İnternet Şubesi

Kredi Kartı Harcama İtiraz Formu.

TBB Müşteri Şikâyetleri Hakem Heyeti


Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bünyesinde yer alan Bireysel Müşteri Hakem Heyeti, bireysel müşterilerin bankalardan aldıkları ürün ve hizmetlere ilişkin ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözümlemeyi hedeflemektedir. Bu işleyişte, Bankamıza yazılı başvuruda bulunmanızı takiben, sorunun giderilmemesi ya da bildiriminize yanıt alamamanız halinde, 60 gün içerisinde Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne elektronik posta, faks, posta ve e-Devlet Kapısı yoluyla başvurabilirsiniz.

Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyeti ve Hakem Heyeti’ne başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.


TBB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti Bilgi Broşürü
TBB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti Başvuru Formu
TBB Bireysel Müşteri Hakem Heyetinin Oluşumu, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Tebliğ