İnternet Şubesi
Sekerbankta_kariyer

Terfi

Bankamızda terfiler yıl içerisinde belirlenen dönemlerde gerçekleşmektedir. Çalışanlar göstermiş oldukları başarılı performans ve ilan edilmiş terfi kriterlerini sağlayarak bir üst unvana terfi edebilmektedirler.