İnternet Şubesi

acikekranbrosur-logo

AÇIKEKRAN | ŞEKERBANK'TA SANAT

 Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde kültür, sanat, kırsal kalkınmayı destekleme ve eğitim gibi alanlarda katma değer oluşturan projeler geliştiren Şekerbank, 1980’li yıllarda sektördeki ilk banka sanat galerilerinden birini Ankara’da açmıştır. 

Sanat serüveni, 80’li yıllarda Ömer Sunar Sanat Galerisi ile başlayan Şekerbank; bu alandaki faaliyetlerini 2005 yılına kadar Ankara’da sürdürmüştür. Bugün, ulusal ve uluslar arası platformda bankacılık faaliyetlerine devam eden Şekerbank kültüre erişimi arttırmak ve toplumu sanata yakınlaştırmak misyonu çerçevesinde, Açıkekran ve bu bağlamda yürüttüğü inovatif projeleriyle kültür alanında ilklere imza atmaya devam etmektedir. 

Kurumsal sorumluluk anlayışı çerçevesinde gelişen ‘Açıkekran’; başta yeni medya olmak üzere, güncel sanat alanında faaliyet gösterecek bir vizyon ortaya koymaktadır.Var olan belleği, düşlenen gelecek ile birleştiren güçlü bir halka olmayı hedefleyen‘Açıkekran’; aynı zamanda Şekerbank’ın kültürü varolmanın ortak paydası olarak gören anlayışının devamını oluşturmaktadır. 

‘Açıkekran’ ile, görsel sanatları toplumun farklı kesimleriyle buluşturmak, sanat sevgisinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, ülkemizin önde gelen sanatçılarıyla birlikte yeni gelişen yerel yetenekleri de sanat dünyasına kazandırmak, çağdaş sanat pratiği kapsamındaki yeni ifade biçimlerini tanıtmak ve sanat eserlerini şubeler aracılığıyla merkez dışına taşıyarak önemli bir bilgi birikimi ve bellek oluşturmak hedeflenmektedir. 

Toplumsal paylaşım vizyonu paralelinde, görsel sanatların yaygınlaşmasına katkıda bulunmak sanat üretimi destekleyerek yereli küresel ile buluşturmak; Anadolu Bankacılığı anlayışının kültür platformunda yeniden yorumlanması hedeflenmektedir. Bu minvalde yalnızca galeri mekanına bağlı kalmaksızın, sanatı kitlelerle buluşturma fikri, Şekerbank’ın tüm Türkiye’yi saran şube ağı sayesinde pratiğe dönüşmüş; Alpullu’dan Mardin’e Şekerbank şubeleri çağdaş sanatı yerel halkla buluşturacak sergi noktaları olarak uluslar arası sanatçıları ağırlamaya başlamıştır. 

Üretime ve üretene desteği kendine başlıca hedef olarak seçmiş olan bir kurum olarak Şekerbank; sanat üretimindeki yeni ifade biçimlerine de destek vermeyi amaçlayarak, uygarlık ve kültürün temelinin üretim ve bilginin paylaşımı olduğu rasyonelini sanat alanına taşımaktadır. 

Şekerbank, ‘Açıkekran’ ile toplumu sanata yakınlaştıran tutarlı, geniş kapsamlı bir kültür stratejisi benimseyerek, toplumsal paylaşım vizyonu paralelinde, sanatı merkez dışına taşımayı ve böylece Anadolu Bankacılığı misyonunun kültür platformunda yeniden yorumlanmasını amaçlamaktadır. 

Çağdaş Sanat ile ilgili söylemin gelişmesine katkı sağlayarak, çağdaş kültüre destek vermek, sanat izleyiciliğinin tabana yayılmasına katkıda bulunmak sanat üretiminin özendirilmesini sağlamak ve sergi projelerinin kataloglaşmasını sağlayarak; birikimin entelektüel düzeyde arşivlemek bu misyonun yerine getirilmesindeki önemli öğelerdir.

Açıkekran Levent Galerisi

 

Telefon +90 212 319 70 00
faks +90 212 319 74 29
eposta info@acikekran.com.tr
adres Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A  Kağıthane, İstanbul, TR
 Kroki için tıklayınız.