İnternet Şubesi
Şekerbank Ortaklık Yapısı
Pay Sahipleri Pay Adedi Toplam Nominal Değer (TL) Pay Oranı
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 385,614,010.70  385,614,010.70 
33.30%
Samruk - Kazyna Invest LLP  224,353,416.49 224,353,416.49 19.37% 
Diğer  1,009,312.08 1,009,312.08 0.09% 
Halka Arz 547,023,260.73 547,023,260.73 47.24%
 Toplam 1,158,000,000.00  1,158,000,000.00  100.00%
                                                           

Ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır. 

Bankamızda %5’ten fazla paya sahip gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.

Bankamız sermayesinde %5 veya daha fazla paya sahip tüzel kişiler için tıklayınız