Yönetim Kadromuz


Mühendislik, iktisat ve hukuk öğrenimi gördü, iktisat doktorası yaptı. Meslek yaşamına 1973 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’de başladı. 1983-1993 yılları arasında Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü yaptı. 1988-1993 yılları arasında Pankobirlik Genel Müdürlüğü, Şekerbank T.A.Ş. ve Konya Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini birlikte yürüttü. Bu süreçte Türkiye şeker sektöründe bir ilk olarak Konya Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesini başarıyla gerçekleştirdi. 1993-2002 yıllarında Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü göreviyle birlikte T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve bir süre Yüksel İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2002-2007 yıllarında Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. 1 Şubat 2008 tarihinden bu yana Şekerbank T.A.Ş. ve finansal iştiraklerin Yönetim Kurulu Başkanı olan Hasan Basri Göktan, aynı zamanda Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi’dir.

Kazakistan Yönetim, Ekonomi ve Stratejik Araştırma Enstitüsü İşletme ve Muhasebe Bölümü’nden 2006 yılında mezun olan Zhanadil, 2009 yılında Manchester Üniversitesi’nde Muhasebe ve Finans yüksek lisansını tamamladı. Halen Columbia Üniversitesi’nde eMBA programını sürdürmektedir. Kariyerine 2006 yılında PwC’de Uzman olarak başlayan Zhanadil, 2010-2016 yılları arasında Samruk Kazyna Kazakistan Ulusal Varlık Fonu’nda İç Denetim Başkanı olarak görev yaptı. Ardından yine Samruk Kazyna Kazakistan Ulusal Varlık Fonu’nda 2016-2018 yılları arasında Mali Kontrolör ve Finans ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür olarak, 2018-2021 yılları arasında Finans ve Ekonomi Eş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Halen Samruk Kazyna Ulusal Varlık Fonu’nda Yatırımlar, Özelleştirme ve Uluslararası İş Birliği Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Samruk Kazyna Invest LLP’de Denetim Kurulu Başkanı, Kazakistan Demiryolları A.Ş., NAK Kazatomprom A.Ş. ve Air Astana JSC Yönetim Kurulu Üyesi ve TauKen Samruk A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı’dır. 30 Nisan 2021 tarihinde Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı.

