fazladır. Ancak, bu ağır sorumluluk karşısında elden geldiğince gerekenin yapılmaya çalışılması esas alınmıştır.
Hazırlayan: Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Yayın Yılı: 1998

Şekerbank tarafından yayımlanan Tatlı Kitap, Türkler'in mutfak tarihinde Anadolu'ya gelişlerini izleyen çok önemli bir gelişmenin bugün ulaşılan sonuçlarını gözler önüne seren ciddi bir arastirmanın ürünüdür. Türk tatlıcılığı yüzyıllardır Batı'nın, konuya ilgi duyan meraklıların, gözünü kamaştırmakla ünlüdür. Türkler'in Anadolu'ya gelişinden sonraki yaklaşık bin yıl içinde varılan bu nokta, yerel birikimleri değerlendirmesinin ötesinde, fethettiği topraklardaki tatlı kültürünü benimseyerek geliştirmesi ve buna ulusal kimliğin damgasını vurması gerçekten gurur vericidir. Hangi mutfak kültürü kitabına bakılırsa bakılsın, hepsinde Anadolu; tatlıcılığın tarihinde bir dönüm noktası olarak yer alır. Bu toprakların eski sakinleri, Batı uygarlığında tatlıcılığın öncüleri olarak anılırlar.
Yazan: Tuğrul ŞAVKAY
Yayın Yılı: 1999

Türkiye'de Hazine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türk Bankacılık Sistemi arasındaki ilişkileri "devlet iç borçları" bağlamında incelemektedir. Yedi bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde mali yapı ve Türkiye'deki mali sistem belli başlı kurumları ve özellikleriyle incelenmiştir. Ikinci bölümde hazine kavramı ve hazinenin işlevi açıklanmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümü, 1980-1994 döneminde Türkiye'de devlet iç borçlanmasında gözlemlenen gelismeleri ele almıştır. Dördüncü bölümde Hazine-Merkez Bankası ilişkileri; beşinci bölümde ise Hazine-Türk Bankacılık Sistemi ilişkileri ayrıntılı biçimde işlenmiştir. Altıncı bölüm 5 Nisan 1994 Kararları'na; son bölüm ise elde edilen bazı sonuçlara ayrılmıştır.
Yazan: Dr. Hasan Basri GÖKTAN
Yayın Yılı: 1999
Geleneksel tatlarımızdan seçmeler binlerce yıldır, Asya ve Avrupa kıtalarının bağlantı noktasında görkemli uygarlıklarla kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşayan ve rafine bir biçimde adeta damıtılarak bugüne gelen damak tadımız, Halk Mutfağımız adlı kitapla gelecek kuşaklara aktarılıyor. Anadolu ve Trakya'daki bütün yörelerimizden derlenmiş çeşit çeşit yemek tarifi bu kitapta yer alıyor. Gerçek anlamda, halkımızın eşsiz mutfak kültürünün başka hiçbir mutfak kültüründe yer almayan benzersiz birer örneği olan bu tarifler, Selçuklu, Bizans, Osmanlı ve Türk kültürleri çerçevesinde doğudan, batıdan, güneyden ve kuzeyden esintiler de taşıyor.

 

Yazan: Tuğrul ŞAVKAY 
Yayın Yılı: 2001
Şekerbank’ın yayını olarak 1999 yılında ülkemiz kültür birikimine kazandırılan “Osmanlı Mutfağı” eseri, 2017 yılında güncellenen tasarımıyla evrensel bir değer olarak yeniden gündeme getirildi. Osmanlı’nın zengin kültürel mirasının eşsiz yansıması mutfak ve sofra kültürüne dair referans eser olan kitapta, araştırma ve tarifler değerli kültür insanı ve gastronomi yazarı Tuğrul Şavkay’ın kaleminden aktarılıyor. Osmanlı Mutfağı, yüzyılların birikimine sahip Osmanlı mutfağı ve lezzet sanatını tarihsel boyutuyla anlatıyor.

