İnternet Şubesi

Sosyal ve Çevresel Etkiyi Gözeten Kurumların Sürdürülebilir Bankasıyız

 

Türkiye’nin sürdürülebilir bankası Şekerbank,  ticari bankacılıktaki köklü uzmanlığı ile firmaların yanında!  

Şekerbank, istihdamını koruyan, katma değerli üretim sağlayan ve ihracatını artıran KOBİ’ler ile yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımı yapan kurumların sürdürülebilirlik kapsamındaki sorumlu yatırımlarını ödeme koşulları ve farklı fırsatlarla ayrıcalıklandırıyor.