İnternet Şubesi
materyalizm

Materyalizm


Arap asıllı Fransız video sanatçısı Mohamed Bourouissa Fransa'nın son dönemlerde yükselen genç sanatçılarından biri. Sanatçı, yapıtlarında grupların birbiriyle olan ilişkileri üzerine odaklanıyor. Maddiyat dünyasının hâkim olduğu günümüz toplumlarındaki vaziyeti gruplar içinde gösteriyor. 

Para nasıl madde olarak gündelik yaşamımızdaki tek değer olarak gözükmeye başladı, başarının sırrını saklayan değer olarak nasıl her türlü alanı kapladı? 

İnsanların para için her şeyi yapmaya zorlandıkları bir yaşam içinde, hayat hem sokaklarda hem de evlerde gizli bir şekilde yaşanmakta. Enformel ekonomilerde kumar, karaborsa yeni bir başka hayat beklentisi içinde gündelik yaşamları kapsamış vaziyette. Bundan en çok etkilenenler de ‘’kara dünyanın’’ içindeki, ellerinde olmayan değerlere hüzünlü bir şekilde ulaşmaya çalışan toplumsal kesim. Bu anlamda para bir yandan büyük bir okyanus, bir yandan da bir nakarat: 1970’li yıllardan kalan Cici Kızlar’ın söylediği bir şarkıyı hatırlatıyor: 
"Parra parra parra, varlığı bir dert yokluğu yara." 

Maddiyat çoktan beri yaşanılan hayatın merkezine oturmaya başlamıştır. Videolarında bu meseleyi ele alan sanatçı, ahlakçı bir sanat bakışına değil; gerçekçi bir sanata yaslanmış vaziyette: Natüralist ve realist yazar Emile Zola’nın meşhur romanına, ‘‘Para’’ dünyasına yerleşmiştir. Paranın borsa ve piyasa haline geldiği bir toplumsallığa eğilmekte ve bu durumu videolarında göstermektedir. 

Para kitabının sonunda Zola şöyle bitiriyor: “Paraya neden olduğu acının pisliklerini ve suçlarını yüklemek neden? Hayatı yaratan aşk daha mı az kirli?”

Broşür ön yüz için tıklayınız
Broşür arka yüz için tıklayınız