İnternet Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye
Mühendislik, iktisat ve hukuk öğrenimi gördü, iktisat doktorası yaptı. Meslek yaşamına 1973 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’de başladı. 1983-1993 yılları arasında Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü yaptı. 1988-1993 yılları arasında Pankobirlik Genel Müdürlüğü, Şekerbank T.A.Ş. ve Konya Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini birlikte yürüttü. Bu süreçte Türkiye şeker sektöründe bir ilk olarak Konya Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesini başarıyla gerçekleştirdi. 1993-2002 yıllarında Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü göreviyle birlikte T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve bir süre Yüksel İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2002-2007 yıllarında Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. 1 Şubat 2008 tarihinden bu yana Şekerbank T.A.Ş. ve finansal iştiraklerin Yönetim Kurulu Başkanı olan Hasan Basri Göktan, aynı zamanda Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi’dir.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
1985 yılında Alma-Ata Ulusal Ekonomi Enstitüsü’nden mühendis - ekonomist olarak mezun oldu ve 2004 yılında Taraz Devlet Üniversitesinden Hukuk diploması aldı. 1987’den 1996’ya kadar, Dzhambul bölgesi Kordai ilçesinde muhasebe ve finans alanında çeşitli pozisyonlarda çalıştı. 1996 – 2008 yılları arasında, Almatı Vergi Dairesi ve Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Adli Ekonomi Uzmanlığı Merkezi’nde çeşitli üst yönetim pozisyonlarında görev aldı. 2008-2014 döneminde Almatı Bölgesi Vergi Dairesi Başkanı ve Almatı şehri Vergi Dairesi Başkanı olarak çalıştı. 2014’ten 2015’e kadar Almatı Büyükşehir Belediyesi İdare Dairesi Başkanı olarak hizmet verdi. 2015-2018 arası Astana Expo-2017 ulusal şirketinde Yönetici Direktör olarak görev aldı. Ocak 2018’den itibaren Samruk-Kazyna Kazakistan Ulusal Varlık Fonunda Finans Direktörü (CFO) olarak hizmet vermektedir. Mart 2018’de Şekerbank T.A.Ş.’ye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.
Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür
1971 yılında doğdu. Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu. Beykent Üniversitesinde yüksek lisans yaptı. Kariyerine 1995 yılında Family Finans Kurumu A.Ş.’de başlayan Erdal Erdem, Ziraat Bankası A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Üyesi, Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ziraat Bankası Moskova CJSC’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptıktan sonra Halk Bankası’nda Genel Müdür Yardımcısı, Halk Faktoring’de Yönetim Kurulu Başkanı ve Halkbank Belgrad A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak hizmet vermiştir. Kasım 2017’de Şekerbank T.A.Ş’ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
Yönetim Kurulu Üyeleri
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Başbakanlıkta Uzman ve Müşavir olarak çalıştı. Konrad Adenauer Vakfı bursu ile DESİYAB’da görev yaptı. Emlak Bankası’nda çeşitli idari görevlerde bulundu. Bu bankada son olarak Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı. Ayrıca, çeşitli sigorta şirketleri ve turizm şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 1997- 2003 yılları arasında Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nda iki dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2003 yılından bu yana Şekerbank’ta Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.
Emin Erdem, kariyerine Ziraat Bankası’nda Müfettiş olarak başladı. Bu bankadaki yurt dışı ilişkiler birimindeki idari görevi takiben, Almanya ve Hollanda’da Temsilcilik, İngiltere’deki Londra Şubesi’nde ise Ülke Sorumlusu olarak görev yaptı. Daha sonra Ziraat Bankası’na Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Emin Erdem, bu görevde bulunduğu süre boyunca aynı zamanda Almanya’da Deutsche-Türkische Bank’ta Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 2002 yılından bu yana Şekerbank’ta Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Nariman Zharkinbayev, T. Rıskulov Kazakistan Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 2002-2008 yılları arasında Kazakistan’da ve yurt dışında, BTA Bank JSC, Alliance Bank JSC, GarantiBank International N.V. dâhil olmak üzere, çeşitli kurum ve bankalarda çalıştı. Mayıs 2008’de BTA Bank JSC’ye Finansal Kurumlar Birim Müdürü olarak katıldı. Kasım 2012’de Şekerbank T.A.Ş.’ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümü’nden mezun oldu. 1985 yılında başladığı çalışma hayatına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bankalar Yeminli Başmurakıbı olarak devam etti. Nisan 2012’den Mart 2013’e kadar Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’de Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak görev aldı. 2013 yılında Şekerbank T.A.Ş.’ye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.
