Sürdürülebilir bir gelecek için buradayız!

Türkiye'nin Sürdürülebilir Bankasıyız!

Şekerbank olarak Türkiye’nin kurumsal yönetim notu alan ilk bankası olmanın gururunu yaşıyoruz ve sorumluluğumuzun farkındayız. Yönetim kurulu seviyesinde kurumsal yönetim ilkelerine uyumumuzu takip ediyor ve daha ileri seviyelere taşımaya gayret ediyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uygun olarak çocuklarımızdan emanet aldığımız geleceği onlara en iyi şekilde teslim etmek için sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz.

Sürdürülebilirlik hedeflerimiz nelerdir?

2023 Yılı Gelişmeleri

  • Sürdürülebilir bankacılık stratejimizin önemli bir bileşeni olan finansal kapsayıcılık kapsamındaki kredilendirme faaliyetlerimiz sonucunda, kadın girişimcilere sağlanan finansman bir önceki yıla göre %67 oranında arttı.
  • 2014 yılında başlattığımız “Aile Çiftçiliği Bankacılığı” ile son 9 yılda yaklaşık 150 bin çiftçi ailesine 18,06 milyar TL’ye yakın finansman desteği sağlandı. Türkiye'nin ilk enerji verimliliği finansmanı çözümü olan öncü EKOkredi ürünümüzle her kesimden yeni müşteriler kazanmaya ve enerji verimliliği bilincini yaygınlaştırmaya devam ettik. Yaklaşık 123 bin kişiyi enerji verimliliği yatırımlarında destek ve 1,6 milyar TL'yi aşan finansman sağlandı.
  • Kredilendirme faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel ve sosyal etkinin analizini, müşterilerimizin bu etkiyi yönetme kapasitesini değerlendirmek için kullanıyoruz. 2023 yılında çevresel ve sosyal etkileri açısından değerlendirilen kredi sayısı 34.745'e ulaştı.
  • 2023 yılında eğitim programlarımızı yüz yüze (sınıf içi) ve uzaktan (sanal sınıf) olacak şekilde gerçekleştirdik, ayrıca çalışanlarımıza Şeker Akademi üzerinden farklı başlıklarda e-eğitim atamaları yaptık. 2023 yıl sonu itibarıyla çalışanlarımızın tamamı, sınıf içi, sanal sınıf, seminer, simülasyon ya da e-eğitim türünde en az bir eğitim etkinliğine katılmasını sağladık ve kişi başı ortalama 25,62 saat eğitimlerin tamamlanmasını sağladık.
  • Kadın liderliğini her düzeyde destekleyerek toplumsal cinsiyet eşitliği yolunda önemli adımlar atıyoruz. 2023 yılsonu itibarıyla bankamız çalışanlarının %53,8'i kadınlardan oluşuyor ve bu sayı sektör ortalamasının üzerinde bir orana işaret etmektedir.
  • Müşterilerimize şeffaf ve sürdürülebilir hizmetler sunma önceliğimiz belgelenerek, finansal hizmetler sektöründe müşterilerin korunmasına yönelik küresel bir ağ olan Cerise+SPTF platformunda Türkiye'de Altın Sertifika'ya sahip tek banka olduk.
  • Kapsam 1 ve Kapsam 2 karbon emisyonlarımızın toplamını, baz yılımız 2021 olmak üzere 2028 yılına dek %43 emisyon azaltım hedefimizi, 2023 yılı sonunda %25 olarak gerçekleşmiştir.
  • 2023 yılındaki elektrik tüketimimizin bir kısmını Edirne şubemizde yer alan Güneş Enerjisi Panelleri aracılığı ile üretirken, bir kısmını da IREC Sertifikalı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayarak elektrik tüketimimizin %34’üne karşılık gelen miktarı yenilenebilir kaynaklardan temin edilmiştir. 
  • 2023 yılında doğrudan faaliyetlerimizden kaynaklanan Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımızda bir önceki yıla göre %13 oranında azalma sağlanmıştır.
  • Su kullanımını azaltmak ve kaynaklarımızı doğru yönetmek adına, yaptığımız iyileştirmeler ve alınan aksiyonlar neticesinde, 2023 yılında çalışan başına su tüketimimizde 2022 yılına kıyasla %5 oranında azalma sağlanmıştır.
  • Kağıtsız Bankacılık uygulamaları sonucunda 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında toplam 351 ton kağıt tasarrufu sağladık ve 7.020 ağacın kesilmesini önledik.
  • Genel Müdürlük binasındaki yemekhanemizde oluşan yaklaşık 4 tonluk gıda atığının doğru şekilde yönetilmesi adına yerel yönetimler ile görüşmeler sağlandı ve gıda atık oranımızı geçen yıla göre %63 oranında azalma sağlanmıştır.
  • Genel Müdürlük birimleri ve şubelerimizin operasyonlarında ortaya çıkan 82,6 ton kâğıdı geri dönüşüm tesislerine gönderilmiştir.
  • Kullanım ömrünü tamamlayan 5,3 ton elektronik cihazı, elektronik atık geri dönüşüm firmalarına teslim edilmiştir.
  • Genel Müdürlük yemekhanesinde oluşan toplam 640 litre atık yağ, biyodizele dönüştürülmek üzere geri dönüşüm tesisine gönderilerek enerji geri kazanımına katkı sağlandı. Atık yağların geri dönüşüme gönderilmesiyle su kaynaklarının temiz kalmasına ve denizlerimizdeki biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sunuldu.


