İnternet Şubesi

Hissedar ve Şirket Yöneticisi Kadınlar


En az %51 ve üzeri hissesine kadın ve kadınların sahip olduğu şirketler, en az % 20 ve üzeri kadın üst düzey yöneticisi bulunan veya yönetim kurulunda, gözetim kurulunda üyelerinin en az %30’‘u kadın olan şirketlere özel avantajlar Şekerbank’ta!

Özellikleri: 

•36 aya kadar vade imkanı
•750.000 TL’ye kadar kredi imkanı
•3 aya kadar ödemesiz dönem uygulama imkanı
•Ticari Kredi kartı talep eden şirketlere  1 yıl kart aidatı muafiyeti 
•Zirai şirketler için hasat zamanına denk gelen ödeme planı uygulaması

Başvuru için gerekli belgeler:

•İşletme tescil belgesi
•Vergi levhası
•Hesap Özeti / Bilanço
•İmza sirküleri
•Ticaret sicil gazetesi
•Kimlik belgesi fotokopisi