Lisans eğitimini Ankara’da Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. Londra’da University of Westminster’den yüksek lisans, Ankara’da Başkent Üniversitesi’nden muhasebe ve finansman alanında doktora derecesi aldı. Meslek yaşamına 1985 yılı Ocak ayında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu’nda başladı. Kurul’da Murakıp Yardımcısı ve Murakıp olarak on yıl çalıştı. Sonrasında, Hazine Müsteşarlığı Bankacılık Dairesi Başkanlığı, Londra Büyükelçiliği nezdinde Ekonomi Müşavirliği, TMSF Finansman Dairesi Başkanlığı, BDDK İzleme Dairesi Başkanlığı, BDDK Araştırma Dairesi Başkanlığı, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Risk Yönetimi Grup Başkanlığı, Ziraat Bank AD Skopje Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Risk ve Teminat Yönetimi Grubu Direktörlüğü görevlerinde bulundu. 2018 yılı Mart ayında yapılan Genel Kurulda Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi. Yönetim Kurulu’nda aynı zamanda Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemlerinden Sorumlu Üye olarak görev yapmaktadır.
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. Şekerbank’taki görevine, 1988 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. Şekerbank bünyesinde çeşitli görevlerde yer aldı. 2005 – 2016 tarihleri arasında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2018 yılı Mart ayında yapılan Genel Kurulda Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.
Aidar Ryskulov, Karaganda Devlet Üniversitesi Finans ve Kredi bölümünden 2002 yılında mezun oldu. Nazarbayev Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisansı yaptı. 2003-2012 yılları arasında Kazakistan’da ATF Bank JSC, Bank Centre Credit JSC, Haly Bank of Kazakhstan JSC ve National Holding KazAgro JSC’de çeşitli pozisyonlarda çalıştı. 2012-2014 yıllarında Sovereign Wealth Fund Samruk Kazyna JSC’de Finansal Varlıklar Dairesi Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2014’ten bu yana Kurumsal Finans Departmanı Müdürü olarak hizmet vermektedir. Mart 2017’de Şekerbank T.A.Ş.’ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Halit Yıldız, İstanbul Üniversitesi’nden İşletme ve Finans yüksek lisans derecesi aldı. Çeşitli özel bankalarda görev alan Halit Yıldız, 2009'dan 2014 yılına kadar Şekerbank’ta Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2014 yılından 2016 yılına kadar Genel Müdür olarak görev yapan Yıldız, 2016 yılı Şubat ayında Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.
Almat Zhamiyev, Al Farabi Kazakistan Ulusal Üniversitesi Hukuk bölümünden 2001 yılında onur derecesi ile mezun oldu. Aynı üniversitede Hukuk yüksek lisansı yaptı. 2003-2004 arası ATF Bank JSC’de, 2004-2005 arası Transtelecom JSC’de çalıştıktan sonra 2005-2008 yılları arasında Kazkommertsbank JSC’de Kredi komitesi üyeliği ve hukuk müşavirliği görevlerinde bulundu. 2008 yılından bu yana Sovereign Wealth Fund Samruk Kazyna JSC’de Hukuk Departmanı Lideri ve Kredi komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır. Mart 2017’de Şekerbank T.A.Ş.’ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.
