İnternet Şubesi
Şekerbank Ortaklık Yapısı
Pay Sahipleri Pay Adedi Toplam Nominal Değer (TL) Pay Oranı
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 410.388.833,70 410.388.833,70 35,44%
Samruk Kazyna Kazakistan Devlet Varlık Fonu 224.353.416,50 224.353.416,50 19,37%
Şekerbank T.A.Ş. 80.000.000,24 80.000.000,24 6,91%
Diğer 1.009.312,08        1.009.312,08   0,09%
Halka Arz 442.248.437,48 442.248.437,48 38,19%
Toplam 1.158.000.000,00 1.158.000.000,00 100,00%
                                                           

Ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır. 

Bankamızda %5’ten fazla paya sahip gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.

Bankamız sermayesinde %5 veya daha fazla paya sahip tüzel kişiler için tıklayınız