İnternet Şubesi

Tarımsal İşletme Edindirme Kredisi

Bitkisel ve hayvansal üretim konularında mevcut kurulu tarımsal işletmelerin (meyve bahçesi, bağ, çiftlik, sera, kümes ve hayvan barınağı gibi) edindirilmesine yönelik olarak 60 ay vade ve yılda bir ödeme ile satın alınacak bahçe/bahçelerin ekspertiz değerinin %75’i kadar kredi kullandırılabilir. 

Tarımsal işletmelerin krediye konu edilebilmesi için; 

  • Tarımsal üretim yapılıyor ve/ veya yapılacak olması
  • Tapuda kayıtlı olması
  • Üzerinde herhangi bir anlaşmazlık ve/veya takyidat bulunmaması gerekmektedir

Tarımsal İşletme Edindirme Kredisi  hakkında detaylı bilgi almak ve Tarımsal İşletme Edindirme Kredisi  başvurusu için en yakın Şekerbank Şubesi'ne uğrayabilirsiniz.