Banka içi kariyer fırsatları ile Şekerbank’ta geleceğinizi şekillendirin!

Şekerbank olarak çalışanlarımıza farklı banka içi kariyer fırsatları ile
destek oluyoruz. 

Tüm çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunuyoruz.

Şekerbank olarak çalışanlarımıza farklı banka içi kariyer fırsatları ile destek oluyoruz. Yönetici pozisyonu dışındaki kadrolardaki gereksinimlerimizi öncelikli olarak kariyer havuzunda yer alan çalışanlarımıza yeni fırsatlar tanıyarak karşılamaya çalışıyoruz. Bankamız çalışanlarının motivasyonlarını artırmak ve herkese eşit fırsat sunmak amacıyla iç adaylarımıza görev değişikliği ya da terfi imkanı sunuyoruz.

Banka içi kariyer fırsatları ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların yanıtları burada!

Bankamızda çalışanlarımız için performans değerlendirme, terfi, yönetici havuzu, satış aday havuzu ve kariyer fırsatları başlıkları altında farklı kariyer fırsatları yaratıyoruz.

Şekerbank’ta tüm çalışanlar için objektif performans değerlendirmesi yapıyoruz. Çalışanlarımızın hedeflerini bankamızın hedefleriyle örtüşecek şekilde belirliyoruz. Söz konusu hedeflerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini de yıl boyunca takip ediyoruz. Sene sonunda ise her çalışan için bir performans puanı oluşturuyoruz ve çalışanlarımızın kariyer planlarının temelini bu performans puanı ile atıyoruz. İlgili puan yıllık ücret artışı ve primleri de etkiliyor. 

Terfileri yıl içinde belirlediğimiz dönemlerde gerçekleştiriyoruz. Çalışanlarımız gösterdikleri başarılı performansa ek olarak ilan ettiğimiz terfi kriterlerine uyup uymamalarına bağlı olarak bir üst unvana ya da göreve terfi ettiriliyor.

Yönetici havuzu, bankamızdaki yönetici pozisyonlarının iç adaylar ile karşılanmasını sağlayan bir uygulamadır. Yönetici havuzuna aday gösterilen Şekerbank çalışanları alanında uzman kişilerin yaptıkları değerlendirmelerde başarılı olmaları durumunda havuza dahil ediliyor. Bankamızda yönetici pozisyonu ihtiyacı oluştuğunda ise havuzdaki adaylar arasından ilgili pozisyona uygun olabilecek kişiler belirleniyor.

Satış aday havuzu programında operasyon işlemleri sorumlusu olarak görev yapan çalışanlarımızı değerlendiriyoruz.

Bankamız çalışanlarının terfi almasını sağlayan kariyer fırsatları ile yönetici pozisyonları dışındaki görevler için uygun iç adayları belirliyoruz.