Sürdürülebilir bir gelecek için buradayız!

Türkiye'nin Sürdürülebilir Bankasıyız!

Şekerbank olarak Türkiye’nin kurumsal yönetim notu alan ilk bankası olmanın gururunu yaşıyoruz ve sorumluluğumuzun farkındayız. Yönetim kurulu seviyesinde kurumsal yönetim ilkelerine uyumumuzu takip ediyor ve daha ileri seviyelere taşımaya gayret ediyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uygun olarak çocuklarımızdan emanet aldığımız geleceği onlara en iyi şekilde teslim etmek için sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz.

Sürdürülebilirlik hedeflerimiz nelerdir?

 • Kapsam 1 ve Kapsam 2 karbon emisyonlarımızın toplamını, baz yılımız 2018'e göre %5 olan azaltma hedefimize kıyasla %48 seviyesinde gerçekleştirdik. 
 • Karbon ayak izimizi yıllık olarak takip ediyor, doğrulatıyor ve raporluyoruz. Bu kapsamda yıllık olarak karbon ayak izi azaltma hedefimizi Kapsam 1 ve Kapsam 2 çerçevesinde bir önceki yıla kıyasla %5 azaltım olacak şekilde belirliyoruz. 
 • Su kullanımını azaltmak adına alınan aksiyonlar neticesinde, baz yılımız 2018 olmak üzere, 2023 yılına dek çalışan başına su tüketimini %17 azalatarak, %5'lik hedefimizin üzerine çıktık.
 • Su ayak izimizi de yıllık olarak takip ediyor, doğrulatıyor ve raporluyoruz. Bu kapsamda yıllık olarak su ayak izi azaltma hedefimizi bir önceki yıla göre %2 olacak şekilde belirliyoruz. 
 • Enerji yönetimi alanında elektrik tüketimimizin %25’ine denk gelen 3.638 MWh elektriği yenilenebilir kaynaklardan sağladık ve Hollanda merkezli International Renewable Energy Certificate Standard (IRECS) tarafından geliştirilen, yenilenebilir enerji yatırımı ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla verilen I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası’nı aldık. Yenilenebilir enerji kullanımımızı arttırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.
 • Yenilenebilir enerjinin çevresel sürdürülebilirlik anlamında önemini biliyor şubelerimizde de yenilenebilir enerji için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2022 yılında başlanan Edirne şubesinde yürütülen GES projemiz ile birlikte şubemizin enerji ihtiyacını %100 yenilenebilir enerjiden karşılayacağız. Söz konusu tesisimiz 15.000 kWh üretim kapasitesine sahip olup bu değer yaklaşık 5 şubemizin elektrik tüketimine karşılık gelmektedir.
 • Çevre dostu binaları derecelendiren sertifikasyon olan LEED GOLD sertifikasına sahip, Genel Müdürlük binamızın enerji verimliliği çalışmalarını devam ettiriyoruz.
 • Şekerbank olarak kuruluşumuzdan bugüne kadar sürdürülebilir kalkınmanın finansmanında lider bir rolde bulunduğumuzu biliyoruz. Bu bilgi ışığında Şekerbank olarak 2022 yılında da Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin bulunduğu “BİST Sürdürülebilirlik Endeksi”nde yer almaya devam ettik. 
 • Çevresel, Sosyal ve Yönetişim çalışmalarımızı sürdürüyor, derecelendirme kuruluşları tarafından düzenli olarak derecelendiriliyoruz. 
 • Kültür sanatı herkes için erişilebilir kılmak için söz konusu alanlara katma değerde bulunan projelere destek oluyoruz.
 • Çalışanlarımıza Sürdürülebilirlik ve ÇSY başlıkları altında çevre bilinci ve iklim değişikliği konularıyla ilgili eğitimler düzenliyor, bilincin arttırılmasını hedefliyoruz. İlgili eğitimlerin yıllık bazda kaç kişi tarafından tamamlandığını takip ediyor, tüm çalışanlarımızın eğitimleri tamamlamasını amaçlıyoruz. 
 • Türkiye’nin Sürdürülebilir Bankası Şekerbank olarak yerel olanı globalle birleştirmiş olmanın da sürdürülebilirlik amaçlarına destek olduğunu bilerek bu alanda uluslararası inisiyatiflerde de etkin bir rol üstlenmeye devam ediyoruz.
 • “Sürdürülebilir Bankacılık Komitesi”, ile birlikte Bankamız bünyesinde yer alan sürdürülebilirlik çalışmalarını planlayıp gelişimini sağlama ve sürdürülebilir kalkınma anlayışımızı tüm etkinliklerimize eklemek için bu kapsamdaki operasyonlarımızı koordine ediyoruz.
 • Sürdürülebilir bankacılık stratejimizin temel bileşenlerinden olan finansal kapsayıcılık kapsamındaki kredilendirme faaliyetlerimiz ile 2022 yılında 1.105 kadın esnaf/girişimciye daha ulaştık, 2023 yılında da bu sayının katlanarak artmasını hedefliyoruz.