İnternet Şubesi
Sekerbankta_kariyer

Performans Değerlendirme Sistemi


Bankamızda, tüm çalışanlarımız için hedef ve yetkinliklere dayalı açık ve objektif performans değerlendirilmesi yapılmaktadır. Genel Müdürlük, Şube ve Bölge Müdürlükleri çalışanlarımızın hedefleri, Bankamızın hedeflerine paralel olacak şekilde belirlenir. Belirlenen bu hedeflerin gerçekleşmeleri tüm yıl boyunca takip edilir ve sene sonunda her çalışan için bir performans puanı oluşturulur.Oluşan performans puanı, çalışanlarımızın kariyer planlarına temel olur ve yıllık ücret artışları ve primlerine etki eder.