İnternet Şubesi
Üyelikler ve Destek Verilen Girişimler

Türkiye’de özel sektör bankacılığında sürdürülebilir kalkınmanın finansmanında rol model teşkil eden Şekerbank, iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilirlik alanlarında birçok ulusal ve uluslararası platforma üyedir ve pek çok ulusal ve uluslararası girişimi gönüllü olarak desteklemektedir.

Ulusal

SKD - İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği
TKYD - Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
TBB – Türkiye Bankalar Birliği Sürdürülebilir Büyümede Finansal Sektörün Rolü Çalışma Grubu
ÇEDBİK – Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği
FODER - Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği

Uluslararası

UNEP-FI - Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi
UNGC - Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi
CDP – Karbon Saydamlık Projesi İklim Değişikliği ve Su Programları
CPLC  - Karbon Fiyatı Konusunda İş Dünyası Liderlik Kriterleri
WEPs - Kadının Güçlenmesi Prensipleri
IIF – Uluslararası Finans Enstitüsü