İnternet Şubesi
Şekerbank Ortaklık Yapısı
Pay Sahipleri Pay Adedi Toplam Nominal Değer (TL) Pay Oranı
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 393.720.010,70 393.720.010,70
34,00%
Samruk - Kazyna Invest LLP  224.353.416,50  224.353.416,50  19,37% 
Diğer   1.009.312,08    1.009.312,08     0,09% 
Halka Arz 538.917.260,72
538.917.260,72
46,54%
 Toplam 1.158.000.000,00  1.158.000.000,00  100,00%
                                                           

Ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır. 

Bankamızda %5’ten fazla paya sahip gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.

Bankamız sermayesinde %5 veya daha fazla paya sahip tüzel kişiler için tıklayınız