İnternet Şubesi

Kadın Esnaf – Kadın Profesyoneller


Esnaf nitelikli kadın müşteriler ve doktor, eczacı, diş hekimi, avukat, noter, mimar vb. kadın profesyonellere özel avantajlar Şekerbank’ta!

Özellikleri: 

• 60 aya kadar vade imkanı.
• Esnaf nitelik müşteriler için 50,000 TL’ye kadar mikrofinansman kredisi imkanı
• Profesyoneller  için 750,000 TL’ye kadar ticari finansman kredisi 
• 3 aya kadar ödemesiz dönem uygulama imkanı 

Başvuru için gerekli belgeler:

• Hesap Özeti / Bilanço
• Vergi levhası
• Oda kayıt belgesi
• İmza sirküleri
• Ticaret sicil gazetesi
• Kimlik belgesi fotokopisi