İnternet Şubesi
contenpery-seza

Contemporary Istanbul 2013

Seza Paker, 2003 yılında Exercise adını verdiği videoda, Japon rap grubu Zeebra'nın War Anthem başlıklı bir rap müziği parçasını kullanarak çalışmaya başlıyor ve geriye dönüp, Kurt Schwitters'in Alfred Jarry'ye ait "Ubu Kral" adlı oyunundan yola çıkarak bestelediği Ursonate adlı eserine bakıyor. Shwitters, Ursonate'ın tümünü 24 No'lu Merz sayısında yayınlıyor. 1933 yılında Jack'ox, Schwitters'in 1930'lardan kalma 40 dakikalık bir kaydını buluyor. Bu sonatın görseli sadece Man Ray'in 1936 yılında fotoğraflarıyla sınırlı vaziyette. 1964'de Max Ernst, Ursonate'in bir yorumunu gerçekleştiriyor. Seza Paker, bütün bu sanat tarihsel verilerin üzerine, Japon Rap grubunun savaş karşıtı müzik parçasını genç bir kızın dudaklarından, anlamlar ve anlamsızlıklar taşıyan seslerle, yarı Japonca yarı İngilizce olarak, genç tiyatro sanatçısı Tiara'ya yeniden okutuyor. Bu yorumda Seza Paker, sözlere, "huka-hu-ka bazuka" sözcüklerini ekleyerek, savaşa seslerine ve çığlıklarına göndermede bulunuyor. Seza Paker Exercise (Alıştırma) adlı çalışmasında imaj ve sesi film yapımcısı Jean-Luc Godard 'ın ses ve imajları birbiri üzerine bindirdiği gibi kesik kesik kullanıyor. Seza

Paker'in kullandığı sesler birbiri üzerine ''süperpoze'' ediliyor. Birbirleriyle ''farkedilmezlik'' ilişkisi içine sokuluyor.

Broşür ön yüz için tıklayınız
Broşür arka yüz için tıklayınız