İnternet Şubesi
eko

Doğal Kaynakları Koruyanların Sürdürülebilir Bankasıyız


Çevreye ve topluma duyarlı yatırımları teşvik eden Şekerbank, doğal kaynakların sürdürülebilirliğine destek oluyor. 

Sürdürülebilirlik bankacılıkta yeni uygulama; Sürdürülebilirlik Puanı

Çevreye duyarlı ürün kullanımı, doğal kaynakların korunması, enerji tüketiminin azaltılması ve enerjinin verimli  kullanımına yönelik yatırım yapanlar Sürdürülebilirlik Puanı biriktiriyor. Şekerbank, sürdürülebilirlik kapsamındaki sorumlu yatırımları ödeme koşulları ve farklı fırsatlarla ayrıcalıklandırıyor.