İnternet Şubesi

İhracata ve İstihdama Katkı Sağlayanların Sürdürülebilir Bankasıyız

Türkiye’nin sürdürülebilir bankası Şekerbank, ekonominin bel kemiği olan KOBİ’lerin yanında!

Sürdürülebilirlik bankacılıkta yeni uygulama; Sürdürülebilirlik Puanı
İstihdamını koruyan, katma değerli üretim sağlayan ve ihracatını artıran KOBİ’ler ile yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımı yapan KOBİ’ler Sürdürülebilirlik Puanı biriktiriyor. Şekerbank, sürdürülebilirlik kapsamındaki sorumlu yatırımları ödeme koşulları ve farklı fırsatlarla ayrıcalıklandırıyor.