İnternet Şubesi

Maddi ve Sosyal Olanaklar


Bankamız çalışanlarına 12 maaş ödemesi ve performansa bağlı prim uygulaması bulunmaktadır.
Sosyal güvence açısından; tüm çalışanlarımız, Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı ve Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı’na tabidir.
Tüm çalışanlarımıza günün şartlarına göre çalıştıkları bölgeler göz önüne alınarak belirlenen miktarlarda yemek yardımı yapılır.
Genel Müdürlük çalışanlarımız için servis uygulaması bulunmaktadır.

Bankamız çalışanları, TOEFL, TOEIC ve YDS sınav sonuçlarından herhangi biri ile istenen puan seviyesinde belgeleyenlere yabancı dil tazminatı ödenir.

Bankamız çalışanlarına her çeşit kazaya karşı günün şartlarına uygun olarak sigorta yaptırılmaktadır.
Sağlık hizmeti, sadece çalışanlarımıza değil, bakmakla yükümlü oldukları ailelerine de "Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı" tarafından verilir. Sağlık hizmetleri anlaşmalı doktor, laboratuar, devlet hastaneleri ile Şekerbank Sağlık Ünitesi'nde verilmektedir. İstanbul’daki çalışanlarımız anlaşmalı Özel Sağlık kuruluşunun sağlık hizmetlerinden de yararlanmaktadır.
1 yıldan 5 yıla kadar hizmet süresine sahip olanlar 13 iş günü, 6 yıldan 14 yıla kadar hizmet süresine sahip 17 iş günü, 15 yıl ve üzeri hizmet süresine sahip olanlar 22 iş günü izin kullanır.
Bankamız çalışanları görev aldıkları pozisyona bağlı olarak göç tazminatı, seyahat harcırahları, evlenme yardımı, doğum yardımı, giyim yardımı, doğal afet yardımı, ölüm yardımı gibi sosyal haklardan yararlanır.