İnternet Şubesi

acikekranbrosur-logo

AÇIKEKRAN | ŞEKERBANK'TA SANAT


 Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde kültür, sanat, kırsal kalkınmayı destekleme ve eğitim gibi alanlarda katma değer oluşturan projeler geliştiren Şekerbank, 1980’li yıllarda sektördeki ilk banka sanat galerilerinden birini Ankara’da açmıştır. 

Sanat serüveni, 80’li yıllarda Ömer Sunar Sanat Galerisi ile başlayan Şekerbank; bu alandaki faaliyetlerini 2005 yılına kadar Ankara’da sürdürmüştür. Bugün, ulusal ve uluslar arası platformda bankacılık faaliyetlerine devam eden Şekerbank, yereli küresel ile bütünleştirerek sanat üretimini desteklemek, toplumu sanata yakınlaştırmak misyonu çerçevesinde, Açıkekran Yeni Medya Sanatları Galerisi ve bu bağlamda yürüttüğü inovatif projeleriyle kültür alanında ilklere imza atmaya devam etmektedir. 

Kurumsal sorumluluk anlayışı çerçevesinde gelişen ‘Açıkekran’; başta yeni medya olmak üzere, güncel sanat alanında faaliyet gösterecek bir vizyon ortaya koymaktadır.Var olan belleği, düşlenen gelecek ile birleştiren güçlü bir halka olmayı hedefleyen‘Açıkekran’; aynı zamanda Şekerbank’ın kültürü varolmanın ortak paydası olarak gören anlayışının devamını oluşturmaktadır. 

‘Açıkekran’ ile, görsel sanatları toplumun farklı kesimleriyle buluşturmak, sanat sevgisinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, ülkemizin önde gelen sanatçılarıyla birlikte yeni gelişen yerel yetenekleri de sanat dünyasına kazandırmak, çağdaş sanat pratiği kapsamındaki yeni ifade biçimlerini tanıtmak ve sanat eserlerini şubeler aracılığıyla merkez dışına taşıyarak önemli bir bilgi birikimi ve bellek oluşturmak hedeflenmektedir. 

Toplumsal paylaşım vizyonu paralelinde, sanatı merkez dışına taşımak; merkez-periferi hiyerarşisi gözetmeksizin sanat üretimi destekleyerek yereli küresel ile buluşturmak; Anadolu Bankacılığı anlayışının kültür platformunda yeniden yorumlanması hedeflenmektedir. Bu minvalde yalnızca galeri mekanına bağlı kalmaksızın, sanatı kitlelerle buluşturma fikri, Şekerbank’ın tüm Türkiye’yi saran şube ağı sayesinde pratiğe dönüşmüş; Alpullu’dan Mardin’e Şekerbank şubeleri çağdaş sanatı yerel halkla buluşturacak sergi noktaları olarak uluslar arası sanatçıları ağırlamaya başlamıştır. 

Üretime ve üretene desteği kendine başlıca hedef olarak seçmiş olan bir kurum olarak Şekerbank; sanat üretimindeki yeni ifade biçimlerine de destek vermeyi amaçlayarak, uygarlık ve kültürün temelinin üretim ve bilginin paylaşımı olduğu rasyonelini sanat alanına taşımaktadır. 

Şekerbank, ‘Açıkekran’ ile toplumu sanata yakınlaştıran tutarlı, geniş kapsamlı bir kültür stratejisi benimseyerek, toplumsal paylaşım vizyonu paralelinde, sanatı merkez dışına taşımayı ve böylece Anadolu Bankacılığı anlayışının kültür platformunda yeniden yorumlanmasını amaçlamaktadır. 

Çağdaş Sanat ile ilgili söylemin gelişmesine katkı sağlamak, ülkenin her yöresine bunu yaymak ve genç yetenekleri ortaya çıkarmak; kendini kanıtlamış önde gelen sanatçılarla genç sanatçıları aynı platformda sanatseverlerle buluşturmak; sanat üretiminin özendirilmesini sağlamak misyonun yerine getirilmesindeki önemli öğelerdir.

• Sanat üretiminin güncel projeksiyonunu dünyadaki örnekleriyle sergilemek; farklı kitlelerle buluşturmak,
•  Açıkekran Yeni Medya Sanatları Galerisi ile birlikte, Banka şubelerinde eşzamanlı sergiler düzenlenerek; sanatın kamusal alana yayılarak, uluslar arası düzeyde kabul görmüş yapıt örneklerinin geniş kitlelerle buluşmasını sağlamak.
•  Şekerbank’ın sosyal alandaki rolünü yeni çalışmalarla pekiştirmek, öne çıkarmak,
•  ‘Kültür Laboratuvarı’ programlarıyla, gençler ve çocukların entelektüel düzeylerinin ve yaratıcılıklarının gelişmesine katkıda bulunmak,
•  Entelektüel düzlemde sanat alanında tartışılan kavramların, ustalar ve gençler tarafından yorumlanmasını sağlayarak; gelecek ile bellek arasında bağ kurmak,
•  İstanbul, Ankara, İzmir gibi merkezler dışında yetişmekte olan genç sanatçılara destek vermek,
•  Yine aynı merkezler dışında eğitim gören çocuklar ve gençlerin sanat görgülerini geliştirmek, onların geleceğinde sanat ile ilgili gerek profesyonel gerekse de izleyici düzeyinde sanata yer vermeleri hedefi doğrultusunda projeler geliştirmek,
•  Yapılan sergi ve projelerin kataloglaşmasını sağlayarak; birikimin entelektüel düzeyde arşivlenmesini sağlamak, “Açıkekran | Şekerbank’ta Sanat” fikrinin, temellerini oluşturan rasyonellerdir.

 

Açıkekran Yeni Medya Sanatları Galerisi

Telefon +90 212 230 74 92
faks +90 212 230 74 92
eposta info@acikekran.com.tr
adres Teşvikiye Cad. Karaosmanoğlu Apt. No: 37/1 Nişantaşı, İstanbul, TR

 


Açıkekran Levent Galerisi

Telefon +90 212 319 70 00
faks +90 212 319 74 29
eposta info@acikekran.com.tr
adres Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A  Kağıthane, İstanbul, TR
 Kroki için tıklayınız.