İnternet Şubesi
Şekerbank Ortaklık Yapısı
Pay Sahipleri Pay Adedi Toplam Nominal Değer (TL) Pay Oranı
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 410.388.833,70 410.388.833,70 35,44%
Samruk Kazyna Kazakistan Devlet Varlık Fonu 224.353.416,50 224.353.416,50 19,37%
Şekerbank T.A.Ş. 109.211.666,24 109.211.666,24 9,43%
Diğer 18.092.679,30       18.092.679,30   1,57%
Halka Arz 395.953.404,26 395.953.404,26 34,19%
Toplam 1.158.000.000,00 1.158.000.000,00 100,00%
                                                           

Ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır. 

Bankamızda %5’ten fazla paya sahip gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.

Bankamız sermayesinde %5 veya daha fazla paya sahip tüzel kişiler için tıklayınız