İnternet Şubesi

Taksitli Tarım Kredisi


Çiftçilerimizin tarımsal faaliyetleri için ihtiyaç duydukları tohum, gübre, zirai ilaç, mazot, fide, sera örtüsü, işçilik, ısıtma, aydınlatma gibi her türlü tarımsal girdi ile bireysel diğer ihtiyaçlarının finansmanı sağlanmaktadır.

•  Üreticiye 2 yıla varan vade imkanı sağlanır.
•  Taksit vadeleri, üreticilerin hasat zamanına göre gelirlerini elde edeceği dönem içinde olacak şekilde belirlenmektedir.
•  Çiftçilik Belgesi ya da Çiftçi Kayıt Belgesi bulunan gerçek kişi üreticilere kullandırılır.  

Taksitli Tarım Kredisi hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için sizi en yakın Şekerbank Şubesi'ne bekleriz.