Harf İşler/Letter Works | Angela Detanico/Rafael Lain

Harf İşler


Angela Detanico ve Rafael Lain’in video projeksiyonları; Polonya doğumlu matematikçi, astronom ve haritacı Nicolaus Copernicus’un (1473-1543) gökcisimlerinin yerlerini yeniden bulması ve Göksel Kürelerin Devinimleri (On the Revolutions) adlı daimi dönme hareketleri üzerine olan kitabından yola çıkan ve gezegenlerin güneşe olan mesafeleri ile bunların işaret ettiği seslere odaklanmaktadır. Copernicus’un 15. yüzyıla ait olan bu bilimsel çalışması, gezegenlerin yerlerini yeniden bulmaları hakkındadır. Takım yıldızlarının dönüp sonra da yerlerini bulmasını ifade eden ‘revolution’ aynı zamanda “devri daimi” de işaret ettiği için, bu başlık gerçekten anlamını vermiş gibi durmaktadır. 

Copernicus, güneş sisteminin tarifi ve gezegenlerin güneşin merkezde olduğunu, sabit yörüngeleri üzerine hareket ettiğini saptamıştır. Günmerkezli olarak bilinen  Güneş Sisteminin bulucusudur: ‘Günmerkezlilik’ olarak adlandırılan kitabı ölümünden sonra yayınlanmıştır ve kitap dünya merkezli bir bakıştan güneşin merkez olduğu bir anlayışa giden bilimsel düşünceyi ortaya koymuştur. Dünyanın artık kendi merkezinde değil ama güneşin merkezinde döndüğü gerçeği ortaya konulmuştur. Copernicus’a göre, kürelerin tek merkezi yoktur; dünya yerçekiminin ve ayın etkisindedir. Her küre güneş merkezli olarak hareket eder. O halde, dünyevi olmayan gezegenler ve dünyevi gezegenler vardır ve birincileri enlem ve boylamlarda hareket etmektedirler. Copernicus bunları açıklamaktadır. 

Sanatçıların video projeksiyonları gökyüzünün yasalarına ait olan mekanik işleyişi sesli bir makinaya döndürmekte ve bu şekilde, zamanı ve mekanı değişik bir şekilde beslemektedir. İşlerinde “S,O,L” harflerinden oluşan yazının 365 defa tekrarı Latince güneş anlamına gelen Sol’e işaret etmektedir. Helyum (güneş) merkezliliği göstermektedir. “T,I,M,E” ise tabii ki zamana ait olan harflerden oluşmaktadır. 

Sergi, harflerden oluşan bir devingenliği anımsatmakta ve güneş sisteminin merkeziliğinin açtığı bilimsel buluşa seslenmektedir. O halde, insan, dünyada yaşayan bir varlık olduğu kadar uzayda var olan bir varlıktır da. 

 Broşür ön yüz için tıklayınız.
 Broşür arka yüz için tıklayınız.