İnternet Şubesi
surdur

69 yıldır Türkiye’nin Sürdürülebilir Bankası


12 Ekim 1953’te, Anadolu’daki yüzbinlerce pancar kooperatifi üyesi çiftçi girişimcinin, kırsal gelişime dayalı ekonomik kalkınmayı ve tarımsal sanayiyi desteklemek için kurdukları Şekerbank, 69 yıldır kuruluş misyonunu koruyarak sorumlu bankacılık alanında Türkiye’de örnek bir model sunmaktadır. 

Şekerbank, kuruluş yapısından gelen kolektif kültürün bir yansıması olarak Türk bankacılık sektöründe her dönem küçük üreticinin desteklenmesi, tabana yaygın tasarrufların teşvik edilmesi ve üretimin finansmanı konusunda öncü rol üstlenmiştir. 

Şekerbank’ın Türkiye genelindeki 238 şubesinin %72’si üç büyük metropol dışında yer almakta ve çoğu yarım asrı aşkın süredir aynı yerde hizmet vermektedir. 

Bu güçlü kökler sayesinde Türkiye’nin dört bir yanında nesillerdir çiftçi, esnaf ve KOBİ müşterilerine destek veren Banka, ‘Anadolu Bankacılığı’ misyonunu ‘sürdürülebilir bankacılık’ perspektifinde geliştirmiş ve bu alanda Türk bankacılık sektöründe birçok ilke imza atmıştır.

Banka’nın tüm süreçlerini ve teknolojik altyapısını uçtan uca yenilediği Dijital Transformasyon Programı kapsamında da başta finansal erişimin yaygınlaştırılması olmak üzere sürdürülebilir bankacılık uygulamaları önceliklendirilmiş ve Şekerbank, kırsal kesimin finansmanına özel Türkiye’de ilk olan dijital uygulamalar geliştirmiştir. 

Sürdürülebilir kalkınma konusunda ülke genelinde farkındalığın artırılması amacıyla bugüne dek çok sayıda çalışma yürüten Banka, enerji verimliliği alanında Türkiye’nin ilk bankacılık ürünü olan EKOkredi ile 2012 yılında, Kalkınma Bakanlığı nezdinde yürütülen çalışmalar neticesinde, Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda Türkiye’yi temsil etmiştir.  Şekerbank’ın enerji verimliliğinin finansmanı alanındaki öncü rolü, bu alandaki kamu politikalarının ve kalkınma planlarının hazırlanma süreçlerine dahil olmasını da sağlamaktadır. 

2009 yılından bu yana tüm kredilendirme süreçlerinde, bir Dünya Bankası kuruluşu olan International Finance Corporation (IFC) rehberliğinde hazırlanmış sosyal ve çevresel yönetim sistemini uygulayan Banka, reel sektörü sürdürülebilir yatırımlara teşvik etmektedir. 

Yerel bankacılıktaki bilgi birikimini küresel sürdürülebilirlik vizyonu ile birleştiren Şekerbank, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) tarafından hayata geçirilen Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ne (Principles for Responsible Banking) dünyadan kurucu imzacı olarak katılan 130 bankadan biridir.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI) gibi öncü platformlarda aktif rol üstlenen Şekerbank, bugüne kadar sürdürülebilirlik bankacılık faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası ölçekte birçok ödüle layık görülmüştür. 

Şekerbank, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, kendi faaliyetleri ile ortaya çıkan karbon ayak izini 2010 yılından bu yana, su ayak izini ise 2016 yılından bu yana ölçümleyerek Karbon Saydamlık Projesi (CDP) aracılığıyla uluslararası yatırımcılara raporlamaktadır. 

2015 yılında, daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle küresel ölçekte belirlenen ve Birleşmiş Milletler’e üye tüm ülkelerin imza attığı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Şekerbank’ın 1953 yılından bu yana sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarıyla sürdürülebilirliğin her alanını kapsayan faaliyetlerini stratejik bir bakış açısıyla şekillendirmesinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.  

Bu bağlamda Şekerbank, stratejik olarak faaliyetlerini dört grup altında toplamıştır: 

Sürdürülebilir tarım
Enerji verimliliği ve iklim değişikliğiyle mücadele
Finansal kapsayıcılık ve kadın bankacılığı
Üretimin ve istihdamın desteklenmesi 

Bu dört başlık altında stratejik hedefler belirleyen Banka, 2020 yılında sürdürülebilir bankacılık alanında yine bir ilki gerçekleştirerek çevreye ve topluma değer sağlayan müşterilerine ayrıcalıklar sunmaktadır.

Şekerbank, yerli ve uluslararası kaynakları daha stratejik bir şekilde, çevresel açıdan sürdürülebilir ve sosyal açıdan kapsayıcı yatırımlara aktararak finans sektörüne örnek oluşturmayı ve ‘Türkiye’nin Sürdürülebilir Bankası’ unvanını geleceğe taşımayı hedeflemektedir. 
 

Sürdürülebilirlik  Raporları

2021 - Entegre Raporu
2019 - Sürdürülebilirlik Raporu
2017- Sürdürülebilirlik Raporu
2015-Sürdürülebilirlik Raporu
2013-Sürdürülebilirlik Raporu