İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Verimliliği

İklim değişikliği ile mücadele ve enerji verimliliği kapsamında modern ve sürdürülebilir enerjiyi herkes için erişilebilir kılan projeleri destekliyoruz. Enerji verimliliği, iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını finanse ediyor, ülke ekonomisine katma değer sağlıyoruz!

İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Verimliliği için var gücümüzle çalışıyoruz.

Enerji verimliliği finansmanı projeleri ile gelecek için çalışıyoruz

İklim değişikliği ile birlikte doğal kaynakların hızla tükendiği dikkate alındığında enerji verimliliğini üst seviyelere taşıyarak enerji güvenliği sağlamak ülkemiz için en önemli sorunlardan biri haline geliyor. Şekerbank olarak 2012’de Kalkınma Bakanlığı’nın en iyi sürdürülebilir uygulama olarak seçtiği EKOkredi ürünü ile Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşıyor, enerji verimliliği finansmanı alanında öncü bir rol üstleniyoruz. 


Modern ve sürdürülebilir enerjiyi erişilebilir kılan projelere imza atıyoruz

11’inci Kalkınma Planı’nda özel olarak yer verilen enerji verimliliği yatırımlarını Birleşmiş Milletler’in Erişilebilir ve Temiz Enerji ve Amaçlar için Ortaklıklar başlıklarını ifade eden SKA-7 ve SKA-17 amaçlarına uygun ürün ve hizmetlerle finanse ediyor, hizmet ve üretim kalitesini düşürmeden birim ürün ve hizmet başına enerji tüketimini en aza indiren projeler için çözüm önerileri sunuyoruz.


Daha yaşanabilir bir dünya bırakalım diye.
Ülkemizin enerji verimliliği ve iklim değişikliği ile ilgili kalkınma planları ve strateji belgeleri hazırlama süreçlerine dahil oluyor, EKOkredi ile binlerce kişiyi enerji verimliliği ile tanıştırıyoruz.
Finanse ettiğimiz müşteri sayısıFinanse ettiğimiz müşteri sayısı

123Bin

Enerji verimliliği yatırımlarına sağlanan finansmanEnerji verimliliği yatırımlarına sağlanan finansman

+1,7Milyar TL

EKOkredi kapsamında yalıtımı yapılan konut sayısıEKOkredi kapsamında yalıtımı yapılan konut sayısı

+170Bin

Yalıtım yapılan konutlardaki doğalgaz tasarrufuYalıtım yapılan konutlardaki doğalgaz tasarrufu

144Milyon m3

Kullandırdığımız kredilerin sosyal ve çevresel etkilerinin ölçümlenmesine önem vererek, 2009 yılından bu yana, Dünya Bankası Grubu kuruluşu Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) rehberliği ile oluşturduğumuz Sosyal ve Çevresel Yönetim Sistemi’ni iş süreçlerimizin vazgeçilmez bir parçası olarak sürekli geliştiriyoruz. Türkiye’de kredilendirme süreçlerinde Sosyal ve Çevresel Yönetim Sistemi’ni uygulayan ilk ticari bankalardan biri olan Bankamız, uluslararası normlarda çevreye ve toplumsal hayata zararlı sektörlere kaynak kullandırmamakta ve müşterilerine çevreye ve topluma duyarlı yatırım yapmaları konusunda yol gösterici olmaktadır. Bu kapsamdaki olumsuz sonuçların iyileştirilmesi ve olumlu sonuçların sürdürülebilmesi için sürekli geri bildirim ve takipte bulunarak müşterilerimizin sürdürülebilirlik bilincini arttırarak faaliyetlerini geliştirmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Enerji verimliliğinin finansmanı kapsamında 2009 yılında Türkiye’de bir ilk olarak geliştirdiğimiz EKOkredi ile enerji tasarrufuna yönelik her türlü yatırımı desteklemeyi amaçladığımız gibi enerji verimliliğinin önemi hakkında toplumsal farkındalık yaratarak, doğaya ve ortak geleceğimize sahip çıkıyoruz. Bu çerçevede yalıtım, güneş ve rüzgâr enerjisi sistemleri, atık arıtma ve atık yönetimi, doğal gaz dönüşümü, A sınıfı elektrikli cihazlar, verimli ısıtma ve soğutma sistemleri, verimli aydınlatma sistemleri, modern sulama ekipmanları gibi enerji verimliliğini arttıran her türlü projeye destek veriyoruz.

Enerji verimliliğini finanse ederek bu konudaki farkındalığı artırmaya yönelik çabaları desteklemenin yanı sıra, 2010 yılından bu yana CDP İklim Değişikliği Programı kapsamında kendi karbon ayak izimizi azaltmak için düzenli olarak çalışmakta ve karbon emisyonlarımızı ölçümleyip uluslararası yatırımcılara raporlamaktayız.

Şekerbank olarak, sürdürülebilir finansman anlayışı ile yüksek karbon salımı sonucu küresel ısınmayı önemli ölçüde etkileyen kömürü finanse etmeyip; Sorumlu ve Sürdürülebilir Bankacılık anlayışımız çerçevesinde kömür santralleri, madenleri ve kömür taşımacılığı (kara, hava ve deniz yolu) faaliyetleri için finansman sağlamamaktayız. 

İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği yatırımlarınız için buradayız.

Enerji tasarrufu için yalıtım kredisi kullanın!

Pencere, çatı, duvar ve kapıların yalıtımının finansmanı için EKOkredi Yalıtım’dan faydalanabilir, faturalarınızda %50’ye kadar tasarruf edebilirsiniz.

Verimli ısıtma soğutma kredisi ile iklimlendirme çözümlerini finanse ediyoruz.

Doğalgaz abonelik projeleri, ısı paylaşım sistemleri, klima, kombi, kazan ve radyatör tesisatı yatırımlarınızı EKOkredi verimli ısıtma soğutma kredisi ile finanse ediyoruz.


Enerjiyi geri kazanmak için güneş enerjisi kredisinden faydalanın!

Isıtma sistemleri ve elektrik üretimine özel EKOkredi güneş enerjisi kredisi ile enerjiyi ve emeğinizi daha verimli kullanabilirsiniz.