Kurumsal Yönetim notu alan ilk banka olarak sorumlu bankacılık prensiplerimizi sürdürüyoruz.

Türkiye’nin ilk Kurumsal Yönetim notu alan ve bunun üzerine Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’ne giren ilk banka olduk. Faaliyetlerimizi tüm sosyal paydaşlara değer katarak büyüme vizyonuyla devam ettirmekteyiz.

Kurumsal Yönetim Politikası Dokümanları ve Uyum Derecelendirme Raporları

  • İlk kez 2007 yılında Şekerbank’ın Kurumsal Yönetim performansı derecelendirildi.
  • 2020 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu (Kurumsal yönetim notu: 9.43)
  • Şekerbank, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) tarafından gerçekleştirilen Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ne (Principles for Responsible Banking) katılmıştır. Dünya çapında kurucu imzacı olarak katılan 130 bankadan biridir.
  • Prensipler, sürdürülebilir bankacılığın gelişimi için çerçeve sağlar niteliktedir: Uyum, Etki, Hedef Belirleme, Müşteriler, Paydaşlar, Yönetişim ve Kültür, Seffaklık ve Hesap Verilebilirlik.
  • Ayrıca bankacılık sektörü içerisinde sürdürülebilir bir geleceğin oluşturulmasını sağlamak amacı ile sektörümüzün Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve 2015 Paris İklim Anlaşması ile uyumlu hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
  • Şekerbank Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ni imzalayarak sürdürülebilirliği, sürdürülebilirlik faaliyetlerinin ve stratejilerinin merkezine aldığını belirtmektedir.
  • Sorumlu Bankacılık Prensipleri (Principles for Responsible Banking) hakkında detaylı bilgi için tıklayın.
  • Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) için tıklayın.
  • Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) için tıklayın.

Tedarik Zinciri Uyum ve Bağımsız Güvence Raporu