Eğitim Politikası

 

Doğru kişiye, doğru zamanda, doğru eğitim.

Şekerbank’ta eğitim faaliyetlerimizin temelini “doğru kişiye, doğru zamanda, doğru eğitim” ilkesi oluşturmaktadır. Bankamızın hedef ve stratejilerine ulaşmak için çalışanlarımızın gelişimine önem veren, potansiyellerini geliştiren, performanslarını artırmalarını destekleyen ve bu artışı sürekli kılmak için yenilenen bir eğitim sistemi uygulanmaktadır. Bu sistem içerisinde ağırlıklı olarak, çalışanlarımızın bulundukları iş kollarına göre tasarlanmış; teknik bankacılık bilgileri ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak farklı başlıklarda eğitimler sunulmaktadır.

Bu eğitimlerin yanı sıra, seçmeli eğitimler, uzaktan eğitimler, banka dışı eğitimler, simülasyonlar, işbaşı eğitimleri ve deneyim aktarımı programlarından oluşan tamamlayıcı bir yapı bulunmaktadır. İşe yeni giriş yapan çalışanlarımız, bulundukları iş kollarına özel olarak hazırlanmış eğitimlere katılarak ihtiyaç duydukları bankacılık, kurum kültürü ve kişisel gelişim programlarına dahil olurlar.

Eğitim sistemimiz içinde yer alan uygulamalar hakkında bilgi alın.


Kariyer eğitimleri Bankamızda farklı departman ve unvanlarda görev yapan çalışanlarımız için, iş alanlarına özel olarak hazırlanan katılımı zorunlu programlardır. Sertifika programları içerisinde, deneyimsiz veya deneyimli işe başlayanlar ve işkolu geçişlerinde görevlerinin gerektirdiği bilgi ve yetkinlikleri artırmayı hedefleyen eğitimlerin yanı sıra işkolu ve unvanlarına göre hazırlanmış sertifikasyon programları bulunmaktadır. Sertifika programlarının tamamlanması aynı zamanda terfi kriterleri arasında yer alır.

Çalışanlarımızın var olan görevinde vizyonlarını genişletmek, Bankamızın çalışma yapısıyla ilgili daha detaylı bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla, işbaşında gerçekleştirilen ve farklı çalışma modellerini görebileceği bir öğrenme yöntemidir.

Zorunlu Sertifika Programları dışında kalan, çalışanlarımızın teknik bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla yılın belli dönemlerinde kendilerine sunulan eğitim kataloğundan seçim yapabildikleri sınıf içi eğitimlerdir.

Bankamızda görev yapan yöneticilerimizin liderlik yetkinlik gelişimini, Bankamızın vizyon ve stratejisi doğrultusunda desteklemek üzere hazırlanan gelişim programlarıdır.Bu eğitimler aynı zamanda Bankamızın yönetici ihtiyaçları doğrultusunda, lider potansiyeli taşıyan çalışanlarımızın şube yöneticiliğine hazırlanmasını ve kendilerinden beklenen görev ve sorumlulukları başarıyla yerine getirmelerini desteklemek üzere gerçekleştirilir.

Yurt içinde veya yurt dışında Bankamız haricindeki kurumlar tarafından düzenlenen, çalışanlarımızın sektör ve uzmanlık alanlarındaki güncel uygulamaları takip etmeleri için katılımlarının sağlandığı eğitimlerdir

Bankamızın farklı işkollarında görev yapan çalışanlarımızın dönemsel eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak gerçekleştirilen ve işkoluna özel olarak tasarlanan programlardır.

Şekerbank eğitim sisteminde e-eğitimler ve video eğitimler önemli bir yere sahiptir. Çalışanlarımız, aynı anda birçok eğitime yer ve zaman fark etmeksizin, bilgisayar veya mobil cihazlarından ulaşabilirler.

ŞekerAkademi e-eğitim portalımız üzerinden 2005 yılından itibaren çalışanlarımıza hem kişisel hem de teknik eğitimler sunulmaktadır. Şekerbank, 2022 yılında yenilenen ŞekerAkademi ara yüzü ve içeriğiyle, sektörde e-eğitim sistemini aktif ve yenilikçi uygulamalarıyla kullanan öncü Bankalardan biri olmuştur.