  2024 Yılı Hedefler

  • 75. yıl vizyonumuzu sosyal ve çevresel bankacılıkta bölgesel lider olma stratejisiyle belirledik ve tüm faaliyetlerimizi çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) odaklı bir yapıya dönüştürmeyi hedefledik.
  • Şekerbank olarak, oluşturduğumuz ileri düzey kredi karar sistemlerinin de desteğiyle 2023 yıl sonu itibarıyla toplam kredilerimizin %54,5’ini oluşturan KOBİ kredilerinde önümüzdeki dönemde sektör ortalamasının üzerinde büyüyerek pazar payımızı kademeli olarak artırmayı hedefliyoruz.
  • Kurumsal ve ticari kredi portföyümüzü de çevresel ve sosyal kredilere dönüştürme hedefini benimseyerek bu alandaki büyüme stratejimizde ana odak alanlarımızı yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, ihracat, yatırım ve deprem bölgesinin kalkınması öncelikli olmak üzere sosyal kalkınma olarak belirlenmiştir.
  • Geliştirdiğimiz dijital kanallarımızın desteğiyle önümüzdeki beş yılda 2 milyon yeni müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz.
  • Faaliyetlerimiz sonucu oluşan, Kapsam 1 ve Kapsam 2 toplam karbon emisyonlarımızı bir önceki yıla kıyasla %5 azaltmayı hedefliyoruz.
  • 2023 yılında %34 ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladığımız enerji tüketimimizin, %50’sini yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyoruz.
  • Kaynaklarımızı verimli kullanmak adına yürüttüğümüz çalışmaları devam ettirerek, çalışan başına düşen su tüketimimizi bir önceki yıla kıyasla %3 oranında azaltmayı hedefliyoruz. 
  • Genel Müdürlük binasındaki yemekhanemizde oluşan gıda atık oranını bir önceki yıla kıyasla %5 azaltmayı hedefliyoruz.
  • Geri dönüşüme gönderilen atık miktarını, atık hiyerarşisini dikkate alarak yönetmeyi ve oluşan atık miktarının azaltılmasını hedefliyoruz. 
  • 2023 yılında başlayan “Sıfır Atık ve Atık Yönetimi” eğitimine katılım oranını %100’e ulaştırmayı ve sürdürülebilirlik eğitimlerinin eğitim portalımız olan Şeker Akademi’deki varlığının arttırılmasını hedefliyoruz.