İhtiyacınıza yönelik Araç Sigortası Şekerbank’ta!

Araç Sigortası yaptırırken Şekerbank’ın avantajlı tekliflerini kaçırmayın!

Şekerbank Araç Sigortalarıyla aracınızı koruyun!


Kasko Paket Sigortası ile arabanızın uğrayabileceği tüm zararlar güvence altında!

Kasko Sigortası, arabanızın hareket hâlindeyken ve dururken uğrayabileceği muhtemel tüm zararları teminat altına alan geniş kapsamlı bir sigorta paketidir. Kasko Paket Sigortası, poliçe sahibi kişinin kendi hatasından kaynaklanan zararları da karşılar. Kasko Sigortası ile çarpma, çarpışma, yanma, hırsızlık ve ferdi kaza da dahil olmak üzere, aracınızın karşılaşabileceği birçok farklı riski güvence altına alabilirsiniz. Ayrıca ses ve görüntü cihazları, taşınabilir emtia, yurt dışı teminatı ve kıymet kazanma risklerini de isteğe bağlı olarak poliçenize dahil edebilirsiniz.

Kasko Sigortası, aracın kullanımı sırasında üçüncü kişilerin görebileceği bedeni ve maddi zararlardan doğan ve araç sahibine ait hukuki sorumluluğun Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası teminat limitlerinin üzerinde kalan kısmını da poliçede yazılı limitler dahilinde karşılar.

Şekerbank Kasko Paket Sigortasi ile aşağıdaki riskleri teminat altına alabilirsiniz:

 • Temel teminatlar arasında yer alan çarpma/çarpışma, hırsızlık, yanma ve 3. kişilerin kötü niyet ve muziplik ile yapabileceği hareketler
 • İhtiyarı Mali Mesuliyet
 • Ferdi kaza
 • Yanardağ püskürmesi ve deprem
 • Su baskını, sel
 • Yetkili olmayanlar tarafından aracın çekilmesi
 • Kargaşalık ile halk hareketleri, lokavt, grev ve terör
 • Patlayıcı, yakıcı ve parlayıcı maddeler
 • Aracın anahtar kullanılarak çalınması
 • Kişisel eşya
 • Sigara ve benzeri madde zararları
 • Olay esaslı poliçe
 • Araç anahtarının kaybı/kilidin veya alarmın değişmesi
 • Enflasyon korunma
 • Güncel bedel İletişim cihazları, klima ve diğer aksesuarlar
 • Hususi araçlarda 10 yaşa, ticari araçlarda ise 5 yaşına kadar kıymet kazanma

Araç Yardım Hizmetleri ve Kiralık araç hizmetlerinde yararlanılmaktadır.

Ayrıca Şekerbank Kasko Paket Sigortası’na seçime bağlı ek teminatları da dahil edebilirsiniz.

Ek teminatlar şunlardır:

 • Yurt dışı teminatı
 • Taşınan emtia
 • LPG’li araç
 • Kıymet kazanma
 • Ses ve görüntü cihazları
 • Orijinal cam

Zorunlu Trafik Sigortasını Şekerbank’ta yaptırın, yola güvenle çıkın!

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (TRAFİK) Sigortası; trafiğe çıkış iznine sahip bütün motorlu taşıtlar, lastik tekerlekli traktörler ve bu araçları çekmekte olan römorklar için yaptırılması 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununca zorunlu bir araç sigortasıdır. Sigorta kapsamında üçüncü şahıslara verilebilecek maddi ve bedensel zararlar ve aracın sahibine düşen hukuki sorumluluk  teminat altına alınır.

Zorunlu trafik sigortası nedir?

Zorunlu trafik sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafiğe çıkan bütün motorlu taşıtlar için yaptırılması zorunlu bir araç sigortasıdır.

Zorunlu trafik sigortası neleri kapsar?

Zorunlu Trafik Sigortası ile teminat altına alınan rizikolar şöyledir:

Poliçede tanımlanmış olan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin yaralanmasına, ölümüne veya bir şeyin hasara uğramasına neden olmasından dolayı, aracı işletene düşen hukuki sorumluluk, sigortacı tarafından zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder. Meydana gelen kazada zarar oluşumunun önüne geçilmesi veya zararın azaltılması için sigortacı tarafından sigorta ettirenin yapacağı zorunlu ve makul masraflar karşılanır.

Traktör Kasko Paket Sigortası traktörünüzü korur!

Türkiye’nin sürdürülebilir bankası olma misyonunu tarıma ve çiftçiye verdiği destek ile güçlendiren Şekerbank, Traktör Kasko Paket Sigortası ile ihtiyaçlarınıza yönelik bir poliçe sunar. İlgili sigorta ürünü traktörünüzü hem hareket halinde hem de dururken uğrayabileceği muhtemel zararlara karşı güvence altına alır. New Holland/Trakmak da dahil olmak üzere, tüm traktör markaları için geçerli

Traktör Kasko Paket Sigortası’nın kapsamında yer alan teminatlar:

 • İhtiyari mali mesuliyet
 • Ferdi kaza
 • Kasko

Şekerbank Tekne Sigortası ile teknenizi teminat altına alın!

Şekerbank Tekne Sigortası ile gezi tekneniz, Enstitü Yat Klozu (1.11.1985) kapsamında teminat altında! Yatınız iç sularda veya denizdeyken; limanda ya da marinada bağlıyken; karada bulunduğu süre içerisinde, karaya alınırken ya da suya indirilirken koruma altında!

Teminat altına alınan olası hasarlar:

 • Yangın, infilak, korsanlık; göl, ırmak, deniz veya diğer seyredilebilir sularda karaya vurma, fırtına ve yıldırım gibi tehlikeler sonucu oluşan hasarlar başta olmak üzere;
 • Tekne üzerinde teknenin işareti veya ismi bulunan servis botunun hırsızlığa karşı önlemler kapsamında korunan dıştan takma motorunun çalınması,
 • Sigortalı hesabına bakım veya onarım yapanlar hariç, herhangi birinin ihmali sebebiyle teknede oluşabilecek hasar ve kayıplar,
 • Yakıt, levazım, makine veya donanımın yüklenmesi ya da boşaltılması veya yakıtın yerlerinin değiştirilmesi sırasında olan kazalar, infilak,
 • Teknede, tekne yakınında ya da diğer gemide bulunan üçüncü şahısların sigorta süresi içerisinde gerçekleşen bir kaza sebebiyle doğabilir hastalıkları (can kurtarma için yapılabilir ödemeler dahil), can kayıpları, yaralanmaları; sigortalının, tekne sahibinin ya da idarecilerin kusur veya ihmallerinden kaynaklı olmamak koşuluyla teminat altına alınır. 

Şekerbank Tekne Sigortası nedir?

Şekerbank Tekne Sigortası, gezi teknelerini Enstitü Yat Klozu (1.11.1985) kapsamında güvence altına alan sigortadır.