İnternet Şubesi
kurumsal_yonetim

Kurumsal Yönetim

2018 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu
Bilgilendirme Politikası
Çıkar Çatışması Politikası
Etik İlkeler
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2017
Şekerbank Kurumsal Yönetim Politikası 07.11.2013
Şekerbank Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Yönetim Kurulu Komiteleri