İnternet Şubesi
Kurumsal yönetim notu alan ilk banka...

Türkiye’nin kurumsal yönetim notu alan ve bu kapsamda Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’ne giren ilk banka olan Şekerbank, faaliyetlerini tüm sosyal paydaşlarına değer katarak büyüme vizyonuyla yürütmektedir. İlk kez 2007 yılında kurumsal yönetim performansının derecelendirilmesini sağlayan Şekerbank, bugün,  9,46 kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahiptir.

Şekerbank, kuruluş yapısından gelen tabana yaygın hissedarlık yapısının getirdiği şeffaflık ilkesi ve insanı temel alan bankacılık anlayışıyla kurumsal yönetim alanındaki öncü rolünü sürdürmektedir. ..

Sorumlu Bankacılık Prensipleri

Şekerbank, UNEP FI “Sorumlu Bankacılık Prensipleri”nin kurucu imzacılarından oldu

Sürdürülebilir kalkınmanın finansmanında öncü rol üstlenen Şekerbank, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) tarafından hayata geçirilen Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ne (Principles for Responsible Banking) dünyadan kurucu imzacı olarak katılan 130 bankadan biridir.

Sürdürülebilir bankacılık endüstrisinin gelişimi için tek bir çerçeve sağlayan Prensipler; Uyum, Etki ve Hedef belirleme, Müşteriler, Paydaşlar, Yönetişim ve Kültür, Şeffaflık ve Hesap verebilirlik olmak üzere altı ana konuyu ele almaktadır. Ayrıca bankacılık sektörünün sürdürülebilir bir geleceği şekillendirmedeki sorumluluğu pekiştirilirken, sektörün Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve 2015 Paris İklim Anlaşması ile uyumlu hale getirilmesi hedeflenmektedir.

Sürdürülebilirlik stratejisini ve iş hedeflerini uluslararası ilke ve taahhütler çerçevesinde geliştirerek, sürdürülebilir kalkınmanın finansmanında öncü bir rol üstlenen Şekerbank, Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ni imzalayarak sürdürülebilirliğin, faaliyetlerinin ve stratejilerinin merkezinde olduğunu bir kez daha teyit etmektedir.

Sorumlu Bankacılık Prensipleri (Principles for Responsible Banking) hakkında detaylı bilgi için:
https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/