Umwelthesizer / Çevre Etkileşimli Synthesizer | Volkan Dinçer

Contemporary İstanbul, 7 Ekim 2021 - 7 Ocak 2022
Açıkekran’da izlediğiniz Volkan Dinçer’in Umwelthesizer/Çevre Etkileşimli Synthesizer (2021) adlı videosu, ilk başta doğanın ihtişamlı görüntüsünün verdiği sessizlik içinde, doğanın yüceliğinin görüntüsünü vermektedir. Çevreyi koruma üzerine akan veya doğa ile uyum içinde gelişen bu görüntülerde, tekinsiz bir şekilde, ürkütücü bir gürültü, sesini duyurmaya başlamaktadır. Akan görüntüde duyduğumuz doğanın sesleri, hayvanların, kuşların, kurbağaların seslerine karışan mekanik bir ses birdenbire doğanın ihtişamıyla yalnız kalmadığını bize hatırlatmaktadır. Bir yandan, doğanın tek başına olmadığını fark etmekte, diğer yandan ise medeniyet ve teknolojisinin etkisinin kendi başına doğadan ayrı bir şekilde değil, ama doğa ile birlikte yaşanmakta olduğunun altının çizildiğini izlemekteyiz. 

Doğa, kendisinin yüce görüntüsünü yeniden bize verdiğinde, ilk imajlardaki gibi doğanın sessizliğine bürünen pusun, doğal bir şekilde tabiata bağlı olduğunu göstermektedir. Görüntüler, doğanın yüceliğinin insanüstü bir varlık olarak nasıl en ilkel yaşamların bir parçası haline geldiğini hatırlatmaktadır. Bu imajlardan sonra teknolojik sentetizerlerin gece görüntüsünün korlaşan rengiyle kaynaşması bu sefer, doğanın yüceliğini teknolojinin yüceliğine bağlamaktadır. Tekniğin etkisiyle insanın ve varlığın unutuluşu bizi başka bir yere doğru çekmekte, doğanın ve teknolojisinin insanın üzerindeki gücünü hatırlatırcasına ikisinin birlikte oluşturdukları aşkın gücü bizi sentez bir alana götürmekte ve düşündürmektedir.

Broşür için tıklayınız.