İnternet Şubesi

Yatırım Fonları


Şeker Portföy Para Piyasası Fonu

Portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına ve ters repo işlemlerine yatırım yapar. Düşük risk ve hızlı likidite sağladığından nakit yönetimi amacına uygundur. TEFAS’ta işleme açık değildir.

Şeker Portföy Para Piyasası Fonu İşlem Saatleri

İşlem

Emir Tarihi

Emir Saati

Emir Gerçekleşme Fiyatı

Nakit Giriş/Çıkış

ALIŞ

T

00:00 - 16:00

T Fiyatı

T

T

16:00 - 18:00*

T Fiyatı

T

T

18:00 - 24:00*

T+1 Fiyatı

T

SATIŞ

T

00:00 - 16:00

T Fiyatı

T

T

16:00 - 18:00*

T Fiyatı

T

T

18:00 - 24:00*

Çift Fiyat**

T

Şeker Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyünün aylık ortalama vadesinin 25 ila 90 gün arasında olması gerekmektedir. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Düşük risk alarak sabit getirili menkul kıymetlerin getirilerinden faydalanmak isteyen yatırımcılar için uygundur. TEFAS’ta işleme açık değildir.

Şeker Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu İşlem Saatleri

İşlem

Emir Tarihi

Emir Saati

Emir Gerçekleşme Fiyatı

Nakit Giriş/Çıkış

ALIŞ

T

00:00 - 16:00

T Fiyatı

T

T

16:00 - 18:00*

T Fiyatı

T

T

18:00 - 24:00*

T+1 Fiyatı

T

SATIŞ

T

00:00 - 16:00

T Fiyatı

T

T

16:00 - 18:00*

T Fiyatı

T

T

18:00 - 24:00*

Çift Fiyat**

T

Şeker Portföy Borçlanma Araçları Fonu
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyünün ortalama vadesi piyasa koşullarına göre belirlenecektir. Kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen orta veya uzun vadeli borçlanma araçlarından oluşan bir portföye yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için uygundur. TEFAS üzerinden sunulmaktadır.

Şeker Portföy Borçlanma Araçları Fonu İşlem Saatleri

İşlem

Emir Tarihi

Emir Saati

Emir Gerçekleşme Fiyatı

Nakit Giriş/Çıkış

ALIŞ

T

08:45 - 13:30

T+1 Fiyatı

T+1

T

13:30 - 17:30

T+2 Fiyatı

T+2

SATIŞ

T

08:45 - 13:30

T+1 Fiyatı

T+1

T

13:30 - 17:30

T+2 Fiyatı

T+2

Şeker Portföy Karma Fon
Fon portföyünün tamamı  Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri ile kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşur ve her birinin değeri fon toplam değerinin %20’sinden az olamaz. Hisse senedi ve sabit getirili menkul kıymetlere aynı anda yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için uygundur. TEFAS üzerinden sunulmaktadır.

Şeker Portföy Karma Fon İşlem Saatleri

İşlem

Emir Tarihi

Emir Saati

Emir Gerçekleşme Fiyatı

Nakit Giriş/Çıkış

ALIŞ

T

08:45 - 13:30

T+1 Fiyatı

T+1

T

13:30 - 17:30

T+2 Fiyatı

T+2

SATIŞ

T

08:45 - 13:30

T+1 Fiyatı

T+2

T

13:30 - 17:30

T+2 Fiyatı

T+3

Şeker Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerine yatırılacaktır. Yüksek getiri hedefleyen ve bunun yanında risk de alabilen yatırımcılara yönelik bir yatırım fonudur. Hisse Senedi Yoğun Fon olması sebebiyle fon paylarının alım satımından kaynaklanan gelirler %0 oranında stopaja tabidir. TEFAS üzerinden sunulmaktadır

Şeker Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) İşlem Saatleri

İşlem

Emir Tarihi

Emir Saati

Emir Gerçekleşme Fiyatı

Nakit Giriş/Çıkış

ALIŞ

T

08:45 - 13:30

T+1 Fiyatı

T+1

T

13:30 - 17:30

T+2 Fiyatı

T+2

SATIŞ

T

08:45 - 13:30

T+1 Fiyatı

T+2

T

13:30 - 17:30

T+2 Fiyatı

T+3


Şeker Portföy Altın Fonu
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Altına dayalı yatırımlar ile istikrarlı ve sürekli gelir sağlanması hedeflenmektedir. Altın yatırımı yapmak isteyen ve bunun yanında risk de alabilen yatırımcılara yönelik bir yatırım fonudur. TEFAS üzerinden sunulmaktadır.

Şeker Portföy Altın Fonu İşlem Saatleri

İşlem

Emir Tarihi

Emir Saati

Emir Gerçekleşme Fiyatı

Nakit Giriş/Çıkış

ALIŞ

T

08:45 - 13:30

T+1 Fiyatı

T+1

T

13:30 - 17:30

T+2 Fiyatı

T+2

SATIŞ

T

08:45 - 13:30

T+1 Fiyatı

T+1

T

13:30 - 17:30

T+2 Fiyatı

T+2

T: İçinde bulunulan işgününü ifade etmektedir.

*16:00-24:00 saatleri arasında yapılabilecek fon alımları aynı saat aralığında geri dönen pay miktarı ile sınırlıdır.

**Ertesi iş günü için belirlenen fiyatın artması durumunda, 18:00 sonrası fon alımları T+1 günü için çıkarılmış fiyattan fon payı bozum işlemleri ise T günü işlem fiyatından gerçekleşir. Bir işgünü sonrası için belirlenen katılma belgesi fiyatında azalış olması durumunda, 18:00 sonrası fon alım satım işlemleri T+1 günü için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır.

Yarım günlerde valör atlama saati tüm fonlar için saat 11:30 olup emir iletim son saati ise 12:30’dur.


İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından işletilen “Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) 9 Ocak 2015 tarihinde faaliyete geçmiştir. Bu tarihten itibaren, Platform’a üye olan tüm yatırım fonlarının alım-satımı, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden gerçekleşmektedir.

Şeker Portöy Para Piyasası Fonu ve Şeker Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, TEFAS’ta işlem görmeyecek olup bu fonların alım-satım işlemleri Şekerbank T.A.Ş ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş şubeleri ile internet şubeleri ve telefon bankacılığı ile yapılabilecektir.

TEFAS’ta işlem gören Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonlarının payları ve TEFAS’a üye olan tüm diğer yatırım kuruluşlarına ait yatırım fonlarının paylarının alım-satımı Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. şubeleri ve internet Şubeleri, üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

TEFAS’a üye tüm yatırım fonlarına ait içtüzüklere ve izahnamelere www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Platform genel çalışma saatleri Takasbank tarafından belirlenen pay işlemleri, Takasbank ve MKK sistemlerinin açık olduğu günlerde aşağıda belirtilen süreler içerisinde gerçekleştirilebilir. 

İşlem Türü

İşgünü Saat

Yarım Gün Saat

Talimat Kabul

-

-

- Aynı Gün valörlü işlemler

8:45 - 13:30

8:45 - 11:30

- İleri valörlü işlemler

8:45 - 17:30

8:45 - 12:30

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nda işlem görecek fonlarımız:

  • Şeker Portföy Borçlanma Araçları Fonu
  • Şeker Portföy Karma Fon
  • Şeker Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
  • Şeker Portföy Altın Fonu

Size en yakın Şekerbank Şubesi için tıklayınız.