İnternet Şubesi
kucukalgilamalar

Kerem Ozan Bayraktar, videolarında sessiz bir hareketi göstermekte. Fark edilmez hareketler olarak adlandıracağımız küçük algıları çalıştıran kımıldamalarda, bazen mekan kendisini boşaltmakta, beyaz ve boş bir espas üzerinde eylem kendisini işleme sokmakta bazen ise seslerin bizi algıya doğru sürüklediği minör hareketlerle kımıldamakla kımıldamamak arasında giden bir yavaşlıkla hız kendilerini hissettirmekte. İmajların hız ve yavaşlık ilişkileri ‘küçük algıları’ ortaya koymakta. 

Bir bakıma hareketin kendisinden önce eylemi duyan bir izleyiciyi öne çıkarmak isteyen video çalışmaları bir bakıma ufaktan da daha ufak bir hareketi bize algılatmakta. ‘Pervanesiz Fan’ ve ‘Bir Ağıt için Müzik Klibi’ adlı çalışmalarda espas öne çıkmakta; eylem sessizce kendisini göstermekte. Algılamalar ‘küçük algılamalar’ olarak gözükmekte. ‘Kamusal Bir Heykelin Açılışı İçin Seremoni’ ve ‘İlişkiler Kompozisyonu’nda, ahenk ve hareket birbiriyle ilişki içinde, bir güç ilişkisine girmekte; birbiriyle bir ‘kapma’ ilişkisine girmektedir.

Ali Akay

Broşür ön yüz için tıklayınız
Broşür arka yüz için tıklayınız