İnternet Şubesi

Tarla Büyütme Kredisi

Çiftçilerin ve tarımda faaliyet gösteren tüzel firmaların tarım arazisi ya da kurulu tarım işletmeleri alımlarının finansmanı için  esnek ödemeli kredidir.

Dağınık ve parçalı arazilerin birleştirilerek tarımsal işletmelerin ekonomik büyüklüğe ulaştırılması, hisseli tarım arazilerindeki hisse paylarının birleştirilmesi ya da hisseli olup, olmadığına bakılmaksızın bitişik olan ya da olmayan tarım arazilerinin satın alınmasına yönelik bir kredi olup, 60 aya kadar yılda bir ödeme ile satın alınacak tarla ve/veya tarlaların ekspertiz değerinin %75’ine oranında kredi kullandırılabilmektedir. 

Tarlaların krediye konu edilebilmesi için; 

  • Tarımsal üretim yapılıyor ve/ veya yapılacak olması
  • Tapuda kayıtlı olması
  • Üzerinde herhangi bir anlaşmazlık ve/veya takyidat bulunmaması gerekmektedir

İşletme ve Arazi Edindirme Kredisi hakkında detaylı bilgi almak ve İşletme ve Arazi Edindirme Kredisi başvurusu yapmak için en yakın Şekerbank Şubesi'ne başvurabilirsiniz.