İnternet Şubesi

Mikrofinansman Kredileri


Sürdürülebilir kırsal kalkınma için finansmana erişimin önündeki engeller kalkıyor. Uygun vadeli ve esnek ödeme planlı mikrofinansman kredileri Şekerbank’ta!


1- Mikrofinansman Esnaf Kredisi


“Mikrofinansman Esnaf Kredisi” ile mikro işletme, esnaf ve üretici kadın kooperatiflerine özel avantajlar Şekerbank’ta! 

 

Özellikleri:

• 36 aya kadar vade imkanı.
• 50,000 TL’ye kadar kredi imkanı
• 3 aya kadar ödemesiz dönem imkanı 

Mikrofinansman Esnaf Kredisi Başvuru Belgeleri: 

• Hesap defteri
• Vergi levhası
• Varsa oda kayıt belgesi

2- Mikrofinansman Tarım Kredisi 


Çiftçilik ya da hayvancılık faaliyeti ile uğraşan, kırsal alanlarda bulunan müşterilere özel avantajlar Şekerbank’ta!

Özellikleri: 

• 36 aya kadar vade imkanı
• 50,000 TL’ye kadar kredi imkanı
• Hasat zamanına denk gelen ödeme planı uygulaması

Mikrofinansman Tarım Kredisi Başvuru Belgeleri: 

• Çiftçiler için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi
• Hayvansal üretim için işletme tescil belgesi
• Kimlik belgesi fotokopisi


3- Mikrofinansman Aile Destek Kredisi


Evinde üretim yaparak aile bütçesine katkıda bulunan müşterilere özel avantajlar Şekerbank’ta!

Özellikleri: 

•36 aya kadar vade imkanı
•50,000 TL‘ye kadar kredi imkanı
•3 aya kadar ödemesiz dönem imkanı 

Mikrofinansman Aile Destek Kredisi Başvuru Belgeleri: 

•Kimlik belgesi