Genel Müdür Yardımcıları
1965 yılında doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Şekerbank’taki görevine 1992 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak başlamış ve son olarak Genel Müdürlük Operasyon Grup Müdürü görevinde bulunduktan sonra Kasım 2013’te Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
1971 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine Hazine Müsteşarlığı’nda başlayan Çelik, daha sonra BDDK’da Başmurakıp-Daire Başkanı olarak görev yapmış, Ziraat Bankası ise Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Baş Yardımcısı olarak görevleri ile kariyerine devam etmiştir. Kasım 2013’te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan A. Hakan Eken kariyerine 1986 yılında Yapı Kredi Bankasında müfettiş olarak başlamıştır. Yapı Kredi Bankası ‘nda teftiş kurulu başkan yardımcılığı, kredi-risk yönetimi bölüm başkanlığı, Yapı Kredi Moscow’da teftiş kurulu başkanlığı, Yapı Kredi Leasing’de kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı olmak üzere uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapan Eken, daha sonra turizm ve medya gruplarında CFO ve CEO görevlerinde bulunmuştur. Eylül 2014’te Şekerbank Krediler İzleme Birim Müdürlüğü görevi ile Şekerbank Ailesine katılmış, sonrasında Kredi İzleme ve İdari Takip Grup Başkanı görevinde bulunmuştur. A. Hakan Eken 19 Aralık 2016 tarihinden itibaren, Şekerbank Kredi Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
1970 doğumlu olan Ertürk, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, İş İdaresi ve Elektronik Programlama bölümlerinden lisans derecelerine sahiptir. Kariyerine İktisat Bankası’nda başlamış, daha sonra Türk Ekonomi Bankası ve Akbank T.A.Ş.’de çeşitli görevlerde bulunmuş, Denizbank A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı ile kariyerine devam etmiştir. Nisan 2014’te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
1961 yılında doğdu. California State Üniversitesi Uluslararası İşletme ve Pazarlama bölümlerinden mezun oldu. Ek bölüm olarak ekonomiden de derece aldı. Çeşitli özel sektör bankalarında görev aldı. 2002 yılından bu yana Şekerbank’ta Finansal Kurumlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
1990 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nü bitiren Aytay Tolga Şenefe, 1993 yılında Marmara Üniversitesi Muhasebe-Finans Master’ı yapmıştır. 1992-1995 tarihleri arasında İstanbul Menkul Değerler Borsası Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı, 1995-1997 tarihleri arasında Alfa Menkul Değerler A.Ş. Hazine Bölümü’nde Yönetmen, 1997-2000 tarihleri arasında Ulusal Bank A.Ş. Hazine Bölümü’nde Müdür, 2000-2003 tarihleri arasında Ulusal Yatırım A.Ş.’de Genel Müdür vekili ve Direktör, 2004-2006 tarihleri arasında Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.’de Genel Müdür, 2006-2007 tarihleri arasında Helix Management Danışmanlık’ta Proje Müdürü, 2007-2011 tarihleri arasında Anadolubank A.Ş.’de Hazine Bölüm Başkanı, 2011-2016 tarihleri arasında ABank Fon Yönetimi Grubu’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Şenefe, Mayıs 2016’da Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Aybala Şimşek, yüksek lisansını Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi MBA Bölümü’nde tamamladı. Eğitimine işletme yönetimi alanında devam eden Şimşek, Harvard Business School General Management Programı’ndan mezun oldu. Şimşek, kariyerine 1999 yılında televizyon haberciliği ile başladı ve farklı TV kanallarında program editörlüğü yaptı. Mart 2007’de Şekerbank T.A.Ş. Kurumsal İletişim Birim Müdürü olan Şimşek, 2013 yılında Grup Başkanı olarak atandı. Şimşek, 2015 yılından itibaren Strateji Planlama ile Sürdürülebilir Kalkınma Bankacılığı kapsamında Mikro Finansman kredilerinin yönetimi görevlerini de üstlendi. Aybala Şimşek, 2016 yılında atandığı Genel Müdür Yardımcılığı unvanı ile Strateji, İnsan Kaynakları ve Organizasyon, Dijital Bankacılık, Süreç Geliştirme ve Müşteri İletişimi Yönetimi, Kurumsal İletişim, Sürdürülebilir Kalkınma Bankacılığı, Pazarlama ve Risk Analitiği ile Dağıtım Kanalları Yönetimi birimlerinden sorumlu olup, halen Şekerbank’ın 2018 yılında başlattığı ve tüm teknolojik altyapı ve süreçlerin uçtan uca yenilenerek dijitalize edildiği‘Transformasyon Programı’nı yönetmektedir.
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme (İngilizce) Bölümü mezunu olan Umut Ülbegi bankacılık kariyerine 1999 yılında Pamukbank’ta başlamış, sonrasında Finansbank’ta Kurumsal Bankacılık Şube Müdürlüğü görevini yürütmüş ve son olarak Turkishbank Kurumsal Bankacılık Direktör’ü olarak görev yapmıştır. Mayıs 2016’da Şekerbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Pazarlama Birim Müdürü olan Umut Ülbegi, 2 Ağustos 2016 tarihinden itibaren, Şekerbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Pazarlama’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.
1975 yılında doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olan Hüseyin Üst, kariyerine 1995 yılında Şekerbank’ta uzman yardımcısı olarak başlamıştır. Şekerbank’ta 1996-1999 yılları arasında müfettiş yardımcısı ve yetkili müfettiş yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, pazarlama yönetmeni, Şube Müdürü ve Bölge müdürü olarak hizmet vermiştir. Kasım 2017’de Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.