 

Yazan: Tuğrul ŞAVKAY
Yayın Yılı: 1999 – 2000 -2017
Küreselleşmenin sonuçlanacağı yeni binyıla en hızlı uyum sağlayan finans sektörü olmuştur. Bu nedenle sektörün en gözde birimi haline gelen Bankacılık çok hızlı bir değişim içerisinde bulunmaktadır. Özellikle istikrar ve dezenflasyon programlarının uygulanmaya başladığı 2000 yılı ülkemiz ve sektörümüz için çok önem kazanmıştır. Rekabet ve maliyetler artmış, kar marjları daralmıştır. Bir prestij ve güven mesleği haline gelen Bankacılık sektöründe insan kaynakları ve teknoloji çok yoğun ve iç içe kullanılmaktadır. Bu yoğun kullanımın başarıyla uygulanması bir takım bankacılık kurallarını etkin uygulayarak çalışmaya bağlıdır. Çağdaş bankacılığın temel prensipleriyle verimlilik esaslarını kapsayan bu küçük kitapçıkta çeşitli yerlerde okunup dinlenilen, yazılan ve tartışılanlarla, uygulama pratiğinden sağlanan deneyimlerin karışımını kapsayan derlemeler bir araya getirilmeye çalışılmıştır. İlk baskısı 2000 yılında yayınlanan ve Bankacılık sektörünün son 20 yılda geçirdiği hızlı dönüşüm doğrultusunda günümüz gereksinimlerine göre 2021 yılında yeniden derlenen kitap, her yaştan bankacı için mesleğinin temel ilkelerini içeren önemli bir rehber niteliği taşımaktadır.

 

Yazan: Dr. Hasan Basri GÖKTAN
Yayın yılı: 2000 - 2021

Şairin eserlerinde alışılmışın dışında vezin ve kafiye sistemine lüzum görmeden, hissettiklerini çok orijinal, yalın, derin ve enterasan tarifler ve içten bir dille ifade ettiği bir şiir kitabıdır.
Yazan: Dr.Mustafa TURHAN
Yayın Yılı: 2000

Kültür yaşamın bütünü toplumun topyekün kalkınmasının temel taşı, dünyada var olmanın ortak paydasıdır. Geçmişten bugüne ulaşan kültür değerlerimizin yarınlara taşınması gerekir. Ve bu da kalıcı çalışmalarla mümkün olabilmektedir.
Atalarımızdan devraldıgımız eşsiz kültür mirasımızın zenginliklerini, çeşitliğini topluca koruyup gün ışığına çıkartmak, yaşatmak ve yarınlara ulaştırarak devamlılığını sağlamak ancak ekonomik ve sosyal etkenlerin birlikte oluşturdukları sinerji sayesinde gerçekleştirilebilmektedir.
Bu eserde, Türk kültür mirasının ne kadar zengin bir hazine olduguna ilişkin kanaat ve düşünceler şimdiye kadar yapılanlardan daha farklı ve özgün bir yaklaşımla ortaya konmaktadır.
Yazarı: Fikret Üçcan
Yayın Yılı: 2002

1980’li yıllarda ilk banka sanat galerilerinden birini açan ve bugüne dek kültür-sanat alanında birçok çalışmaya destek olan Şekerbank, 2011 yılında bu köklü kültürü geleceğe yansıtacak önemli bir adım atarak “Açıkekran Yeni Medya Sanatları” platformunu oluşturmuştur. Açıkekran’ın kapılarını sanatseverlere açtığı Mayıs 2011’den 2014  yılına dek, genç bir sanat kurumu olarak çatısı alında buluşturduğu sergileri, sanatçıları ve yapıtları özetleyen “Açıkekran 2011-2014” kitabı ile çağdaş sanat pratiği kapsamındaki yeni ifade biçimlerini tanıtmak ve gerçekleştirilen çalışmaları akademik değerde yayınlarla destekleyerek zaman içinde önemli bir bilgi birikimi ve bellek oluşturulması hedeflenmiştir.

Yazar: Ali Akay 
Yayın Yılı: 2015

Dergiler

Sanatçılara yönelik olarak çıkarılan Şeker Sanat Dergisi, Şekerbank'ın sanata ve sanatçıya destek olmak, katkıda bulunmak amacıyla çıkardığı bir dergidir. 2007 başında yayınına ara verilen dergi, Şekerbank\'ın kültür sanat çalışmaları çerçevesinde önümüzdeki dönemde yeniden yayın hayatına başlayacaktır.
1983'ten beri yayın hayatına devam eden Şeker Çocuk Dergisi, Şekerbank şubelerinde ücretsiz olarak sunulmak üzere üç ayda bir yayımlanıyor. Güncel ve öğretici içeriğiyle öğretmenler tarafından kaynak dergi olarak tavsiye edilen Şeker Çocuk Dergisi, eğlendirerek öğretmeyi amaçlıyor. Dergi, Şekerbank Kurumsal İletişim ve Reklam Müdürlüğü tarafından hazırlanıyor.