İş Yeri Sigortaları

Şekerbank İş Yeri Sigortaları ile iş yeriniz güvence altında!

İş yerinizi ve içindeki varlıkları Şekerbank İş Yeri Sigortaları ile koruyun!


İş Yeri Paket Sigortası ile iş yerinizi ve muhteviyatını güvence altına alın!

İş yeri binası ve muhteviyatı için geliştirilen İş Yeri Paket Sigortası ile teminat kapsamındaki olası riskler durumunda iş yerinizi sigorta bedeline kadar güvence altına alabilirsiniz.

İş Yeri Paket Sigortası ile iş yeriniz yangın, yıldırım, yer kayması, terör, fırtına, alternatif iş yeri masrafları, hava taşıtları çarpması, kara taşıtları çarpması, enkaz kaldırma masrafları, hırsızlık, grev, kargaşa, lokavt, kötü niyetli hareketler, infilak, halk hareketleri, duman, kira kaybı, kar ağırlığı, yangın mali mesuliyet ve iş durması gibi risklere karşı koruma altına alınır.

İş Yeri Yardım Hizmetleri’ni de içeren İş Yeri Paket Sigortası’nın teminat kapsamı isteğiniz doğrultusunda deprem ve yanardağ püskürmesi, emniyeti suistimal, sel ve su baskını, makine kırılması, cam kırılması, ferdi kaza, enflasyondan koruma, işveren mali sorumluluk, taşınan para, üçüncü şahıs mali sorumluluk, elektronik cihaz, kasa yangını ve yazar kasa teminatlarına genişletilebilir.


İş yerinizi teminat altına alan Şekerbank İş Yeri Ekspres Sigortası ile tanışın!

İş yerinizi ve içindeki muhteviyatı, 25.000, 50.000, 75.000 ve 100.000 Türk lirası alternatif teminat limitlerinden biri ile güvence altına alabilirsiniz. Şekerbank İş Yeri Ekspres Sigorta ürünü, iş yeriniz ve muhteviyatı için sel ve su baskını, deprem (ilk ateş), dahili su ve hırsızlık teminatlarına ilave olarak cam kırılması, elektronik cihaz, yazar kasa hırsızlık ve asistans hizmetleri gibi teminatları da kapsamaktadır. Şekerbank İş Yeri Ekspres ile iş yerinizi ve muhteviyatını alternatif limit seçenekleri dahilinde teminat altına alabilir, asistans hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Eczane Paket Sigortası ile iş yerinizi ve muhteviyatını güvence altına alın!

Eczane Paket Sigortası ile eczanenizi, muhteviyatınızı (demirbaş, makine-tesisat, emtea/ilaç vb.),İş Yeri Paket Sigortasında yer alan ana ve seçimlik teminatlara ( https://www.sekerbank.com.tr/sigorta-ve-bes/isyeri-sigortalari   )  ek olarak, eczanelere  özgü oluşturulan ;  Reçete, Reçete & İlaç Sevkiyatı, Raf  ve Vitrin Devrilmesi,  Nöbet Klozu, Fiyat artışı/ Sürsaj Klozu, İlaç Bozulması, Mesleki Sorumluluk,  Makina Kırılmasına Bağlı Ürün Bozulması : Makine Kırılması teminatı istenilmesi durumunda ( Emtea sigorta bedelinin  %5’i limit ile ) teminatlarla güvence altına alabilirsiniz.   


İş yerinizi teminat altına alan Şekerbank Kazanan Kobiler İş Yeri Ekspres Sigortası ile tanışın!

Bu ürünümüz ile iş yerinizde bulunan bina/makine/tesisat/demirbaş/emtea gibi varlıklarınızı poliçede belirtilen  bedel ( 50.000, 75.000, 100.000 ve 150.000 Türk lirası alternatif teminat limitlerinden biri ile )  üzerinden, (*) ilk ateş teminatı kapsamında  yangın/yıldırım/infilak, hırsızlık, sel-su baskını, teminatı ile  poliçenize özel asistans hizmetlerinden de faydalanarak güvence altına alabilirsiniz.

Poliçe kapsamında 10.000-TL Cam kırılması , 15.000-TL Elektronik Cihaz, 2.500-TL limit ile Yazar Kasa Hırsızlık risklerine karşı ayrıca teminatınız bulunmaktadır. 

*Poliçede yer alan ‘’ilk ateş teminatı’’ ile; iş yerinize toplam değeri üzerinden değil, poliçede belirtilen bedeller üzerinden teminat sağlamaktadır.


Çiftçi Müşterilerimizin, her durumda yanındayız..

İlk Ateş Sigortası ile; iş yeri, ofis, tohum, zirai ilaç veya zirai aletlerinin muhafaza edildiği depoda poliçede belirtilen riziko adresinde bulunan bina, makine, tesisat, demirbaş, emtea gibi varlıklarınıza 50.000 TL teminat ile yangın, yıldırım, infilak, hırsızlık, sel-su baskını, fırtına, kar ağırlığı, yer kayması, ek teminatlar (dahili su, duman, kara taşıtları çarpması, hava taşıtları çarpması), grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör teminatı kapsamında güvence altına alınır.

Şeker POS Cihaz Sigortası ile POS cihazlarınızı teminat altına altın!

Şeker POS Cihaz Sigortası, 10.000 Türk lirası elektronik cihaz bedeli ile sigortalı kullanımındaki her türlü seyyar POS cihazları, sabit/mobil yazar kasa ve yazar kasa POS cihazları için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerli olup söz konusu cihazların uğrayabileceği hasarlar ilk ateş kapsamında teminata altına alınır.

Sigortacının poliçe geçerlilik süresi boyunca azami sorumluluğu, poliçe şartları dahilinde belirtilen ilgili bedel ile sınırlıdır. Şeker POS Cihaz Sigortası 10.000 Türk lirası elektronik cihaz bedeli ile farklı türdeki POS cihazlarınızı güvence altına alarak ortaya çıkabilecek muhtemel hasarlara karşı işletmenizi korur.