Lisans eğitimini İletişim ve İşletme alanlarında tamamlayan Aybala Şimşek, aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi MBA yüksek lisans ve Oxford Üniversitesi Said Business School master seviyesi Finansal Strateji diploma derecelerine sahiptir. Şimşek aynı zamanda Harvard Business School General Management Programı mezunudur. 1999 yılında iletişim sektöründe çalışma hayatına adım atan Şimşek, bankacılık kariyerine 2004 yılında Şekerbank T.A.Ş. Kurumsal İletişim biriminde başlamıştır. Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Birim Müdürlüğü görevi süresince Banka’nın sürdürülebilir kalkınma bankacılığı faaliyetlerini başlatan Şimşek, Şekerbank’ın bu alandaki birçok uluslararası platformda yer almasına öncülük etmiştir. Ardından Türkiye’nin ilk mikro finansman projesinin yönetimini üstlenmiş, 2013 yılı itibariyle Banka’daki görevine Strateji Grup Başkanı olarak devam etmiştir. 2016 yılında atandığı Genel Müdür Yardımcılığı görevi kapsamında bugüne kadar Strateji, Dijital Bankacılık, Finansal Kurumlar, Hazine, Kurumsal İletişim, Sürdürülebilir Kalkınma Bankacılığı, Pazarlama ve Risk Analitiği, İnsan Kaynakları dahil birçok alanın yönetimini üstlenmiş olup Eylül 2023 tarihine kadar Strateji, Transformasyon ve Finansal Kurumlar’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.  Şekerbank’ın 2018 yılında başlattığı ve tüm teknolojik altyapı ve süreçlerin uçtan uca yenilenerek dijitalize edildiği “Transformasyon Programı”nı yöneten Şimşek aynı zamanda Şekerbank Kıbrıs Ltd. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi’dir.  8 Eylül 2023 tarihinden itibaren Şekerbank T.A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Lisans eğitimini Ankara’da Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. Londra’da University of Westminster’dan yüksek lisans, Ankara’da Başkent Üniversitesi’nden Muhasebe ve Finansman alanında doktora derecesi aldı. Meslek yaşamına Hazine Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu’nda başladı. Kurul’da Murakıp Yardımcısı ve Murakıp olarak 10 yıl çalıştı. Sonrasında, Hazine Müsteşarlığı Bankacılık Dairesi Başkanlığı, Londra Büyükelçiliği nezdinde Ekonomi Müşavirliği, TMSF Finansman Dairesi Başkanlığı, BDDK İzleme Dairesi Başkanlığı, BDDK Araştırma Dairesi Başkanlığı, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Risk Yönetimi Grup Başkanlığı, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Risk ve Teminat Yönetimi Grubu Direktörlüğü görevlerinde bulundu. 2018 yılı Mart ayında yapılan Genel Kurul’da Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi. Yönetim Kurulu’nda aynı zamanda Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemlerinden Sorumlu Üye olarak görev yapmaktadır. Mehmet Ayhan Altıntaş aynı zamanda Şekerbank International Banking Unit Ltd. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. Şekerbank’taki görevine, 1988 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. Şekerbank bünyesinde çeşitli görevlerde yer aldı. 2005-2016 tarihleri arasında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2018 yılı Mart ayında yapılan Genel Kurul’da Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi. Çetin Aydın aynı zamanda Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Şekerbank’taki kariyerine 1983 yılında başladı ve çeşitli kademelerde görev aldı. 2006-2017 yılları arasında Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Karakaş, 2017-Haziran 2020 tarihleri arasında Şeker Faktoring A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yaptı. Haziran 2020 tarihinde Şekerbank Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi. Orhan Karakaş aynı zamanda Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Orhan Karakaş 01 Temmuz 2022 tarihinde Şekerbank T.A.Ş’ye Genel Müdür Vekili olarak atanmış ve 8 Eylül 2023 tarihine kadar Genel Müdür Vekili görevini sürdürmüştür.

Nariman Zharkinbayev, T. Rıskulov Kazakistan Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 2002-2008 yılları arasında Kazakistan’da ve yurt dışında, BTA Bank JSC, Alliance Bank JSC, GarantiBank International N.V. dâhil olmak üzere, çeşitli kurum ve bankalarda çalıştı. Mayıs 2008’de BTA Bank JSC’ye Finansal Kurumlar Birim Müdürü olarak katıldı. Nariman Zharkinbayev Kasım 2012’de Şekerbank T.A.Ş.’ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 27 Nisan 2020 tarihinde Şekerbank T.A.Ş.’ye Genel Müdür Vekili olarak atanmış ve 30 Haziran 2022 tarihine kadar Genel Müdür Vekili görevini sürdürmüştür. Nariman Zharkinbayev aynı zamanda Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili’dir.

Al Farabi Kazakistan Ulusal Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden 2001 yılında onur derecesi ile mezun oldu. Aynı üniversitede Hukuk yüksek lisansı yaptı. 2003- 2004 yılları arasında ATF Bank JSC’de, 2004-2005 yılları arası Transtelecom JSC’de çalıştıktan sonra 2005-2008 yılları arasında Kazkommertsbank JSC’de Kredi Komitesi Üyeliği ve Hukuk Müşavirliği görevlerinde bulundu. 2008 yılından bu yana Sovereign Wealth Fund Samruk Kazyna JSC’de Hukuk Departmanı Lideri ve Yatırım ve Stratejik Komite Üyesi olarak görev yapmaktadır. Almat Zhamiyev, 2017 yılı Mart ayında Şekerbank T.A.Ş.’ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

