İnternet Şubesi

Sosyal ve Çevresel Etkiyi Gözeten Kurumların Sürdürülebilir Bankasıyız


Türkiye’nin sürdürülebilir bankası Şekerbank,  ticari bankacılıktaki köklü uzmanlığı ile firmaların yanında!  

 

Sürdürülebilirlik bankacılıkta yeni uygulama; Sürdürülebilirlik Puanı
İstihdamını koruyan, katma değerli üretim sağlayan ve ihracatını artıran KOBİ’ler ile yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımı yapan kurumlar Sürdürülebilirlik Puanı biriktiriyor. Şekerbank, sürdürülebilirlik kapsamındaki sorumlu yatırımları ödeme koşulları ve farklı fırsatlarla ayrıcalıklandırıyor.