Yerli Üretim ve İstihdam

Üretim ve tasarrufa dayalı ekonomik kalkınmayı önemsiyor, KOBİ’leri ve istihdamı  destekliyoruz.

Sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için istihdamını koruyan, katma değerli üretim sağlayan ve ihracatını artıran firmaları önceliklendiriyoruz.

Üretime ve tasarrufa dayalı ekonomik kalkınma modelini destekliyoruz

69 yıldır tüketimden ziyade üretime, tasarrufa dayalı bir ekonomik kalkınma modelini destekliyoruz ve tüm faaliyetlerimizin ortak paydasını da bu ilke oluşturuyor. Kendi kredi portföyümüzde KOBİ kredilerine ayırdığımız pay, Türk bankacılık sektörü ortalamasının iki katı civarında olup, söz konusu kredilerin ulaştığı müşteri sayısında bu farkı çok daha belirgin olarak ortaya çıkarıyoruz.

KOBİ’leri ve istihdamı finanse ediyoruz

Tabandan yükselen sürdürülebilir büyüme modeli için KOBİ’leri ve istihdamı Birleşmiş Milletler’in İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Sanayi ve Yenilikçi Altyapı ve Amaçlar için Ortaklıklar başlıklarını ifade eden SKA-8, SKA-9 ve SKA-17 amaçlarına uygun olarak finanse ediyoruz.

Sürdürülebilir büyüme için esnaf ve işletmelere özel avantajlı hizmet ve ürünler sunuyoruz.
Türk bankacılık sektöründe her dönem küçük üreticinin desteklenmesi, tabana yaygın tasarrufların teşvik edilmesi ve üretimin finansmanı konusunda öncü rol üstleniyoruz.
Yurtdışından sağlanan fonlamanın tarım, esnaf, kadın bankacılığı ve KOBİ müşterileri payı Yurtdışından sağlanan fonlamanın tarım, esnaf, kadın bankacılığı ve KOBİ müşterileri payı

92,2%

KOBİ-Tarım kredilerinin kredi portföyü içindeki payıKOBİ-Tarım kredilerinin kredi portföyü içindeki payı

62,1%

VTMK kapsamında toplamda gerçekleştiren ihraçVTMK kapsamında toplamda gerçekleştiren ihraç

1.83milyar TL

Kamu, finans sektörü, reel sektör ve STK iş birlikleri ile esnaf, enerji verimliliği ve tarım gibi sürdürülebilir kalkınmanın önemli bileşenlerinde sosyal platformlar oluşturuyoruz. Türkiye’de bir ilk olan esnafa özel “Kapımız Esnafa Açık” platformu ile tüketicileri alışverişlerini esnaftan yapmaya teşvik ederek, esnafın iş hacminin artmasını, üretimin ve beraberinde ülke ekonomisinin canlanmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Uluslararası finans kuruluşları tarafından özellikle Anadolu’da yerele, üreticiye, esnafa, KOBİ’lere ulaşmada ‘Türkiye’nin anahtar bankası’ olarak görülüyoruz. Yurtdışından sağladığımız fonlamanın yaklaşık yüzde 50’sini tarım, esnaf ve KOBİ müşterilerimiz için edindiğimiz kaynak oluşturuyor. 2011 yılında dünyanın ilk KOBİ kredileri teminatlı Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) ihracını gerçekleştiren Bankamız, uluslararası finans kuruluşları ile Anadolu’nun KOBİ’leri arasında sürdürülebilir bir finansman köprüsü kurmuştur. Uluslararası piyasalarda yapılandırılan ilk Türk Lirası borçlanma işlemi özelliği taşıyan bu işlem, sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi sürecinde bankacılık sektörünün alternatif kaynaklar oluşturması açısından örnek bir model oluşturuyor.