Proje Finansmanı

Projenizin nakit akışına uygun finansman Şekerbank’ta!

Krediye konu projeniz için finansman desteği Şekerbank’ta! Geri ödeme kaynağı büyük ölçüde projenizin üreteceği nakit akışına dayanan orta ve uzun vadeli nakit ve/veya gayri nakit kredi talepleriniz için Şekerbank Proje Finansmanı’na başvurabilirsiniz.

Proje Finansmanı ile ilgili merak ettiklerinizi cevaplayalım!

Proje Finansmanı, geri ödemesi proje çıktılarının ileride yaratacağı nakit akışına dayandırılan projelere yönelik, ihtiyacınıza göre orta ve uzun vadede nakit veya gayri nakit finansman imkânı tanıyan Şekerbank finansman ürünüdür.

Evet, Şekerbank Proje Finansmanı ile hem yurt içinde hem de yurt dışında gerçekleştirmeyi hedeflediğiniz projelere finansman sağlanabilir.

Proje Finansman’ından yeni yatırım, satın alma veya birleşme, kapasite artırımı veya yenileme ve re-finansman gibi iş planına dayanan işlemler faydalanabilir.

Proje Finansmanı Ekibi, yurt içi veya yurt dışında gerçekleştirilmesi planlanan projelerin iş planlarını değerlendirir. Kredilendirilen projelerin izlenmesi amacıyla esas olarak aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütür:

  • Yeni yatırım, satın alma veya birleşme, kapasite artırımı veya yenileme ve re-finansman gibi iş planına dayanan işlemler, Proje fizibilite raporlarını inceler, ekonomik, teknik ve finansal analiz çalışmaları, yasal statü incelemesi neticesinde bu projeleri değerlendirir.
  • Proje için uygun tutar, vade, teminat yapısı, sermaye/öz kaynak oranı gibi kredi koşulları Proje Finansman Müdürlüğü ve proje sahibi firma ile yapılan çalışmaların sonucunda belirlenir. Kredi sözleşme ve teminat dokümanları düzenlenir.
  • Diğer Bankalarla ortak finansman yapılandırması gereği bulunan yatırım veya projelere ilişkin konsorsiyum kredilerine iştirak edilir.