İnternet Şubesi

Hayvancılık Yatırım Kredileri


Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta hem süt hayvancılığı hem de besicilik alanlarında faaliyet gösteren çiftçilerimizin hayvan alımı dahil, hayvan barınaklarının yapımı, yem hazırlama üniteleri, kaba yem depoları, silaj, posa ve gübre çukurlarının yapımı, buzağı ve düve bölümleri, sabit veya mobil sağım üniteleri, süt depolama ve soğutma tankları gibi sektöre özel yatırım giderleri,

 

Tavukçuluk alanında faaliyet gösteren üreticilerimizin tesis yapımı, mevcut tesisin modernize edilmesi veya büyütülmesi ile bu alanda yapılacak yeni yatırımlara konu olan kümes binası, yardımcı üniteler, yemlik, suluk, ısıtma, jeneratör ve yem ünitesi gibi giderleri,

Su ürünleri avcılığı ya da yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren işletmelerin anaç balık, balık kafesi, balık havuzu yapımı, makine, donanım, jeneratör, ağ, tekne alımı gibi sabit yatırım giderleri,

Arıcılık alanında, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) ve TAB’a bağlı olarak faaliyet gösteren İl Arı Yetiştiricileri Birlikleri’nin aktif olarak arıcılıkla iştigal eden üyelerine veya arıcılık faaliyetiyle iştigal eden tüzel kişilere yönelik olarak kovan, ana arı, balmumu alımı, ambalaj, tamir bakım, şeker, petek, çerçeve, ilaç, vitamin, maske, tulum, eldiven ile gezginci arıcılıkta nakliye ve konaklama gibi faaliyet giderlerinin finansmanları için Hayvancılık Yatırım Kredileri ürünleri kullanabilmektedir.