Çek Tahsilatı Takibi

Güvenli ve kolay Çek Tahsilatı Şekerbank’ta!

Şekerbank Çek Tahsilatı Takibi ile çek tahsil ve iade kayıtlarını otomatik olarak oluşturabilir, tahsile çıktığınız çekleri daha kolay takip edebilirsiniz.

Müşterimizin muhasebe sistemine girişi gerçekleştirdiği çek bilgilerinin ayrıca elektronik dosya ve FTP kanalı aracılığıyla Bankamız sistemine kayıtlanmasını takiben ilgili vade tarihlerinde akıbet kayıtları oluşan çeklerin bilgileri müşterilerimize yine elektronik ortamda bildirilmektedir. Böylelikle müşterimiz nezdinde çeklerin akıbet takibi takibi kolaylaşmaktadır.

Çek tahsilatı çok sayıda olan müşterilerimizin kullanımına uygundur. Vade gününü takiben çeklerin tahsil - iade kayıtları otomatik olarak müşterilerimiz ile paylaşılmaktadır.

Şekerbank Çek Tahsilat Takip uygulaması ile operasyonel maliyetleri azaltarak hataların önüne geçilmesini sağlayabilirsiniz.