Sosyal ve çevresel politikalarımızı Sürdürülebilir Bankacılık Komitesi ile takip ediyoruz!

Sürdürülebilir Bankacılık Komitesi, sürdürülebilirlik stratejisinin güçlendirilmesi ve Şekerbank yapısına uygun biçimde entegre edilmesi doğrultusunda çevresel ve sosyal politika projeleri hazırlıyor ve bu politikaların hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar yapıyor.

Sürdürülebilir Bankacılık Komitesi ile ilgili merak ettiklerinizi cevaplayalım.

 • Genel Müdür ya da Vekili - Başkan
 • Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Gözlemci Üye
 • Strateji’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı – Başkan Yardımcısı
 • Finansal Kurumlar’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı - Üye
 • KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı - Üye
 • Hazine’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı - Üye
 • Kredi Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı – Üye
 • Kurumsal ve Ticari Bankacılık Grup Başkanı - Üye
 • İnsan Kaynakları Grup Başkanı - Üye
 • Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü Birim Müdürü – Üye
 • Kurumsal İletişim ve Reklam Müdürlüğü Birim Müdürü - Üye
 • Sürdürülebilir Kalkınma Bankacılığı Servis Müdürü - Üye (Sekreter)

Şekerbank Sürdürülebilir Bankacılık Komitesi, ihtiyaç doğması durumunda toplantı takviminden bağımsız toplantı düzenleyebilir. Komite yılda en az bir defa bir araya gelir.

Sürdürülebilir Bankacılık Komitesi toplantı gündemi, üyelerin görüşleri Sürdürülebilir Kalkınma Bankacılığı Servis Müdürlüğü tarafından konsolide edilerek belirlenir.

Sürdürülebilir Bankacılık Komite sekretaryası, Sürdürülebilir Kalkınma Bankacılığı Servis Müdürlüğü tarafından yürütülür, toplantıda alınan tüm kararlar komite üyelerinin imzalanmasının ardından Şekerbank iletişim kanalları üzerinden tutanak halinde ilgili birimlere iletilir.

 • Şekerbank Sürdürülebilirlik Stratejisi hedeflerinin güçlendirilmesi ve bankanın yapısına entegre edilmesi doğrultusunda çevresel ve sosyal politikalar ve projeleri hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak.
 • Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen sürdürülebilirlik stratejisi ve politikalarının uygulanmasına yönelik düzenlemeler üzerinde çalışmalar yapmak.
 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Şekerbank sürdürülebilirlik stratejisi ve politikalarını gerçekleştirmek için hedef, bağlantılı performans ölçütleri ve aksiyon planlarını belirleme ve hayata geçirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak.
 • Sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda belirlenen amaçlarda yönelik uygulamaların performansa yansımalarını Yönetim Kurulu’na düzenli biçimde raporlar halinde sunmak.
 • Sürdürülebilirlik stratejisi ve politikaları ile belirlenen faaliyet, onaylanmış hedef ve amaçların aksiyon planları ve ilgili performans ölçütlerine uygun şekilde yürütülmesi için çalışmaları yapmak.
 • Sürdürülebilir Bankacılık Komitesi toplantılarında alınan kararların Şekerbank kurumsal yapılanmasına dahil olarak uygulanmasına yönelik koordinasyonu sağlamak. Bu kapsamda kurumsal yapı içerisinde tüm birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını ortaya koymak.
 • Şekerbank sürdürülebilirlik stratejisi ve politikalarına yönelik olarak yüz yüze ve çevrim içi eğitimler düzenlenmesini sağlamak.
 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları ile belirlenen konular ile ilgili farkındalığı ve iç iletişimi güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
 • Sürdürülebilirlik konuları ile ilgili politika, çalışma esası, yönetim sistemleri, hedef ve performans gerçekleşmelerini yıllık olarak değerlendirmek ve uygun görülen değişiklikleri düzenleyerek yönetim kurulu onayına sunmak.