1967 yılında Van’da doğan Levend Torusdağ, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü’nden mezun olmuştur. Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de, Mühendis, Baş Mühendis, Bölüm Müdürü, Şube Müdürü, Daire Başkanı, Bölge Koordinatörü ve Kobi ve Esnaf Bankacılığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış ve 19 Ekim 2018 yılında emekliye ayrılmıştır. 2016 – 2018 yılları arasında Halk Faktoring A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Halkbank AD Skopje’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Torusdağ, 2020 yılı Haziran ayında yapılan Genel Kurulda Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilmiştir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu. Kariyerine Yaşarbank A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Simit, Müfettişlik, Müdür Yardımcılığı ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1999-2007 yılları arasında Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’de Krediler Müdürü ve Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2007-2013 yılları arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Kredi Garanti Fonu A.Ş., Arap Türk Bankası A.Ş. ile Ziraat ve Halkbank’ın yurt içi ve yurt dışı iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2013-2021 yılları arasında ise Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil Eğitim Kuruluşu A.Ş., Şeker Finansal Kiralama A.Ş., Şeker Faktoring A.Ş. ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nde Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Simit, 31 Mart 2021 tarihinde Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu olan Sayın Prof. Dr. Turgay Berksoy Boğaziçi Üniversitesi’nde yüksek lisansını ve Marmara Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. University of East Anglia School of Development Studies’de misafir öğretim üyeliğinin yanı sıra, Türkiye’de çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği ve idari görevler yürüttü. 

Sayın Prof. Dr. Berksoy, Yeminli Mali Müşavir unvanına sahip olup Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Başkanlığı, Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üniversite dışında ise bazı bankalarda danışmanlık, Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu denetçi üyeliği, Vergi Reform Komisyonu, TOBB Özel İhtisas Komisyonu, Güneş Hayat Sigorta A.Ş., Petkim A.Ş., Ataköy Otelcilik A.Ş., Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği ve T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi üyeliği,Türkiye İş Bankası, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, Trakya Cam Sanayii A.Ş. ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurullarında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de ve Şeker Sigorta A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nde sürdürdüğü Öğretim Üyeliği görevinden ise 2018 yılı Nisan ayı itibarıyla emekli oldu. 

12 Mayıs 2023 tarihinde Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı.


Genel Müdür Yardımcıları

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 1995 yılında mezun oldu. Kariyerine  1996 yılında Şekerbank T.A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 1996-2000 yılları arasında Müfettiş Yardımcısı, Yetkili Müfettiş Yardımcısı ve Müfettiş olarak çalıştıktan sonra Üsküdar ve Kozyatağı şubelerinde Operasyon Yönetmeni, akabinde Üsküdar Şubesinde Ticari Pazarlama Yönetmeni olarak görev yaptı. 2005 yılında Üsküdar Şubesinde, ardından da Altunizade Kurumsal ve Güneşli Kurumsal şubelerinde Şube Müdürü görevlerini üstlendi.  2016 yılında İstanbul Anadolu Bölge Müdürü oldu, sonrasında bölgelerdeki organizasyon değişikliği ile Marmara Bölge Müdürü olarak atandı. 2020 yılı Nisan ayından bu yana Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Özcan, Eylül 2023’te Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olup, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı’nda da Yönetim Kurulu Başkanı Vekili olarak görev yapmaktadır.


Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olan Hüseyin Üst, kariyerine 1995 yılında Şekerbank’ta Uzman Yardımcısı olarak başladı. Şekerbank’ta 1996-1999 yılları arasında Müfettiş Yardımcısı ve Yetkili Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Pazarlama Yönetmeni, Kurumsal Şube Müdürü ve Bölge Müdürü olarak hizmet verdi. Üst, Kasım 2017’de Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olup, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ve Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı’nda Yönetim Kurulu Üyesi, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı’nda da Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat (İngilizce) bölümünden 2004 yılında mezun olan Burak Latif Latifoğlu, kariyerine 2005 yılında İdari Yargı Hakimi olarak başladı. Daha sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’na geçerek Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak 2006 yılında başladığı görevinden 2017 yılında Bankalar Yeminli Başmurakıbı unvanı ile ayrıldı. Bu süre içerisinde Türkiye ve yurt dışında çok sayıda banka ve banka dışı finansal kurum denetimi gerçekleştirmiş olup 2014-2017 yıllarında da Denetim Grup Başkanlığı ve Vekil Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ekim 2017 -Eylül 2019 tarihleri arasında Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’de Genel Müdürlük görevini yürüttü. Latifoğlu, Ekim 2019’da Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olup, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı’nda Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Bölümü’nü bitirdikten sonra, meslek hayatına 1999 yılında Şeker Bilişim San. Tic. A.Ş.’de Yazılım Analisti olarak başladı. Kariyerine 2002-2004 yılları arasında Şekerbank T.A.Ş.’de Yazılım Analisti olarak devam ettikten sonra 2004-2007 yılları arasında Şeker Bilişim San. Tic. A.Ş.’de Proje Müdürü olarak görev aldı. Mehmet Ak, 2007 yılından itibaren Şekerbank T.A.Ş.’de Yazılım ve Proje Yönetimi, Bölüm Yöneticisi ve Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı olarak hizmet ettikten sonra, Kasım 2019’da Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 30.04.2021 tarihi itibari ile Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olan Şükrü Tuğbay Kumoğlu, bankacılık kariyerine 1999 yılında Garanti Bankası’nda başladı. Bankanın şube, bölge ve genel müdürlük organizasyonlarında farklı görevler üstlenen Kumoğlu, 2006 yılında Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’de (TEB) Bölge Direktörlüğü görevini üstlendi. Bir yıl sürdürdüğü Bölge Direktörlüğü görevinin ardından 2007 yılında yine aynı bankanın Perakende Bankacılık Satış Direktörlüğü pozisyonuna atandı. Satış Direktörlüğü görevine ilave olarak, 2013-2018 yılları arasında TEB Sha Kosova’da perakende bankacılık faaliyetlerinin yaygınlaşmasından sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Kumoğlu, son olarak TEB Perakende Bankacılık Satış ve Çağrı Merkezi Grup Direktörü olarak görev yaptı. Şükrü Tuğbay Kumoğlu, Aralık 2019’da Şekerbank Perakende ve Tarım Bankacılığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olup, Temmuz 2020’den bu yana KOBİ Bankacılığının da sorumluluğunu üstlenmiştir. Aynı zamanda Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olan Kumoğlu, 2021-2023 tarihleri arasında Kredi Garanti Fonu A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamlayan Ender Dilekçi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Muhasebe ve Denetim alanında yüksek lisans derecesini aldı. Kariyerine 1999 yılında Şekerbank’ta Memur olarak başlayıp, 2000-2003 yılları arasında Müfettiş olarak görev yaptıktan sonra, sırasıyla Mali Tahlil Birim Müdürü, Şube Müdürü, Bölge Krediler Müdürü, Kurumsal Ticari İzleme ve Takip Birim Müdürü ve Kredi Yönetimi Grup Başkanı olarak görev yaptı. Aynı zamanda Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi olan Ender Dilekçi, Mart 2022 tarihinde Kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Mutlu Akpara, Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Finans Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesini aldı. Çalışma hayatına 1996 yılında Yapı ve Kredi Bankası’nda başlayıp, 2005 yılına kadar Hazine Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 2007 yılına kadar yürüttüğü Standart Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı görevinin ardından, 2021’e kadar Burgan Bank A.Ş.‘de Hazine, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlendi.

Mayıs 2022’de Hazine Grup Başkanı olarak Şekerbank Ailesine katılan Mutlu Akpara, Haziran 2022 itibarıyla Hazine Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü’nden 2000 yılında mezun olan Fatma Nur Çetinel, Brunel University London’dan Uluslararası Para, Finans ve Yatırım alanında yüksek lisans derecesi almıştır. Bankacılık kariyerine 2000 yılında Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’nda Uzman Yardımcısı olarak başlamış, izleyen yıllarda uluslararası sermaye piyasaları, finansal piyasalar, yatırımcı ilişkileri alanlarında çalışmıştır. Ziraat Bankası’nda Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanlığı, Ziraat Yatırım’da Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiş olan Fatma Nur Çetinel, Ekim 2023 itibarıyla Bankamız bünyesine katılmış ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.