İnternet Şubesi
Zirai

Diğer Yatırım Kredileri

Tarımsal arazi alımından sera yapımı ve modernize edilmesine, organik tarım yatırımından projeli yatırım kredilerinin finanse edilmesine kadar diğer tüm tarımsal yatırımların finansmanı Şekerbank Yatırım Kredileri aracılığıyla sağlanabilmektedir.