Maddi ve Sosyal Olanaklar

Çalışanlarımıza sunduğumuz kapsamlı maddi ve sosyal olanakları inceleyin!

Sağladığımız maddi ve sosyal olanakları inceleyin.

Şekerbank olarak çalışanlarımıza yılda 12 maaş ödeme yapıyor ve performansa bağlı prim uygulaması sunuyoruz.

Tüm çalışanlarımız Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı ve Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı’na tabidir.

Tüm Şekerbank çalışanlarına dönemin şartları ve çalıştıkları bölge göz önünde bulundurularak belirli miktarda yemek yardımı yapılmaktadır.

Bankamızın Genel Müdürlüğü’ndeki çalışanlarımız için servis uygulamamız mevcuttur.

TOEFL, TOEIC ve YDS’den istenen puan seviyesini belgeleyen tüm çalışanlarımıza yabancı dil tazminatı ödenir.

Çalışanlarımıza her çeşit kazaya karşı günün şartlarına uygun olarak yönetmen ve alt ünvanlara ferdi kaza sigortası yaptırılmaktadır.

Servis Müdürü ve üstü unvandaki yöneticilere günün şartlarına uygun olarak hayat sigortası yaptırılmaktadır.

Bankamız çalışanlarına  Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı statüsü esasları içinde sağlık yardımları yapılır. Ayrıca, çalışanlarımız ve aile bireyleri (çalışmayan eş ve çocuk) için Özel Sağlık Sigortası yaptırılmaktadır.

Bankamızda yıllık ücretli izinler aşağıda belirtilen şekilde uygulanmaktadır

Kapsam dışı çalışanların izin günlerine, Ulusal bayram, genel tatil günleri ve pazar günleri dahil değildir.

 Yıllık ücretli izin süreleri, deneme süresi dahil;

  • 1 yıldan 5 yıl’a kadar olanlar için (5 yıl dahil): 14 gün,
  • 5 yıldan fazla 15 yıl’dan az olanlar için: 20 gün,
  • 15 yıldan fazla olanlar için (15 yıl dahil): 26 gün’dür.

Kapsam İçi çalışanların yıllık ücretli izin süreleri, deneme süresi dahil Toplu İş Sözleşmesi’ne göre belirlenir. İzin günlerine,  ulusal bayram, genel tatil günleri ile cumartesi ve pazar günleri  dahil değildir.

Kapsam İçi çalışanların yıllık ücretli izin süreleri deneme süresi dahil;

  • 1-5 yıl olanlara (5 yıl dahil): 15 işgünü,
  • 6-10 yıl olanlara (10 yıl dahil): 18 işgünü,
  • 10 yıldan fazla olanlara: 22 işgünüdür