Finansal Kapsayıcılık ve Kadın Bankacılığı

Merkez dışını da içine alarak kalkınmaya güç katmak için kadınların finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz.

Kadınların üretim yoluyla ekonomiye dahil olmasını sağlıyoruz.

Kadınların üretim yoluyla ekonomiye dahil olmasını sağlıyoruz

Misyonumuzun ana unsurlarından biri olarak belirlediğimiz bankacılık hizmetleri ile tanışmamış kesimlere ulaşma hedefini, uluslararası mikro finansman kredilendirme yöntemini ülkemizde uygulayarak, kadın üreticileri destekleyerek ve esnaf ve çiftçiler için geliştirdiğimiz dijital bankacılık kanalları ile yerine getiren Bankamız, finansal kapsayıcılık alanında Türkiye’de ilk olan uygulamalara imza atmaya devam etmektedir.

Kaynakların eşit dağılımı için çalışıyoruz

Tabana yaygın, insanların ekonomik haklarının eşit bir şekilde korunduğu, toplumun tamamının fayda sağlayacağı genel ekonomik büyümeyi desteklerken, finansal kapsayıcılık ve kadın bankacılığı başlığı altında öncülük ettiğimiz hizmetler ve etkinlikler ile Birleşmiş Milletler’in Açlığa Son, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Hedefler için Ortaklıklar başlıklarını ifade eden SKA-2, SKA-5, SKA-8 ve SKA-17 amaçlarını gözetmektedir.

Kadının gücü, ülkemizin geleceği
Kadınlarımız üretime devam edebilsin diye.

Kadın girişimcilere, kadın istihdamını önde tutan işletmelere ve kadın kooperatiflerine ayrıcalık sağlıyor, ödemesiz dönemler ve avantajlı faiz oranları ile finansmana erişimlerini kolaylaştırıyoruz.


2023 yılında 1.416 kadın esnaf/girişimciye daha ulaştık ve 387,3 milyon TL finansman sağladık.2023 yılında 1.416 kadın esnaf/girişimciye daha ulaştık ve 387,3 milyon TL finansman sağladık.

1.416

KOBİ tanımı içinde yer alan ancak yapıları gereği hem KOBİ’lerden hem de bireysel müşterilerden ayrılan esnaf, çiftçi, kadın girişimci ve mikro işletme sahiplerine özel alternatif kredilendirme modelleri geliştirdik. Türkiye’nin ilk mikro finansman kredilendirme modelini IPC (Internationale Projekt Consult, GmbH) danışmanlığında 2006 yılında uygulamaya başladık. Yüz yüze iletişimle gerçekleştirilen, girişimcilik kabiliyetini ve üretim kapasitesini artırmayı amaçlayan ve hane halkının toplam gelirini esas alan nakit akışına dayalı kredilendirme modeli ile kırsal bölgelerde finansal okuryazarlığın gelişmesine de katkı sağlıyoruz.

Kapsayıcı finansman başlığı altında tüm bireylerin finansal hizmetlerden eşit bir şekilde yararlanabilmesi için doğru bilgilendirmelerin yapılması gerektiğinin ve finansal okuryazarlık oranlarının artmasını destekleyici faaliyetlerin öneminin farkındayız. Kapsayıcı finansman doğrultusunda kadınların işgücüne katılımını desteklemek, finansman konularında bilinç düzeyini ve finansal verimliliği artırmak amacıyla kadınlar için finansal okuryazarlık eğitim programını başlattık.

Kuruluş yapımızdan gelen paylaşımcı kültürün bir yansıması olarak kadınların kooperatifler yoluyla kolektif bir şekilde üretime dahil olmasını desteklemekte, kadın üretici kooperatiflerine özel kredilendirme süreçleri uygulamaktayız.