İnternet Şubesi

Kar Dağıtım Politikası

Bankanın kar dağıtım esasları ana sözleşme ile belirlenmiş olup her yıl iç ve dış makroekonomik ve bankacılık sektörüne ilişkin gelişmeler çerçevesinde Genel Kurulca ayrıca kararlaştırılmaktadır. Bu çerçevede Yönetim Kurulu 2017 denetlenmiş mali tablolarda görünen karın dağıtılmamasını Genel Kurul’a önermiştir. 28 Mart 2018 Genel Kurul toplantısında bu önerge onaylanmıştır.

Bağış Politikası

Banka‘nın  bağışta bulunma  gibi bir politikası yoktur.

Hisseleri Geri Satın Alma Politikası

SPK'nın "II.-22.1." 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Satın Alınan Hisselere İlişkin Tebliğ" ile Banka tarafından hisseleri geri satın almak için uygulanacak usul ve esasların uygulanması için yürürlüğe giren mevzuat esas alınacaktır.

Şirket tarafından satın alınması gereken hisse senetlerinin toplam nominal değeri, daha önce satın alınan geri paylaşımları da içeren ödenmiş sermayenin % 10'unu geçemez. Hisse geri satın alma programı sırasında satılan hisselerin nominal değerleri, hesaplamaya kesinti kalemi olarak dahil edilemez. Yukarıda bahsedilen oran, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen değişiklik kararlarına bağlı olarak değişebilir.

Not: Hisse geri satın alım süreciyle ilgili herhangi bir prosedür Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapılır.

Bilgilendirme Politikası
Çıkar Çatışması Politikası
Şekerbank Kurumsal Yönetim Politikası