Şekerbank, Su Liderleri arasında…

Şekerbank, Su Liderleri arasında…

                                                                                                                                                                                                            20.12.2022

İklim değişikliğiyle mücadelede en yetkili küresel platformlardan biri olan Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project, CDP), 2022 İklim Değişikliği Programı sonuçları açıklandı. Şekerbank, gerçekleştirdiği iyileştirme çalışmaları sonucunda “CDP Su Güvenliği Programı”nda geçmiş yıl skorunu iki basamak birden artırarak “A- Liderlik” seviyesine taşıdı. CDP kapsamında 2022 yılında “Su Liderleri” arasında yer alan Şekerbank, bir önceki raporlama döneminde B olan CDP İklim Değişikliği değerlendirme notunu ise korudu.

Gerçekleştirdiği faaliyetlerle meydana gelebilecek çevresel etkileri izleme ve bu etkileri azaltmak üzere öncü çalışmalar yürüten Şekerbank, Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project, CDP), 2022 İklim Değişikliği Programı kapsamında; su kaynaklarının en doğru şekilde yönetimi doğrultusunda yürüttüğü iyileştirme çalışmalarıyla CDP Su Güvenliği Programı puanını A-‘ye yükselterek “Liderlik” seviyesine taşıdı. CDP Su Güvenliği Programı’nda geçmiş yıl skorunu iki puan yükselten Şekerbank, elde ettiği bu skorla “Su Liderleri” arasında yer aldı. Gönüllü olarak katılım sağladığı CDP İklim Değişikliği Programı’ndaki “Yönetim” seviyesi olan B puanını koruyan Banka, çevresel verilerini dünyaya açıklayarak sıfır karbonlu sürdürülebilir bir gelecek için aldığı sorumluluğu da ortaya koydu.

Çalışmalarını gönüllü olarak raporluyor 
2010 yılından bu yana küresel ısınmanın başlıca nedeni olan sera gazı emisyonlarının takip edilmesi ve azaltılması amacıyla faaliyetlerinden kaynaklanan karbon ayak izini hesaplayan Şekerbank, her yıl karbon ayak izini gönüllü olarak Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programı’na raporlayarak performansını uluslararası yatırımcılarla paylaşıyor. Yaşamın devamlılığını sağlayan en önemli doğal kaynak olan suyun en doğru şekilde yönetimi konusunda da çalışmalarını uzun zamandır sürdüren Şekerbank, 2016 yılında gönüllü olarak ilk kez katılım sağladığı CDP Su Güvenliği Programı’nda, sorumlu su tüketimi kapsamına gerçekleştirdiği çalışmalarla “CDP Türkiye Su Liderlik” ödülünü almıştı.