İnternet Şubesi

Forward


Forward; belirli bir döviz, menkul kıymet veya kıymetli maden tutarının diğer bir döviz, Türk Lirası, menkul kıymet veya kıymetli maden tutarı karşılığında vade tarihinde satılması/alınması veya net tutarın ödenmesini konu alan vadeli işlemdir. 
• Sözleşme, müşteri ile anlaşılan gün yapılır, alım ve satım sözleşmede belirtilen vade gününde gerçekleşir.
• Forward işlemi yapıldığı zaman işlemden vazgeçme söz konusu değildir, tersi yönünde aynı vadeye başka bir vadeli işlem yapılabilir. 
• Anlaşma yapıldıktan sonra geçen süre zarfında fiyatlarda ortaya çıkan değişiklikler anlaşma yapılan fiyatı etkilememektedir. 
• Forward, bir para piyasası işlemidir. Kur veya fiyat  tahmini değil, tamamen faize dayalı matematiksel bir hesaplamadır. Bu nedenle vadede piyasada oluşacak fiyat değerini göstermez. 
• Forward işlemi yapılabilmesi için banka tarafından belirlenecek oranlarda müşteriden teminat talep edilebilir.
• Müşterilere yapılabilecek minimum işlem tutarı 100.000 USD/EUR/TL’dir.
• Şubelerimizden Forward işlemi  yapabilmek için Uygunluk Testi’nin yapılmış olması gerekmektedir. 
Forward işlemlerinizi Şekerbank Şubelerinden yapabilirsiniz.

Size en yakın Şekerbank Şubesi için tıklayınız.