İnternet Şubesi

Kırsal Kalkınmaya Destek ve IPARD Kredileri


Hayaller Şekerbank’ta gerçekleşiyor!

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile Şekerbank arasında IPARD Programı'nın desteklenmesi amacıyla protokol imzalanmıştır. Avrupa Birliği “Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Programı” (IPARD) kapsamında gerçek ve tüzel kişilerin;

  • Et ve süt ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanmasına
  • Meyve ve sebzeler İle su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına
  • Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ile kültür balıkçılığının geliştirilmesine

 Yönelik yapacakları yatırım projelerine, %50 - %65 oranında hibe desteği sağlanırken, kalan özkaynak kısmının krediyle karşılanmak istenilmesi durumunda da ihtiyaç duyulan Kredi Niyet Mektubu ve sonrasındaki nakit kredi Şekerbank’tan temin edilebilmektedir.

 Ayrıca IPARD kapsamında olmayan veya IPARD kapsamında olan iller dışındaki projeler de bu krediye konu olabilmektedir.

Kırsal Kalkınmaya Destek ve IPARD Kredileri hakkında detaylı bilgi almak ve Kırsal Kalkınmaya Destek ve IPARD Kredileri başvurusu yapmak için en yakın Şekerbank Şubesi'ne başvurabilirsiniz.