İnternet Şubesi

Hasabınız Güvence Altında 


Üreticilerimizin doğal afetlerden ve diğer oluşabilecek risklerden korunması için “Tarım Sigortaları” ürünlerimizle çiftçilerimizin yanındayız

 

Tarım Sigortaları

Çiftçi, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlarının güncel olması gerekir. 

Tüm bitkisel ürünler için; Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Deprem, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı ile yaş meyve, sebze ve kesme çiçekler için doludan kaynaklanan Kalite Kaybı sigorta kapsamındadır. Meyvelerde Don riskinin neden olduğu Miktar Kaybı, teminatı isteğe bağlı olarak, Dolu Paket teminatlarına ek olarak sigorta kapsamına alınabilir. 

Şeker Sigorta olarak Hasat-kart ile ödeme seçeneği bulunmakta olup, çiftçiye finansman desteği ile birlikte, sigortasını yapma imkanı sağlamaktadır.
Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik donanım ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için risk inceleme-değerlendirme sonucuna göre Dolu, Deprem, Taşıt çarpması ile Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Sel ve Su Baskını, Kar ve Dolu Ağırlığı riskleri, teminat kapsamına alınabilmektedir.
Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı; Su Ürünleri Sigortası Genel Şartları ile Tarife Ve Talimatlar kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.  Sigortaya kabul edilen su ürünleri tesislerinde;
• Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hastalık
• Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler
• Her türlü doğal afet
• Kazalar
• Predatörler
• Alg patlaması sebebiyle su ürünleri stokunda meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sigorta kapsamındadır

 

Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için;  • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre, ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,
• Her türlü kazalar ve zehirlenmeler,
• Her türlü doğal afetler,
• Yangın veya infilâk, sebebiyle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır.
Bu sigorta, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Ön soy kütüğüne ve soy kütüğüne kayıtlı süt sığırları için, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilen haller sebebiyle meydana gelen ölümler ve zorunlu kestirmeler nedeniyle sigorta ettirenin doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.
 
TEMİNAT KAPSAMLARI;

 

Geniş Kapsam;
Bu sigorta, sigortalı büyükbaş hayvanlarda;
Genel Şartlarda belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale sonucu ölüm, yavru atma ve yavru ölümü, 
Her türlü kaza, yılan ve böcek sokması,
Zehirli çayır otları ve yem’e bağlı zehirlenmeler,
Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler, nedeniyle, sigortalının, doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

Dar Kapsam;
Bu sigorta, sigortalı büyükbaş hayvanlarda;
Her türlü kaza, yılan ve böcek sokması,
Zehirli çayır otları ve yem’e bağlı zehirlenmeler,
Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler, nedeniyle, sigortalının, doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

 
Tüm Sigorta Ürünlerimiz için tıklayınız